NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới. Vậy pháp luật Việt Nam đã có những quy định gì  điều chỉnh vấn đề người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Việt Nam như thế nào? hãy cùng Tư vấn Trí Tâm tìm hiểu về này trong bài viết dưới đây, đồng thời Tư vấn Trí Tâm cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý về các vấn đề pháp luật doanh nghiệp, người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Việt Nam với chi phí phải chăng.

Căn cứ pháp lý

– luật doanh nghiệp 2014

– Luật đầu tư 2014

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty ở Việt Nam là gì?

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc thành lập công ty mới công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 

 Hình thức người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần qua việc mua cổ phần từ công ty hoặc các cổ đông;

– Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty;

– Góp vốn vào công ty Việt Nam theo các hình thức khác

Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp

Lưu ý

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định khi công ty TNHH có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp.  Thì ngoài trừ các trường hợp sau đây công ty sẽ phải thực hiện xin chấp thuận góp vốn tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Các trường hợp bao gồm: “Công ty có tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài không quá 50%, số lượng thành viên là người nước ngoài không chiếm đa số và không kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.”

Tức là nếu số vốn của nhà đầu tư nước ngoài góp vào công ty Việt Nam chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc công ty kinh doanh các ngành nghề thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành theo phụ lục II luật đầu tư 2014 thì sẽ phải thực hiện bước xin quyết định chấp thuận góp vốn của người nước ngoài vào công ty tại SKHĐT. 

Bài viết tham khảo: Thủ tục góp vốn mua cổ phần

Hồ sơ người nước ngoài góp vốn thành lập công ty

+Văn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dung: Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; và

+Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục người nước ngoài góp vốn thành lập công ty:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại phòng quản lý đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phẩn vốn góp trong công ty.

Sau khi có thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư góp vốn, mua phẩn vốn góp trong công ty, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

người nước ngoài góp vốn thành lập công ty
người nước ngoài góp vốn thành lập công ty

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm: 

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Văn bản của Sở Kế hoạchvà Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

– Biên bản, quyết định của công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp việc thay đổi làm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc chuyển từ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty cổ phần sẽ phải cung cấp thêm.

+ Điều lệ công ty mới.

+ Danh sách thành viên công ty TNHH, danh sách cổ đông

+ Bản sao chứng thực CMTND của thành viên, cổ đông mới

Có đủ hồ sơ như đã nói công ty sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong 05 ngày làm việc.

Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

người nước ngoài góp vốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo thủ tục sau:

+Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

+Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Thủ tục để người nước ngoài góp vốn thành lập công ty theo hình thức thành lập mới công ty tại Việt Nam

Để người nước ngoài góp vốn thành lập công ty mới tại Việt Nam, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp GCNĐT. Sau đó, sẽ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
  • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức)
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);

Cơ quan thực hiện: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những chia sẻ của Tư vấn Trí Tâm về thủ tục để người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên có thề giúp bạn biết thêm các thông tin pháp lý luật liên quan khi doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện. Khi có thắc mắc gì về dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cấp GCNĐT hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi!

Trân trọng ./.

Recommended For You

About the Author:

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775