Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay chính xác hơn là Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Tội phạm này xâm hại quan hệ xã hội bảo đảm tính đúng đắn và có trật tự của hoạt động thực hiện công vụ. Đồng thời, tội phạm cũng xâm hại quan hệ sở hữu tài sản, tuy nhiên khác với tội tham ô tài sản thì ở tội phạm này người phạm tội xâm hại quyền sở hữu tài sản của người khác chứ không phải là tài sản của họ có trách nhiệm quản lý. Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Nghị định 79/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn về lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là gì?

Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tiếng Anh là “Abuse of power or position for appropriation of property”.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của người có chức vụ; quyền hạn đã vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Các yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Chủ thể:

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, chủ thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản phải là người từ đủ 16 tuổi lên và phải có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành nghề, chủ thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác là chủ thể đặc biệt; tức là chỉ có những người có chức vụ, quyền hạn mới chiếm đoạt được tài sản của người khác.

Tuy nhiên, những người không có chức vụ; quyền hạn vẫn có thể trở thành chủ thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò là đồng phạm.

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan : Hành vi khách quan: hành vi vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của mình nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi vượt quyền hạn này chỉ thực hiện trên cơ sở chức vụ; quyền hạn đã có của người phạm tội. Người phạm tội đã sử dụng chức vụ; quyền hạn của mình như là phương tiện để thực hiện tội phạm. Để chiếm đoạt tài sản của người khác người phạm tội; có thể thực hiện tội phạm bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. 

Hình thức thể hiện bao gồm:

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn uy hiếp tinh thần người khác để chiếm đoạt tài sản của họ; người phạm tội sử dụng chức vụ, quyền hạn để đe dọa; cưỡng bức người khác; chiếm đoạt tài sản của họ. Người bị đe dọa vì sợ gây thiệt hại nên phải để cho người có chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn lừa dối người khác chiếm đoạt tài sản của họ: người phạm tội vượt quá chức vụ, quyền hạn của mình đưa ra những thông tin không đúng sự thực với người khác về việc giao tài sản và chiếm đoạt tài sản trên cơ sở người bị lừa dối tin và giao tài sản.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác được giao cho người phạm tội trên cơ sở tín nhiệm: người có chức vụ, quyền hạn được người khác tín nhiệm giao tài sản nhưng đã lạm dụng sự tín nhiệm đó và chiếm đoạt tài sản.

lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Khách thể:

Khách thể của tội phạm này là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu; mất uy tín; mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền; cao hơn là chính thể bị sụp đổ.

Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ được hành vi của mình có tính chất nguy hiểm cho xã hội mà vẫn thực hiện; thấy trước hành vi đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Và mục đích phạm tội là chiếm đoạt được tài sản từ người khác về cho mình.

Động cơ phạm tội là vụ lợi: Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội bởi vì lòng tham của cải vật chất.

Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản bị xử lý thế nào?

Khung 1

Phạt tù từ 01 năm đến 06 năm nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp:

Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

Đã bị kết án về một trong các tội phạm tham nhũng theo quy định của Bộ luật Hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Khung 2

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:

Phạm tội có tổ chức;

Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

Phạm tội 02 lần trở lên;

Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, cứu trợ; quyên góp cho những vùng bị thiên tai; dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Khung 3

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

Dẫn đến hậu quả doanh nghiệp; tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Khung 4

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm; có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Phân biệt lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

 

Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

Căn cứ pháp lý

Điều 356 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017
Khoản 6 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP

Điều 355 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017
Khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP

Tính chất

“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” quy định tại khoản 1 Điều 356 của Bộ luật Hình sự là dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái, không làm hoặc làm không đúng quy định của pháp luật.

“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn” quy định tại khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Hình sự là sử dụng vượt quá quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc tuy không được giao, không được phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó nhưng vẫn thực hiện.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến chứng nhận quốc tế, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua tổng đài trực tuyến của Công ty luật Rong Ba giúp khách hàng:

Tiết kiệm thời gian do không phải lịch hẹn tư vấn và không tốn thời gian đi lại

Tiết kiệm được chi phí vì tư vấn luật qua tổng đài của Công ty Luật Rong Balà miễn phí

Được tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý mọi lúc, mọi nơi, miễn là trên lãnh thổ Việt Nam

Mọi vấn đề vướng mắc pháp luật của khách hàng sẽ được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

Chất lượng dịch vụ tư vấn luật qua tổng đài được đảm bảo bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba

Mọi thông tin về khách hàng và vụ việc được bảo mật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự đảm nhiệm:

Tư vấn Thừa kế – Di chúc,

Tư vấn Giao dịch dân sự,

Tư vấn Hợp đồng dân sự

Tư vấn về hộ tịch (Giấy khai sinh, Hộ khẩu, Tạm trú…)

Tư vấn Xuất nhập cảnh – Di trú,

Tư vấn Nuôi con nuôi

Tư vấn các dạng và nguyên nhân Tranh chấp Dân sự

tư vấn Giải quyết Tranh chấp Dân sự

Tư vấn Bồi thường dân sự

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

Tư vấn Thi hành án dân sự…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự đảm nhiệm:

Tư vấn Các loại tội phạm, Các yếu tố cấu thành tội phạm

Tư vấn các Khung hình phạt, Tội danh

Tư vấn các Quy định về miễn hình phạt, Quy định về miễn trách nhiệm hình sự;

Tư vấn về Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng trong vụ án hình sự

Tư vấn về Quyền của bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử

Tư vấn về Quyền được bào chữa và cách lựa chọn luật sư bào chữa

Tư vấn về nghĩa vụ dân sự của bị cáo trong vụ án hình sự

Tư vấn Thi hành án hình sự

Tư vấn Giảm án, Ân xá, Đặc xá…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở

Tổng đài tư vấn luật đất đai – Tư vấn luật nhà ở đảm nhiệm:

Tư vấn Thủ tục đăng ký đất đai

Tư vấn Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (“sổ đỏ”,“sổ hồng”);

Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Tư vấn điều kiện Tách thửa, Hợp thửa

Tư vấn Giao dịch về nhà đất (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê

nhà đất, Hợp đồng Mua bán nhà chung cư…)

Tư vấn thủ tục Đăng ký biến động đất đai

Tư vấn thủ tục Thu hồi đất

Tư vấn thủ tục Bồi thường khi thu hồi đất

Tư vấn thủ tục Hỗ trợ tái định cư

Tư vấn Giấy phép xây dựng

Tư vấn Giải quyết Tranh chấp đất đai, nhà ở

Tư vấn Khiếu nại – khiếu kiện đất đai\

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình đảm nhiệm:

Tư vấn Thủ tục và điều kiện Kết hôn

Tư vấn Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư vấn chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận

Tư vấn thỏa thuận về tài sản

Tư vấn Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn Tài sản riêng vợ chồng

Tư vấn nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn căn cứ giải quyết ly hôn

Tư vấn về bạo lực gia đình

Tư vấn thủ tục Ly hôn thuận tình

Tư vấn thủ tục Ly hôn đơn phương

Tư vấn Quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn

Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con

Tư vấn Chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn

Tư vấn chia tài sản chung sau ly hôn

Tư vấn thay đổi quyền nuôi con

Tư vấn Thủ tục đăng ký con nuôi trong nước

Tư vấn thủ tục đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp đảm nhiệm:

Tư vấn Thành lập công ty – Tư vấn đăng ký kinh doanh

Tư vấn Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn Chia tách doanh nghiệp

Tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp, Hợp nhất doanh nghiệp

Tư vấn Tạm dừng kinh doanh

Tư vấn Giải thể doanh nghiệp

Tư vấn Phá sản doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục Mua bán doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục xin Giấy phép con

Tư vấn Quy chế nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn Pháp chế doanh nghiệp

Tư vấn Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Tư vấn Giải quyết tranh chấp kinh tế

Tư vấn Khiếu nại – Khiếu kiện xử phạt vi phạm hành chính

Tư vấn Khởi kiện vụ án kinh tế thương mại…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ VỀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Lĩnh vực được luật sư tư vấn bao gồm: Chứng nhận quốc tế, Xây dựng, Tài chính, Chứng khoán, Vi phạm hành chính, Giáo dục, Việc làm, đòi nợ…

Một số lĩnh vực khác bao gồm: Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, Luật đấu thầu, Giấy phép con, Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, Luật sở hữu trí tuệ, Luật Thuế, Luật lao động, Luật đầu tư…

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI LUẬT SƯ QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Bước 1: Gọi bằng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động

Bước 2: Nghe lời chào, nghe hướng dẫn từ hệ thống

Bước 3: Trình bày câu hỏi và lắng nghe tư vấn tư các Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn luật

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn pháp luật là từ 7h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

PHẠM VI PHỤC VỤ CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Phạm vi phục vụ của Tổng đài tư vấn pháp luật là 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY LUẬT RONG BA

Dịch vụ tư vấn pháp luật đa lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Cước cuộc gọi phù hợp với mọi khách hàng cần tư vấn luật một cách kịp thời, chuẩn xác mà lại không phải di chuyển đến văn phòng hãng luật (thông thường phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty luật từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/giờ)

Các luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm, với kiến thức pháp lý chuyên sâu, đã tốt nghiệp các trường đại học luật danh tiếng tại Việt Nam và nước ngoài

Đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiệt tình, tận tâm vì khách hàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Công ty luật Rong Ba luôn vì quyền lợi của khách hàng: Kết hợp giữa tư vấn pháp luật và đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu để khách hàng lựa chọn

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT tel:0347362775  ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775