Luật bảo hiểm xã hội 2019

luật bảo hiểm xã hội 2019

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền và nghĩa vụ của công dân. Các vấn đề về bảo hiểm xã hội liên quan chặt chẽ đến quyền lợi của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu hết được giá trị của việc tham gia bảo hiểm và lợi ích phát sinh từ việc tham gia nên cố tình trốn tránh hoặc bỏ qua chế độ.

Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Rong Ba xin đưa ra một số ý kiến bình luận về luật bảo hiểm xã hội 2019, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Để có thể giải quyết các vấn đề về các dịch vụ bảo hiểm một cách nhanh chóng, hiệu quả bạn có thể liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật liên quan đến chế độ Bảo hiểm xã hội bao gồm:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, các chế độ bảo hiểm y tế, chế độ thai sản, hưu trí, tử tuấn, pháp luật về lao động, tiền lương, trợ cấp…và hướng dẫn các thủ tục hành chính về bảo hiểm.

Quy định của pháp luật về luật Bảo hiểm xã hội 2019

Thứ nhất, mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Cụ thể là bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng: (1) Người làm việc theo hợp đòng có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 03 tháng; (2) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; (3) Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Quy định này đảm bảo quyền được tham gia BHXH của người lao động, tạo sự bình đẳng giữa hình thức lao động dài hạn và ngắn hạn, nâng cao trách nhiệm BHXH của người sử dụng lao động, sẽ tránh được tình trạng người sử sụng lao động lách luật để trốn đóng BHXH bằng cách ký các hợp đồng lao động dưới 03 tháng. Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra thách thức trong tổ chức thực hiện vì việc quản lý đối với người có hợp đồng lao động dưới 03 tháng là rất khó khăn.

Đối với BHXH tự nguyện, Luật không giới hạn trần tuổi tham gia, mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, có nguyện vọng, đều được tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, Luật quy định mức đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của vùng nông thôn (hiện nay là 400.000 đồng) để phù hợp với khả năng tham gia của người dân; đồng thời quy định Nhà nước hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với khả năng của ngân sách từng thời kỳ và thay đổi phương thức đóng BHXH theo hướng linh hoạt hơn.

Như vậy, những khó khăn mà người lao động tham gia BHXH trước kia gặp phải nay đã cơ bản được tháo gỡ, tuy nhiên, việc hạ trần mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của vùng nông thôn thì khi nghỉ hưu sẽ có mức lương hưu rất thấp (đối tượng này không được bù bằng mức lương cơ sở). Nếu họ có sự so sánh với những đối tượng khác và đề nghị tăng quyền lợi hơn nữa thì sẽ rất bất cập trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, bổ sung các quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan BHXH

Bổ sung thêm các quyền của người lao động

– Người lao động được quản lý sổ BHXH.
Đây là việc cần thiết để người lao động có thể tự theo dõi quá trình tham gia BHXH của người sử dụng lao động đối với mình, chủ động phản ánh với các cơ quan chức năng trong trường hợp quyền lợi bảo hiểm bị xâm hại. Như vậy, sẽ hạn chế được tình trạng doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho người lao động. Tuy nhiên, sổ BHXH sẽ dễ bị thất lạc hoặc sửa chữa nội dung, rách nát hoặc dễ dàng xảy ra tình trạng mua, bán, sổ BHXH.

– Hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

– Được cơ quan BHXH, người sử dụng lao động định kỳ cung cấp thông tin về đóng BHXH.

– Được chủ động đi giám định y khoa trong trường hợp thương tật, bệnh tật tái phát đã điều trị ổn định, người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH.

Bổ sung quyền và trách nhiệm của cơ quan BHXH

– Bổ sung quyền của cơ quan BHXH

+ Được yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

+ Được cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép hoạt động; giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập;

+ Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hằng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoạc tổ chức;

+ Được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương định kỳ sáu tháng cung cấp thông tin về tình hình sử dụng lao động và thay đổi lao động trên địa bàn;

+ Cơ quan BHXH được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan và được giao thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về BHXH.

luật bảo hiểm xã hội 2019
luật bảo hiểm xã hội 2019

– Bổ sung trách nhiệm của cơ quan BHXH:

+ Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Hằng năm, xác nhận thời gian đóng BHXH cho từng người lao động, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động đề người sử dụng lao động niêm yết công khai;

+ Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

+ Bỏ trách nhiệm giới thiệu người lao động, nhân thân người lao động ra Hội đồng Giám định Y khoa dể giám định mức suy giảm khả năng lao động.

+ Hằng năm, BHXH Việt Nam báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện HBXH, bảo hiểm thất nghiệp; báo cáo Bộ y tế về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Hăng năm, cơ quan BHXH tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản lý.

Thứ ba, về cơ chế đảm bảo tính tuân thủ pháp luật BHXH

– Bổ sung thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính BHXH.

– Bổ sung cơ quan BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

– Bổ sung quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

+ Bổ sung quyền của tổ chức công đoàn khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động.

+ Bổ sung quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

Thứ tư, bổ sung tăng thêm các quyền lợi về BHXH cho người lao động

– Bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 – 14 ngày làm việc tùy từng trường hợp.

– Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng nhưng vì lý do thai không bình thường phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần đảm bảo điều kiện đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

– Bổ sung trường hợp lao động nam nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng BHXH như lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

– Bổ sung chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

– Được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian nghỉ việc sinh con hoặc nhận con nuôi và nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày.

Ngoài ra còn bổ sung thêm một số quy định có lợi cho người lao động như nâng mức hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho một ngày được tính bằng mức trợ cấp ôm đau theo tháng chia cho 24 ngày (hiện hành chia cho 26 ngày); chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tăng mức trợ cấp cho một ngày bằng 30% mức lương cơ sở (hiện hành quy định bằng 25% nếu nghỉ tại gia đình và bằng 40% nếu nghỉ tại cơ sở tập trung).

Về chế độ hưu trí

– Việc sửa đổi chế độ hưu trí lần này có tác động sâu sắc, trực tiếp đến người lao động, hướng đến đảm bảo công bằng xã hội, từng bước cải thiện tình hình tài chính quỹ hưu trí, tử tuất, đảm bảo cho quỹ được cân đối trong thời gian dài hơn, tuy nhiên, việc thực hiện có lộ trình điều chỉnh quan hệ đóng hưởng nên sẽ không tác động mạnh đến đời sống người nghỉ hưu, cụ thể là:

+ Quy định lộ trình tăng tuổi hưởng lương hưu đối với nhóm bị suy giảm khả năng lao động: Từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi quy định. Sau đó, mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi thì nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Từ ngày 01/01/2016 trở đi, nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổ, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi quy định.

+ Về tỷ lệ % hưởng lương hưu:

Sửa đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu theo lộ trình tăng dần số năm đóng BHXH, do đó, để đạt mức hưởng tối đa là 75% thì nam phải đóng BHXH 35 năm và nữ 30 năm;

Tăng tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi để hạn chế tình trạng nghỉ hưu trước tuổi;

+ Về mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu đối với người thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, Luật quy định lộ trình áp dụng cách tính lương bình quân theo nhiều bước để tiến tới thực hiện tính bình quân chung của cả quá trình đóng BHXH, đảm bảo bình đẳng giữa khu vực trong và ngoài nhà nước.

– Bổ sung quy định Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc là có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu (tuy nhiên, nếu lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì không được bù bằng mức lương cơ sở).

Quy định này tạo thuận lợi cho lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, tuy nhiên, đối tượng này dễ rơi vào tình trạng mức lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu chung như đối tượng là giáo viên mầm non hiện nay (đối tượng này không được bù đủ bằng mức lương cơ sở) nên không đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động và đề nghị tăng quyền lợi sẽ rất bất cập trong tổ chức thực hiện.

– Bổ sung thêm: Chế độ hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật sẽ bảo đảm ngày càng tốt hơn cho người lao động khi về già.

Về chế độ tử tuất

Luật quy định cho phép thân nhân của người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần nếu có lợi hơn (trừ thân nhân là con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên). Mức trợ cấp tuất một lần cũng được nâng từ 1,5 tháng lên 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH từ năm 2019 trở đi.

Thứ năm, về Quỹ BHXH

– Hợp nhất Quỹ BHXH tự nguyện với Quỹ hưu trí và tử tuất của Quỹ BHXH bắt buộc

– Bổ sung nội dung chi của quỹ trả chi phí giám định y khoa đối với trường hợp người lao động chủ động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động và đủ điều kiện hưởng BHXH; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi, hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

– Bổ sung phương thức đóng BHXH tự nguyện: đóng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng.

– Bổ sung quy định về việc thực hiện đóng bù chi thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc: sửa đổi quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo hướng:

+ Từ ngày Luật có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

+ Từ ngày 01/01/2019 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Với quy định này, mặc dù đã có lộ trình thu BHXH nhưng cũng là vấn đề đối với doanh nghiệp vì chi phí tăng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và hội nhập; đối với người lao động, số tiền đóng BHXH tăng thì áp lực về chi tiêu trong cuộc sống sẽ tăng cao.

– Về chi phí quản lý BHXH: Sửa đổi theo hướng quy định chi phí quản lý BHXH hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư quỹ. Định kỳ 03 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức chi phí quản lý BHXH.

Về các hình thức đầu tư được sửa đổi theo hướng:

+ Bổ sung hình thức đầu tư “Cho ngân sách nhà nước vay”.

+ Bỏ hình thức “Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia”.

+ Sửa đổi hình thức đầu tư “Cho ngân hàng thương mại của Nhà nước vay” bằng hình thức “Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Mục tiêu cơ bản, lâu dài về BHXH, BHYT theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là “Thực hiện BHXH cho mọi người và BHYT cho toàn dân”, song để thực hiện được mục tiêu cao đẹp đó cần phải có lộ trình và cũng gặp phải không ít thách thức.

Ngành bảo hiểm xác định, thách thức lớn nhất là việc mở rộng độ bao phủ về BHXH. Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa quản lý BHXH, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH cũng là những thách thức không nhỏ đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành bảo hiểm phải nỗ lực, cố gắng rất lớn. Để Luật BHXH sớm đi vào cuộc sống, không chỉ cần sự nỗ lực, cố gắng của ngành BHXH mà còn cần sự khẩn trương của các bộ, ngành được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo các nghị định, thông tư và hướng dẫn thi hành Luật (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hôi, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng);

Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân hiểu, ủng hộ và thi hành Luật BHXH vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba với nội dung luật Bảo hiểm xã hội 2019. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về luật Bảo hiểm 2019 và những vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hiểm, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. một cách nhanh chóng nhất.

Xin cảm ơn!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775