MẪU HĐLĐ

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi… đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Vậy mẫu HĐLĐ như thế nào? 

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

Thông thường người sử dụng lao động và người lao động thường ký kết HĐLĐ theo mẫu hướng dẫn của Bộ lao động. Tuy nhiên để hiểu và thực hiện theo mẫu bạn cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn để đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên, các vấn đề về liên quan như chế độ tiền lương, thưởng, thời gian làm việc, các vấn đề về thời hạn, chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu và muốn đảm bảo lập hợp đồng đúng quy định pháp luật, phòng tránh rủi ro, tranh chấp phát sinh khi chấm dứt hợp đồng lao động, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6581 Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, bạn tham khảo thêm mẫu HĐLĐ chúng tôi cung cấp sau đây để tìm hiểu thêm và áp dụng vào trường hợp của mình.

Xem thêm: Hợp đồng làm việc

mẫu HĐLĐ
mẫu HĐLĐ

2. Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                      ……………,ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :……………………………….

Chức vụ:……………………………………………………

Đại diện cho ……………………………………………….

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:…………..…….

Và một bên là Ông/Bà :…………………………………………..

Sinh ngày: ……….. tháng………năm……..Tại:………………

Nghề nghiệp :………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Số CMTND:……………… cấp ngày…………./……../……..

Số sổ lao động (nếu có) :…….cấp ngày……./……../……..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà : …………………làm việc theo loại hợp đồng lao động …………..từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc :……………………………………………………

– Chức vụ :…………………………………………………………………

– Công việc phải làm :………………………………………………….

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :……………………………………………………..

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :……………….

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ :

– Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………….

– Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại làm việc :……………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công :…………. Được trả………..lần vào các ngày…………và ngày………….hàng tháng.

– Phụ cấp gồm : …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ: 

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

– Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lựctừ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :…………………………………………….

                                                  Người lao động                                        Người sử dụng lao động

                                                        (ký tên)                                                    (ký tên, đóng dấu)

Trên đây là những thông tin mà Tư vấn Trí Tâm cung cấp cho Quý khách hàng liên quan đến mẫu HĐLĐ. Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6581 để được tư vấn cụ thể.

Recommended For You

About the Author: Thu Hiền

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581