MẪU BẢN NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Bản nhận xét Đảng viên dự bị là gì?

Bản nhận xét đảng viên dự bị? Tại cơ quan hay địa phương mà bạn đang theo làm việc muốn nhận xét một đảng viên dự bị mới kết nạp thì đầu tiên bạn phải viết một mẫu đơn nhận xét đảng viên, thông qua đó Chi Ủy và Đảng Ủy nắm rõ thông tin, các ưu khuyết điểm của người đảng viên dự bị đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất. 

Qua đó việc tìm hiểu mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị là việc hết sức cần thiết. Tư vấn Trí Tâm sẽ cung cấp mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị để quý khách hàng tham khảo.

Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 1)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

BẢN NHẬN XÉT
đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.…………………………………………………………………………………………………………..

Tôi là:…………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm………….. …………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm………….. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 

 

……….., ngày …… tháng ….. năm…. 
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP Đ
(ký, ghi rõ họ và tên)

Xem thêm: Bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 2)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

BẢN NHẬN XÉT
đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.………………………………………………………………………………………………….

Tôi là:………………………………….……, sinh ngày …… tháng … năm………………………………..

Đang sinh hoạt tại chi bộ……………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 

      …….., ngày …… tháng ….. năm….

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách viết mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị

+ Đầu tiên bạn phải ghi các tiêu ngữ, tiêu đề cần thiết cho một bản nhận xét.

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày kết nạp Đảng Chi bộ đang sinh hoạt, chi bộ phân công theo dõi và giúp đỡ người dự bị trước khi người đang được nhận xét thành Đảng viên chính thức.

+ Nội dung nhận xét trong mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị: Đây chính là phần tự nhận xét của người Đảng viên dự bị về những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.

+ Hình thức này giúp cho họ ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Căn cứ vào nhận xét của người theo dõi để xem xét người Đảng viên dự bị này có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay chưa.

Liên hệ tư vấn -0348361026

Bước 1: Kết nối với tổng đài tư vấn bằng cách gọi tới số 0348361026

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực cần tư vấn và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Tư vấn Trí Tâm mong muốn sẽ giúp đỡ được Quý khách hàng giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng, phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm được quyền lợi của mình. Nếu có bất cứ vướng mắc pháp lý gì hãy liên hệ với chung tôi theo số điện thoại 0348361026

Rất mong được đồng hành cùng với Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thảo Luật Sư

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581