Mẫu hợp đồng mua bán cây giống

mẫu hợp đồng mua bán cây giống

Hợp đồng mua bán cây giống là 1 loại hợp đồng được xác lập giữa các cá nhân, tổ chức buôn bán cây giống. Đối tượng của hợp đồng này là các loại cây giống trong nông lâm nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung mẫu hợp đồng mua bán cây giống theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng mua bán cây giống là gì

Hợp đồng mua bán cây giống, con giống, Hợp đồng cung cấp cây giống, cây xanh thường được dùng trong các cá nhân, đơn vị, công ty buôn bán cây giống, con giống trong nông nghiệp.

Bên mua thường sử dụng vào mục đích cải tạo khuôn viên, trang trí các vị trí trong nhà, ngoài trời, khu vực dự án hay các công trình theo thiết kế khác.

Hợp đồng mua bán cây giống là văn bản ghi nhận giữa các bên trong giao dịch mà một bên là đơn vị cung cấp, sản xuất cây giống sẽ giao một số lượng/chủng loại cây giống nhất định cho bên có nhu cầu đặt hàng, Bên đặt hàng sẽ thanh toán mức chi phí theo thỏa thuận cho bên cung cấp.

Vai trò của hợp đồng mua bán cây giống

Hợp đồng mua bán cây giống giúp các bên ghi nhớ thỏa thuận và thực hiện chính xác hơn đảm bảo các yêu cầu như cung cấp giấy tờ chứng minh xuất xứ của cây giống, giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ Hợp đồng thực hiện các nghĩa vụ tài chính thuế với nhau, với bên thứ ba hay với cơ quan nhà nước.

Một số lưu ý khi giao kết hợp đồng mua bán cây giống

Khi tìm hiểu về mẫu hợp đồng mua bán cây giống, cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Chủ thể của hợp đồng mua bán cây giống

Thông thường, chủ thể của hợp đồng mua bán sẽ là thương nhân. Một số trường hợp, người bán là thương nhân và người mua là các cá nhân. Những cá nhân có hoạt động thương mại độc lập, dù đăng ký kinh doanh hay không vẫn có thể giao kết hợp đồng mua bán với tư cách là người mua.

 • Đối tượng của hợp đồng mua bán

Đối tượng của hợp đồng mua bán là hàng hóa. 

 • Mục đích của hợp đồng mua bán và sinh lợi

Hầu hết các hợp đồng mua bán hàng hóa đều hướng tới mục đích sinh lời.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp, một bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa không vì mục đích sinh lời.

Đối với những hợp đồng mua bán không vì mục đích sinh lời sẽ không chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại, trừ khi bên không nhằm mục đích sinh lời đó lựa chọn luật áp dụng là luật thương mại.

 • Rủi ro tranh chấp đối với hợp đồng mua bán cây giống

Giống như các loại hợp đồng khác, hợp đồng mua bán hàng hóa cũng có những rủi ro nhất định. Khi tìm hiểu hợp đồng mua bán là gì, bạn cần lưu ý tới 6 loại rủi ro sau:

+ Rủi ro liên quan tới chủ thể của hợp đồng

Thông thường, rủi ro liên quan tới chủ thể của hợp đồng thường do người ký của các bên không có thẩm quyền ký. Đó có thể do người ký không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không được ủy quyền để ký hợp đồng. Có một số trường hợp, người ký có thể là người đại diện theo pháp luật nhưng lại không có thẩm quyền để ký kết.

Ngoài ra, tranh chấp có thể xảy ra do người ký không phải là người đại diện theo pháp luật, dù đã được ủy quyền ký hợp pháp nhưng lại ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền. Khi xảy ra tranh chấp liên quan tới người ký hợp đồng, hợp đồng sẽ vô hiệu. Tùy vào từng trường hợp mà hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu 1 phần.

+ Tranh chấp do giao hàng không đúng đối tượng thỏa thuận ban đầu

Khi tìm hiểu hợp đồng mua bán là gì, chúng ta đã biết, đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, đối tượng của hợp đồng sẽ là hàng hóa. Khi bên bán giao hàng, cần giao đúng số lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, cần giao sản phẩm có chất lượng theo thỏa thuận, đảm bảo cách thức đóng gói và bảo quản theo quy định.

Mẫu hợp đồng mua bán cây giống

Quý bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng mua bán cây giống sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …tháng…năm…

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÂY GIỐNG

Số: …./HĐMB –

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, tại địa chỉ: ………………., ngày……tháng …..năm….. chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (BÊN A):

Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

(Nếu là công ty thì cung cấp thông tin sau:

Công ty: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….cấp ngày ….tháng…..năm….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   …………………….

Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   …………………………………………….

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………….chi nhánh………………..- Ngân hàng…………………..)

Và:

BÊN MUA (BÊN B):

Ông/bà:………………………………………. Sinh ngày: ………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán cây giống số: ………. ngày…tháng…năm… Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

 • Bên B có nhu cầu và bên A đồng ý bán cây giống cho bên B nhằm …………………
 • Trong thời gian: từ…./…./…. đến …../…./….

Điều 2: Đối tượng của hợp đồng:

STT

Loại cây giống

Kích thước (chiều cao, đường kính)

Số lượng

Xuất xứ

Đơn giá

Ghi chú

1

Cây keo

 

 

 

 

 

2

Cây bưởi không hạt

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền

 

 

 

 

 

 • Tình trạng cây khi giao cho bên B: đúng từng loại cây, cây cong nguyên vẹn, không xây xát, rễ cây không bị đứt, cây không bị sâu rệp……
 • Các giấy tờ chứng minh xuất xứ kèm theo gồm: …………………………

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

 1. Bên A bán cho bên B với giá là:……………….. (Bằng chữ:……………………………..) (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT).  Chia thành 2 đợt: Đợt 1: ngay sau khi ký hợp đồng là………………………………. đồng; Đợt 2: sau khi giang hàng xong đợt 2 bên B thanh toán số tiền còn lại cho bên A
 • Phương thức thanh toán: bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản…………………………………hoặc bằng tiền mặt.
 • Chi phí vận chuyển do bên A chi trả.
 • Các chi phí khác phát sinh khác:…………………………………..
mẫu hợp đồng mua bán cây giống
mẫu hợp đồng mua bán cây giống

Điều 4: Phương thức giao nhận

 • Thời gian vận chuyển: bên A vận chuyển cho bên B theo … đợt:

Đợt 1: …./…../…. với số lượng ………………………………… tại …………………….

Đợt 2: …./…../…. với số lượng ………………………………… tại …………………….

 • Sau mỗi đợt giao nhận phải được lập thành biên bản có chữ ký của cả 2 bên.
 • Bên A cung cấp cho bên bên các giấy tờ chứng minh xuất xứ như tại Điều 2 hợp đồng trước khi giao đợt 1.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

 1. Đảm bảo giao cây giống cho bên B đúng loại và chất lượng như hợp đồng.
 2. Đảm bảo về phương tiện vận chuyển và bảo quản cây giống cho bên B;
 3. Kiểm tra tình trạng cây trước khi giao cho bên B
 4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

 1. Việc thực hiện dỡ hàng, nhập kho sẽ do bên B thực hiện, mọi tổn hại về sản phẩm trong việc thực hiện rỡ hàng sẽ do bên B chịu trách nhiệm
 2. Kiểm tra sản phẩm: Khi sản phẩm được vận chuyển tới kho hàng của bên B, bên B có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho.
 3. Trong trường hợp sản phẩm đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên B có nghĩa vụ nhập hàng hóa vào kho, đồng thời chuẩn bị các giấy tờ chứng minh sản phẩm đã được chuyển giao. Trong trường hợp sản phẩm không đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên B có quyền hoàn trả lại các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Khi đó, bên A có nghĩa vụ giao lại cho bên A số hàng đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả lại trong vòng 15 ngày kể từ khi hoàn trả. Nếu bên A không thể thực hiện được thì bên A có nghĩa vụ bồi thường cho B số tiền đúng với giá trị số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả. 
 4. Sau khi bên B đã kiểm tra và nhận hàng, nếu có sự phát hiện hư hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn về hàng hóa, hai bên sẽ tự thỏa thuận để có giải pháp giải quyết.
 5. Thanh toán đầy đủ hóa đơn cho bên A đúng ngày.
 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  Điều 5. Các thỏa thuận khác
 7. Mọi sự thay đổi về số lượng hàng, thời gian, địa điểm vận chuyển hàng hay bất kỳ sự thay đổi nào có liên quan đến điều kiện của sản phẩm đều phải được hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 ngày kể từ ngày vận chuyện hàng của đợt vận chuyển đầu tiên.
 8. Nếu có sự thay đổi trong thời gian thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ tự thỏa thuận để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
 9. Mọi sự thay đổi về giá, phát sinh về giá trong thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên tự thỏa thuận một phụ lục về thay đổi giá  hoặc một hợp đồng mới trong thời hạn 15 ngày trong trường hợp có sự thay đổi về giá kể từ ngày hai bên biết về sự thay đổi này; hoặc trong thời hạn 03 ngày đối với trường hợp có sự phát sinh về giá kể từ ngày bên A vận chuyển sản phẩm vào đợt cuối cùng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp
– Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

 • Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng
– Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….

 – Hợp đồng này tự động hết hiệu lực sau khi Hai bên thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng này gồm ….. trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, các bản đều có hiệu lực pháp luật như nhau; mỗi bên giữ một (01) bản.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về mẫu hợp đồng mua bán cây giống. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về mẫu  hợp đồng mua bán cây giống và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775