Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2

mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2 mới nhất thực chất là mẫu số 03/2013/TT-LLTP. Đây là mẫu văn bản được ban hành theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp hay tờ khai yêu cầu cấp phíêu lý lịch tư pháp mới nhất do cá nhân điền, và mẫu chỉ có giá trị khi người khai ký và ghi rõ họ tên, gửi đến Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi người đó đang cư trú.

Tìm hiểu lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về “án tích” của “người bị kết án” thông qua các chế tài hình sự trong bản án hay là quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, cũng như những thông tin về tình trạng thi hành án và các thông tin khác liên quan đến bản án. Ngoài ra, pháp luật một số nước cũng có quy định về thông tin lý lịch tư pháp, bao gồm việc cấm cá nhân thực hiện các công việc hay đảm nhiệm một chức vụ, quyền hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Đây là một loại tài liệu (gọi tắt là phiếu) do Sở Tư pháp (hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) cấp. Trên phiếu này sẽ cung cấp các thông tin chứng minh một người có hoặc không có bản án, án tích hay các quyết định xử phạt của Tòa án. Có đang bị cấm hoặc không bị cấm đảm nhiệm các chức vụ hay thành lập, quản lý công ty/doanh nghiệp trong trường hợp công ty/doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo Điều 41 của Luật Lý lịch tư pháp quy định có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp là:

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Phiếu này được cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Phiếu này cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Khi bạn muốn làm phiếu lý lịch tư pháp, bạn cần phân biệt rõ 2 loại biết này để tránh nhầm lẫn. Sau khi đã biết mình thuộc diện nào thì chọn mẫu tờ khai lý lịch phù hợp. Dưới đây sẽ là hướng dẫn điền đơn cho từng mẫu tờ khai lý lịch tư pháp.

Hồ sơ làm lý lịch tư pháp gồm những gì?

Ngoài những thông tin hữu ích ở trên, chúng tôi cũng xin cung cấp cho bạn những hồ sơ cần chuẩn bị cho việc xin phiếu lý lịch tư pháp của bạn.

Theo Luật Lý lịch tư pháp, quá trình yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ được thực hiện theo mẫu tờ khai như sau: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP. Cụ thể hồ sơ bao gồm:

– 01 Bản sao Giấy chứng minh thư hay Hộ chiếu của người muốn được cấp phiếu lý lịch tư pháp:

– 01 Bản sao sổ hộ khẩu; sổ tạm trú; giấy chứng nhận thường trú hay tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Nếu nộp bản chụp thì yêu cầu phải xuất trình bản chính để tiện đối chiếu. Nếu  không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

– Nếu ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục hộ thì phải đưa ra được Văn bản ủy quyền (Nhưng nếu người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Và văn bản ủy quyền này phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

– 01 Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Nội dung của mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung của mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng chính là nội dung của mẫu 03/2013/TT-LLTP gồm:

Phần 1: Thông tin cá nhân (bao gồm mối quan hệ gia đình) có 11 mục. Bạn cần điền đầy đủ thông tin tại phần này.

Phần 2: Quá trình cư trú của bản thân, khai từ khi từ 14 tuổi trở đi

Phần 3: người khai ghi rõ án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ trước đó (nếu có)

Phần 4: Đánh dấu yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: số 1 hay số 2 tùy theo từng trường hộp

Phần 5: Đánh dấu yêu cầu vào ô “có” hoặc “không” để xác nhận nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ….trước đó

Phần 6: Bạn cần ghi mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Phần 7: Là cam kết và ký tên xác nhận (ghi rõ họ tên đầy đủ) của người khai

mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2
mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2 mới nhất (mẫu 03/2013/TT-LLTP)

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi:

 1. Tên tôi là:
 2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính:
 3. Ngày, tháng, năm sinh:
 4. Nơi sinh:
 5. Quốc tịch: ……………………………………………………….. 7. Dân tộc:……………………………………….
 6. Nơi thường trú :
 7. Nơi tạm trú:
 8. Giấy CMND/Hộ chiếu :..Hộ chiếu ..Số:

Cấp ngày.. .tháng  năm                         Tại:……………………………………………………………………….

 1. Họ tên cha:                                      Ngày/tháng/năm sinh:
 2. Họ tên mẹ :                                      Ngày/tháng/năm sinh:

13.Họ tên vợ/chồng :                            Ngày/tháng/năm sinh :

 1. Số điện thoại/e-mail:

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc

     
     
     

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. …

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:  Số 1                     Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: 02 Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………

Người khai

 (Ký, ghi rõ họ tên)

———————————-

Ghi chú:

Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cách điền mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Cách điền mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không có gì khó hiểu, tuy nhiên bạn cũng chú ý những phần sau:

Tại mục 1: “Tên tôi là”: bạn viết chữ in hoa, đủ dấu họ tên của mình.

Tại mục 5: “Nơi sinh”: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại mục 8 và mục 9: “Nơi thường trú”, “Nơi tạm trú”: nếu có cả 2 nơi thì ghi rõ cả hai địa chỉ.

Tại mục 10: “Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu”: ghi rõ số chứng minh nhân dân hay hộ chiếu

Trong phần bảng quá trình cư trú của bản thân, tại cột “nghề nghiệp, nơi làm việc”: ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội nếu từng là quân nhân tại ngũ, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ.

Phần cuối tại dòng “Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp”, bạn cần đánh dấu X vào một trong 2 ô vuông: số 1 hoặc số 2. Trước khi đánh dấu bạn cần đọc ghi chú phân biệt 2 loại phiếu lý lịch tư pháp ở cuối tờ khai.

Hướng dẫn ghi tờ khai Lý lịch tư pháp

Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP

Đây là mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp dành cho cá nhân tự đi nộp hồ sơ cho bản thân.

Mẫu tờ khai này có 3 phần thông tin chính, đó là:

 • Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
 • Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
 • Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Khi điền các phần thông tin này mẫu tờ khai xin lý lịch tư pháp, người khai sẽ cần cung cấp đầy đủ các thông tin yêu cầu theo quy tắc như sau:

 • Thông tin cá nhân, bao gồm:
  • Họ tên: đối với phần họ tên của tất cả những người được yêu cầu ghi trong tờ khai yêu cầu làm lý lịch tư pháp (người yêu cầu cấp lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) để phải viết hoa tất cả các chữ cái, đầy đủ dấu, và đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
  • Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
  • Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Ngày tháng năm sinh: Ghi theo định dạng ngày/tháng/năm đúng theo ngày sinh ghi trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
  • Quốc tịch và dân tộc: Ghi theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
  • Nơi thường trú nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi, còn nếu nơi tạm trú giống nơi thường trú thì chỉ cần ghi nơi thường trú.
  • Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
 • Thông tin về quá trình cư trú của bản thân:
  • phần này bạn sẽ cần ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
  • Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
  • Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
 • Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp:
  • Bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
  • Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
 • Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

Như vậy bạn đã hoàn thành khai tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP) dành cho cá nhân người yêu cầu tự xin tại cơ quan cấp lý lịch tư pháp.

Cách điền Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp này dành cho diện nộp hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 1 theo diện ủy quyền hoặc dành cho cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con.

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp ủy quyền này gồm 5 phần:

 • Thông tin về người được ủy quyền yêu cầu cấp lý lịch tư pháp;
 • Thông tin về người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên cần cấp lý lịch tư pháp;
 • Thông tin về cha, mẹ, vợ/chồng của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;
 • Thông tin về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;
 • Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Định dạng khai tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp theo diện ủy quyền mẫu số 04/2013/tt-lltp cũng giống như cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu 03/2013/TT-LLTP ở trên. Một điều lưu ý khi khai thông tin trong tờ khai này chính là:

 • Người ủy quyền là người được cấp phiếu lý lịch tư pháp, và
 • Người được ủy quyền là người nộp hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp cho người được ủy quyền.

Ngoài ra, trong tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/tt-lltp này, người khai cần khai rõ mối quan hệ với người ủy quyền. Nếu người được ủy quyền không phải là cha/mẹ/vợ/chồng của người ủy quyền, thì người khai phải nêu rõ số hiệu văn bản ủy quyền.

Không cần khai phần thông tin về quá trình cư trú nếu người được cấp Lý lịch tư pháp là trẻ chưa đủ 14 tuổi.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng pháp luật vào giải quyết công việc hoặc những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775