Mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo

mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo

Hợp đồng có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc quy định các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, cùng các điều khoản làm thay đổi hay chấm dứt chúng, hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi cụ thể, trừ khi pháp luật quy định cụ thể trong một số lĩnh vực. Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu cho bạn về mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo, mời bạn đọc cùng theo dõi.

Tổng quan hợp đồng mua bán cây keo

Hợp đồng mua bán gỗ keo là văn bản được cá thể, nhóm cá thể, tổ chức triển khai sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác về việc mua và bán cây keo giữa những bên, theo đó, bên bán sẽ chuyển quyền chiếm hữu một số lượng keo nhất định của bản thân cho bên mua, bên mua trả tiền cho bên bán.

Mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày …. tháng …. năm … …

HỢP ĐỒNG MUA BÁN GỖ KEO

Số : … … / HĐMBK

– Căn cứ : Thỏa thuận của những bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … …, tại địa chỉ số … … … … … … … … … … … … … … …, chúng tôi gồm có :

BÊN A:……………………………………………………………………………

Mã số thuế: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại thông minh liên lạc : … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … .
Đại diện : … … … … … … … … … … … .. … … Theo địa thế căn cứ: … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

BÊN B:……………………………………………………………………………

Mã số thuế: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại cảm ứng liên lạc : … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … .
Đại diện : … … … … … … … … … … … .. … … Theo địa thế căn cứ : … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Sau khi đàm đạo, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số … / HĐMBK với những nội dung sau đây :

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A và bên B ký kết hợp đồng mua và bán gỗ thành phẩm, theo đó Bên A chấp thuận đồng ý bán cho bên B
Số lượng:. … … .. cây
Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … ..
Thời gian : Từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng …. năm

Điều 2: Điều kiện của cây

 1. Xuất cứ của cây giống: … … … … … … … … … … … … … ..
  – Bên A phải có sách vở chứng tỏ về nguồn gốc của cây
 2. Quy cách cây giống :
  – Chiều cao đồng đều : … … … … … … … .
  – Đường kính thân cây : … … … … … … …
  – Cây không xây xát
  – Rễ cây không đứt
  – Các tiêu chuẩn khác : … … … … … … … … … … … ..
 3. Điều kiện về giấy phép
  Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối những loại sách vở như sau để chứng tỏ loại sản phẩm không trái pháp luật của pháp lý:
  – Giấy xác nhận nguồn gốc của cây
  – Đăng ký kinh doanh thương mại của công ty về hoạt động giải trí mua và bán cây
  – Giấy ghi nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền
  – Tất cả những loại hóa đơn, chứng từ có tương quan kèm theo.

Điều 3: Vận chuyển và nhận hàng

 1. Thời gian: Bên A luân chuyển mẫu sản phẩm cho B theo 2 đợt:
  Đợt một: Ngày … tháng … năm với số lượng như sau :
  – …………………………………………………………………… .
  b. Đợt hai : Ngày … tháng .. năm với số lượng như sau:
  – …………………………………………………………………… .
 2. Địa chỉ nhận hàng: … … … … … … … … … … … … … ..
 3. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm ký kết hợp đồng luân chuyển với bên cho thuê luân chuyển. Ngân sách chi tiêu luân chuyển sẽ được gồm có trong hợp đồng này. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối một bản sao hợp đồng vậ chuyển cho bên B nếu bên B có nhu yếu.
 4. Bên B nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối những sách vở pháp lý thiết yếu để bên A ký kết hợp đồng luân chuyển với bên luân chuyển như: Hợp đồng luân chuyển và những loại giấy phép khác nếu bên luân chuyển nhu yếu.
 5. Điều kiện về phương tiện đi lại luân chuyển: Bên A bảo vệ phương tiện đi lại luân chuyển là xe container tương thích với dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm.
 6. Việc thực thi rỡ hàng, nhập kho sẽ do bên B triển khai, mọi tổn hại về mẫu sản phẩm trong việc thực thi rỡ hàng sẽ do bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm
 7. Kiểm tra mẫu sản phẩm: Khi loại sản phẩm được luân chuyển tới kho hàng của bên B, bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra mẫu sản phẩm trước khi nhập kho.
 • Trong trường hợp loại sản phẩm đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận hợp tác của hai bên và theo luật định, bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm nhập sản phẩm & hàng hóa vào kho, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị những sách vở chứng tỏ loại sản phẩm đã được chuyển giao.
 • Trong trường hợp loại sản phẩm không đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận hợp tác của hai bên và theo luật định, bên B có quyền hoàn trả lại những loại sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Khi đó, bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao lại cho bên A số hàng đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả lại trong vòng 15 ngày kể từ khi hoàn trả. Nếu bên A không hề thực thi được thì bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho B số tiền đúng với giá trị số loại sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả.
 1. Sau khi bên B đã kiểm tra và nhận hàng, nếu có sự phát hiện hư hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn về sản phẩm & hàng hóa, hai bên sẽ tự thỏa thuận hợp tác để có giải pháp xử lý.

Điều 4: Thanh toán

 1. Bên B thanh toán giao dịch cho bên A theo hai đợt :
  – Đợt 1 : Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A ký kết hợp đồng luân chuyển với bên cho thuê luân chuyển với số tiền là … … … … …. VNĐ
  – Đợt 2 : Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên B rỡ hàng, nhập kho với số tiền là … … … … … VNĐ và ngân sách luân chuyển .
 2. Bên B thanh toán giao dịch cho bên A bằng cách giao dịch chuyển tiền:
  – Số thông tin tài khoản
  – Tên thông tin tài khoản
  – Ngân hàng
  – Chi nhánh
 3. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối những sách vở chứng tỏ đã giao dịch chuyển tiền cho bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày bên B giao dịch thanh toán.
 4. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng những sách vở chứng tỏ đã nhận chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 03 ngày kể từ khi bên B cung ứng sách vở chứng tỏ đã chuyển khoản qua ngân hàng cho bên A.

Điều 5: Sự thay đổi trong hợp đồng

 1. Mọi sự biến hóa về số lượng hàng, thời hạn, khu vực luân chuyển hàng hay bất kể sự đổi khác nào có tương quan đến điều kiện kèm theo của loại sản phẩm đều phải được hai bên thông tin bằng văn bản cho bên kia trước 15 ngày kể từ ngày vận chuyện hàng của đợt luân chuyển tiên phong.

Nếu có sự biến hóa trong thời hạn thực thi hợp đồng, hai bên sẽ tự thỏa thuận hợp tác để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

 1. Mọi sự biến hóa về giá, phát sinh về giá trong thời hạn triển khai hợp đồng sẽ được hai bên tự thỏa thuận hợp tác một phụ lục về biến hóa giá hoặc một hợp đồng mới trong thời hạn 15 ngày trong trường hợp có sự biến hóa về giá kể từ ngày hai bên biết về sự biến hóa này; hoặc trong thời hạn 03 ngày so với trường hợp có sự phát sinh về giá kể từ ngày bên A luân chuyển mẫu sản phẩm vào đợt sau cuối .

Điều 6: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

 1. Quyền lợi của bên A
  – Được giao dịch thanh toán theo pháp luật của hợp đồng
 2. Nghĩa vụ của bên A
  – Thực hiện sản xuất hiệu suất cao, đúng tiến trình, đúng quá trình theo thỏa thuận hợp tác và theo pháp luật pháp lý
  – Thực hiện rất đầy đủ và có nghĩa vụ và trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo thoả thuận tại hợp đồng này và theo pháp luật của pháp lý .
 3. Quyền lợi của bên B
  – Nhận mẫu sản phẩm theo đúng lao lý của thỏa thuận hợp tác để triển khai hoạt động giải trí tiêu thụ.
 4. Nghĩa vụ của bên B
  – Thực hiện không thiếu, đúng thời hạn nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch được pháp luật trong hợp đồng

Điều 7: Sửa đổi

Mọi sửa đổi, bổ trợ tương quan đến Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản dựa trên sự thỏa thuận hợp tác và được ký bởi Bên A và Bên B.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng hoàn toàn có thể chấm hết trong những trường hợp sau đây:
  – Theo thoả thuận của hai Bên;
  – Do bất khả kháng;
  – Sau khi những Bên đã triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Hợp đồng;
  – Theo pháp luật của pháp lý.
 2. Một Bên được quyền đơn phương chấm hết Hợp đồng nhưng phải thông tin cho Bên còn lại trước ba mươi ngày. Nếu việc chấm hết Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và hành vi đơn phương chấm hết hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm hết Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.
 3. Trường hợp một Bên đơn phương chấm hết Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường những thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm hết Hợp đồng.
 4. Trong trường hợp chấm hết Hợp đồng trước hạn vì bất kỳ nguyên do gì, hai Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi thanh lý hợp đồng bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm hết mọi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên pháp luật tại Hợp đồng này.
 5. Bất kể Hợp đồng chấm hết trong trường hợp nào, Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán rất đầy đủ những ngân sách Bên A đến thời gian Hợp đồng chấm hết.
 6. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán của bất kể Bên nào so với Bên còn lại phải được triển khai trong vòng … … … … … ngày kể từ ngày chấm hết Hợp đồng

Điều 9:  Sự kiện bất khả kháng

 1. Hợp đồng hoàn toàn có thể bị tạm dừng thực thi hoặc chấm hết hiệu lực hiện hành trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên triển khai thỏa thuận hợp tác trong vòng … .. tháng kể từ ngày được biết về sự kiện xảy ra về việc tạm ngưng hợp đồng hoặc chấm hết hợp đồng.
 2. Hai bên thỏa thuân về những pháp luật sau trong thỏa thuận hợp tác tạm ngưng hợp đồng
  – Thời gian tạm ngưng hợp đồng,
  – Áp dụng những giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tổn thất
  – Trách nhiệm của những bên để khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra
  – …
  Thỏa thuận về việc tạm ngừng hợp đồng phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên
 3. Hai bên hoàn toàn có thể thống nhất chấm hết hợp đồng trong trường hợp không hề khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 4. Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều này lao lý phải phân phối 03 điều kiện kèm theo sau:

– Sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài khoanh vùng phạm vi trấn áp của bên vi phạm hợp đồng; – Hậu quả của sự kiện không hề lường trước được tại thời gian giao kết hoặc trong quy trình thực thi hợp đồng cho đến trước thời gian xảy ra hành vi vi phạm;

– Hậu quả của sự kiện đó không hề khắc phục được mặc dầu vận dụng mọi giải pháp thiết yếu và năng lực được cho phép.

Điều 10: Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

 1. Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm nhu yếu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận hợp tác, trừ những trường hợp miễn trách nhiệm lao lý tại Bộ luật Dân sự.
 2. Hai bên thỏa thuận hợp tác phạt vi phạm so với bất kể hành vi vi phạm hợp đồng như sau:

Vi phạm lần 1 với số tiền là … … … … … .. VNĐ

Vi phạm lần 2 với số tiền là … … … … … … VNĐ

 1. Nếu một bên vi phạm hơn …. lần so với một nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc hơn … nghĩa vụ và trách nhiệm được lao lý trong hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng đồng thời có quyền nhu yếu bên vi phạm hợp đồng thanh toán phí vi phạm hợp đồng và bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.
 2. Nếu trong quy trình thực thi hợp đồng, một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bổi thường thiệt hại, theo đó, bên gây thiệt hại phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn và bồi thường thiệt hại so với những thiệt hại mà hành vi vi phạm đó trực tiếp gây hậu quả.
mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo
mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

 1. Trong quy trình triển khai Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh những bên xử lý trên niềm tin hoà giải, thương lượng. Các bên triển khai thương lượng, hòa giải tối thiểu …. lần trong vòng … .. tháng kể từ thời gian phát sinh tranh chấp. Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Nước Ta để xử lý.
 2. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp lý của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 12: Hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm.
 2. Trường hợp có bất kể lao lý, điều kiện kèm theo nào của Hợp Đồng này không hề thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với lao lý của pháp lý thì những lao lý, điều kiện kèm theo còn lại của Hợp Đồng vẫn được bảo vệ thi hành.

Điều 13: Điều khoản cuối cùng

 1. Hợp đồng này được kí kết tại … … … …., vào ngày …. tháng … năm … ..
  Hợp đồng được lập thành ba ( 03 ) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày …. tháng … năm … .. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như những nội dung của bản hợp đồng này .… … … … …., ngày … tháng … năm … ..

Bên A                                                                           Bên B

      ( Đại diện bên A ký tên )                                           ( Đại diện bên B ký tên)

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về mẫu hợp đồng mua bán gỗ keo, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775