MẪU ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Bạn có nhà cho thuê, nhưng người thuê nhà của bạn lại cho người khác thuê mà không bàn bạc gì với bạn, bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì người thuê đã vi phạm hợp đồng theo quy định tại Bộ luật dân sự. Bạn nên gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đến người đang thuê nhà của bạn để người ta chuyển đi nơi khác. Tư vấn Trí Tâm xin gửi đến các bạn độc giả mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà rất đầy đủ, chi tiết tránh những rủi ro không đáng có nhất để các bạn tham khảo.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi nào?

Hợp đồng thuê nhàsẽ chấm dứt khi có căn cứ tại Điều 131 Luật Nhà ở năm 2014. Việc chấm dứt hợp đồng thuê theo lệnh thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước sẽ quy định cụ thể khoản 1 Điều 84 Luật này.

 • Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, cho thuê văn phòng sai thẩm quyền, đối tượng hoặc không đủ điều kiện theo quy định của Luật này
 • Hết thời hạn thuê mà không có nhu cầu thuê tiếp hoặc khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê hoặc thuê mua nhà ở
 • Bên thuê hoặc bên thuê mua trả nhà
 • Phát sinh vấn đề làm bên thuê không còn đủ điều kiện được thuê
 • Bên thuê chết, bị Tòa tuyên mất tích mà không có ai đang cùng sinh sống (kể cả thuê  nhà ở công vụ)
 • Không nộp tiền thuê nhà ở từ 03 tháng trở lên khi không có lý do
 • Nhà cho thuê thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quyết định của cơ quan nhà nước
 • Sử dụng nhà ở sai mục đích đã thỏa thuận hoặc tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà bên cho thuê

Đối với chấm dứt hợp đồng thuê với nhà không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt dựa trên khoản 2 Điều 131 Luật Nhà ở 2014:

 • Hết hạn hợp đồng thuê hoặc với hợp đồng không xác định thời hạn thì sau 90 ngày khi bên cho thuê gửi thông báo cho bên thuê về việc chấm dứt hợp đồng đúng
 • Thỏa thuận của các bên
 • Nhà cho thuê không còn
 • Bên thuê nhà ở chết hoặc Tòa tuyên mất tích và không có ai đang cùng chung sống
 • Nhà cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, bị thu hồi, có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước thẩm quyền hoặc bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng
 • Chấm dứt theo theo quyền đơn phương chấm dứt của bên cho thuê quy định tại Điều 132 Luật Nhà ở 2014

Bài viết tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng làm nhà xưởng 

Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Nội dung mẫu đơn

 • Tên đơn (Đơn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà)
 • Thông tin cơ bản về hợp đồng thuê nhà giữa các bên
 • Căn cứ đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê nhà
 • Kết luận quyết định chấm dứt hợp đồng cho thuê của bên có quyền
 • Chữ ký người viết đơn

Thời gian gửi thông báo

Việc chấm dứt hợp đồng cho thuê phải được bên cho thuê thông báo trước ít nhất 30 ngày theo quy định tại Điều 131 và Điều 132 Luật nhà ở 2014 trừ việc giữa các bên có thỏa thuận khác. Việc chậm trễ thông báo, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp viết mẫu  chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Việc chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở còn là quyền của bên cho thuê. Tuy nhiên việc thực hiện quyền này vẫn theo quy định pháp luật để đảm bảo lợi ích các bên trong giao dịch (khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014):

 • Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này
 • Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng
 • Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích, phương châm sử dụng như trong hợp đồng
 • Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê
 • Bên thuê làm biên bản chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê
 • Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hàng xóm và bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục
mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà
mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

…….., ngày….. tháng …….năm 20……

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà)

Kính gửi: Ông …………………………… giới tính: ……..

Dân tộc: …………….

Chứng minh nhân dân số:……………….do Công an thành phố………..cấp ngày ………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số …….. Quận ………………..

Tên tôi là : …………

Chứng minh thư nhân dân số:……………..do công an thành phố Hà Nội cấp ngày………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………..

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số……………………… ký ngày………………………ký giữa Ông ……….. và tôi tức ……………. đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông ………. đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông ………. đã không thực hiện việc thanh toán theo cam kết tại Điều 3, thể hiện như sau:

1. Nhiều lần tôi đã gọi điện liên lạc mà tôi không nhận được thông tin nào về tiến độ thanh toán, thời gian gia hạn thanh tóan để thực hiện tiếp bản hợp đồng này, Ông ………. tắt máy, không nghe điện thoại.

2. Trước đó, ngày…. tháng …. năm ……… Tôi có gửi tới đích danh Ông ……………….thư thông báo yêu cầu thực hiện thanh toán. Trong thông báo tôi có để thời gian Ông ………. trao đổi với tôi về việc thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nhưng Ông ………. không có thông tin nào phản hồi.

Bên cạnh đó, bên ……………………… đã sử dụng và làm hư hỏng của tôi một chiếc điều hòa nhãn hiệu …….và 3 chiếc quạt trần màu xanh được gắn cố định trên tường đã bị gãy hỏng và bẻ cong, bị hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho tôi.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ……………………… đã ký ngày ………………………bên trên, thì trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày. Vậy, hôm nay, ngày……………………… tôi viết thông báo về việc chấm dứt hợp đồng này đến………………………để………………………biết và thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng số………………………đã ký ngày……………………….

Xin chân thành cám ơn.

Người lập văn bản

(ký và ghi rõ họ tên)

Dịch vụ tư vấn lập mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

– Nếu bạn là bên thuê hoặc bên cho thuê nhà nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định pháp luật, chưa hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi đi thuê hoặc cho thuê, muốn phòng ngừa rủi ro khi sảy ra tranh chấp… hãy liên hệ Tư vấn Trí Tâm, luật sư của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

– Việc soạn thảo hợp đồng thuê nhà cần kỹ năng và kiến thức chuyên môn của các quy định pháp luật liên quan. Do vậy, khi luật sư tư vấn cho bạn, chúng tôi sẽ căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu quy định pháp luật làm cơ sở hoàn thiện hợp đồng hoàn chỉnh cho bạn

– Bên cạnh đó luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn tất cả những vấn đề liên quan, điều chỉnh điều khoản hợp đồng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn để đảm bảo tối đa quyền lợi cho bạn.

– Khi có tranh chấp xảy ra, chúng tôi sẽ đồng hành, tư vấn giải đáp mọi thắc mắc để từ đó bạn có quyết định đúng đắn và phù hợp nhất

– Có luật sư hỗ trợ, tư vấn là một lợi thế trong mọi giao dịch, do vậy bạn hãy gửi yêu cầu đến chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6581 để được trợ giúp.

Trên đây là toàn bộ nội dung về mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Tư vấn Trí Tâm 1900.6581 để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Tư vấn Trí Tâm mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Trân trọng./.

 

Recommended For You

About the Author: Thanh Nguyễn

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581