NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY TNHH

Người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH

Người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH đang là loại hình đầu tư rất phổ biến tại Việt Nam. Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH một thành viên (1 chủ sở hữu) và Công ty TNHH hai thành viên trở lên (2 chủ sở hữu trở lên) là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Đây là loại hình doanh nghiệp cấu trúc đơn giản, có tư cách pháp nhân, nhưng chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp Vậy nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào Công ty TNHH dưới các hình thức nào, cùng Tư vấn Trí Tâm tìm hiểu bài viết dưới đây 

Căn cứ pháp lý 

– Căn cứ luật đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016;
– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
– Căn cứ nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
– Căn cứ nghị định 134/2016/NĐ- CP ngày 01/09/2016 của chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
– Căn cứ nghị định số 218/2013/ NĐ – CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 
– Căn cứ vào biểu cam kết WTO của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ;
– Và căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Các hình thức người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài  góp vốn vào Công ty TNHH theo các hình thức sau:

 • Mua toàn bộ phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
 • Mua một phần vốn góp của chủ sở hữu làm chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên
 • Mua phần vốn góp làm tăng thêm thành viên công ty TNHH hai thành viên

Bài viết tham khảo:  tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục để người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH

1.Thủ tục mua toàn bộ phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

Bước 1. Nhà đầu tư đăng ký góp vốn, mua phần vốn tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dung: Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; và
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng ký mua phần vốn góp:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư góp vốn, mua phẩn vốn góp trong công ty TNHH.

Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đây là bước cuối cùng để người nước ngoài góp vốn vào Công ty TNHH. Hồ sơ bao gồm: 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp chủ sở hữu mới là cá nhân; và
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức;Danh sách người đại diện theo ủy quyền; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;
 • Bản sao hợp lệ điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng /tặng cho vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng/ tặng cho vốn;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp GCNĐKDN mới cho doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản. 

Người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH
Người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH

2.Mua một phần vốn góp của chủ sở hữu làm chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên

Trường hợp 1: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty

Đối với trường hợp này, người nước ngoài góp vốn vào Công ty TNHH thực hiện thủ tục giống như trường hợp người nước ngoài mua toàn bộ vốn góp để trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 1.Nhà đầu tư đăng ký góp vốn, mua phần vốn tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp(đối với người đại diện pháp luật).

Nếu thành viên là tổ chức:

 • Quyết định thành lập;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); và
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động vốn góp (đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác); và
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Hoặc nộp online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ trong vòng 5 ngày làm việc.

Trường hợp 2: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài không nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty

Trong trường hợp không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục liên quan đến thay đổi doanh nghiệp như trường hợp góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty.

3.Mua phần vốn góp làm tăng thêm thành viên (công ty TNHH hai thành viên)

Trường hợp 1: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký góp vốn, mua phần vốn tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để người nước ngoài góp vốn vào Công ty TNHH bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân; và
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ trong vòng 3 ngày làm việc.

Trường hợp 2: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài không nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty

Trong trường hợp không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục liên quan đến thay đổi doanh nghiệp như trường hợp góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư vấn Trí Tâm giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến người nước ngoài góp vốn vào công ty tnhh. Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6581 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author:

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775