MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

Công ty, văn phòng ngày càng nhiều, kéo theo đó là nhu cầu thuê, mua nhà hay văn phòng để đặt trụ sở hay làm nhà xưởng của công ty. Ngày nay, phương thức chủ yếu mà các công ty lựa chọn đó là thuê đất làm nhà xưởng cho công ty để tiết kiệm chi phi cũng như thuận tiện, nhanh chóng. Và để thuê được đất làm nhà xưởng cho công ty thì cần làm hợp đồng như thế nào, mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty làm sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo về mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng

1. Công ty cho thuê nhà xưởng có ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.

2. Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa hoặc có quyết định của UBND tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.

3. Nhà xưởng đã hoàn thành thủ tục xây dựng và có biên bản hoàn công có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm ………… tại Phòng Công chứng số ………………………………..……. (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất (sau đây gọi là bên A)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……………….. tại …………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):       

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

  1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày…………………. tại ………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ………………. tại ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

  1. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày …………………… tại ……………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày ……………….. tại …………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày…………………… tại ………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………….. ngày ………….do ………………….. lập.

  1. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:…………….. ngày………… tháng ………… năm…………………………………..

do ……………………………………………………………………………………………..  cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…… ngày…….. tháng …… năm………………………………….

do ……………………………………………………………………………………………..  cấp.

Số Fax: ……………………………………. Số điện thoại:……………………………………………………..

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……………….. tại ………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………….. ngày …………….do ……………….. lập.

Bên thuê đất (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

………………………………………………………………………………………………………………………….                       

Thửa đất cho thuê

Diện tích đất cho thuê: …………………………………………………………………..……… m2

Loại đất: …………………………………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

Thửa số: ………………………………………..…………………………………………………………………

Tờ bản đồ số: ………………………………………………..……………………….……………………………

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………………………….………………………………….………

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày ……….. tháng ………..… năm………

Tài sản gắn liền với đất (nếu có): …………………………………………………………..………………….

Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. tháng …… năm …….

Số tiền thuê đất (bằng số) là: ………………………………..………………………………………….. đ/năm (tháng), (bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………..……

Thời điểm thanh toán: ……………………………………………..………………………………

Phương thức thanh toán: ……………………………………….…………………………………

Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác: ……………………………………………………………………………….………….

Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT                                                                                  BÊN THUÊ ĐẤT

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung về mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Tư vấn Trí Tâm 0348361026 để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Tư vấn Trí Tâm mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Trân trọng./.

 

Recommended For You

About the Author:

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775