Lập vi bằng tại Vĩnh Long

lập vi bằng tại Vĩnh Long

Vi bằng chỉ ghi nhận nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận và vi bằng có thể kèm theo hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh khác.

Vậy vi bằng là gì? Vậy nội dung thủ tục thực hiện lập vi bằng tại vĩnh long được quy định như thế nào. Bài viết về lập vi bằng tại vĩnh long của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Vi bằng là gì?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp tận mắt chứng kiến, lập theo nhu yếu của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai theo lao lý của Nghị định này ( lao lý tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 08/2020 / NĐ-CP về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của thừa phát lại ) .

Vi bằng do văn phòng thừa phát lại lập ghi nhận những sự kiện, hành vi có thật theo nhu yếu của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong khoanh vùng phạm vi toàn nước trừ một số ít trường hợp theo pháp luật của pháp lý .

Như vậy, vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có thể kèm theo các hình ảnh, âm thanh, video trong trường hợp xét thấy cần thiết.

Trong văn bản đó, thừa phát lại sẽ tiến hành mô tả, ghi nhận lại hành vi đã xảy ra trên thực tế, các sự kiện lập vi bằng mà chính thừa phát lại chứng kiến một cách khách quan, trung thực.

Tài liệu này sẽ có giá trị làm chứng cứ trước Tòa nếu các quan có phát sinh bất cứ tranh chấp nào liên quan đến sự kiện, hành vi đã được lập vi bằng đó.

Công chứng vi bằng là gì ?

Công chứng vi bằng là văn bản bằng thừa phát lại, giấy tay, hợp đồng giao dịch, được công chứng viên chứng nhận, làm chứng cứ, bởi vì nó sẽ ghi nhận sự kiện hành vi để làm chứng trong xét xử và được pháp luật công nhận theo quy định của Luật Công chứng 2014.

Công chứng vi bằng có giá trị pháp lý không?

Văn phòng thừa phát lại cũng chỉ ghi nhận lại hành vi trao đổi, thanh toán giao dịch tiền, giao nhận sách vở chứ không xác nhận quan hệ thanh toán giao dịch mua và bán gia tài.

Vi bằng không có tính năng như công chứng, xác nhận, công chứng xác nhận việc thanh toán giao dịch mua và bán gia tài ; Vi bằng không thay thế sửa chữa những văn bản công chứng, văn bản xác nhận, văn bản hành chính khác .

Việc lập vi bằng được triển khai theo đúng trình tự thủ tục do Nhà nước pháp luật sẽ xác nhận thanh toán giao dịch của những bên tại thời gian lập và được coi là chứng cứ tại Tòa án nếu có tranh chấp xảy ra.

Như vậy, vi bằng chỉ có giá trị chứng cứ và được Tòa án ghi nhận, đây là đặc thù cho thấy việc lập vi bằng sẽ hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro đáng tiếc pháp lý khi tham gia những thanh toán giao dịch .

Kết luận : Công chứng vi bằng không có giá trị pháp lý mà chỉ có giá trị chứng cứ .

Tại sao phải lập vi bằng tại vĩnh long ?

Giao dịch không có Vi bằng

* Trong trong thực tiễn, bạn hoàn toàn có thể nhờ 1 người làm chứng cho một thanh toán giao dịch đơn cử như làm chứng hợp đồng góp vốn, làm chứng cho việc giao nhận tiền đặt cọc …

* Khi phát sinh tranh chấp, TANDTC hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mời người làm chứng diễn đạt lại những việc mà họ tận mắt chứng kiến bằng lời nói hoặc bằng văn bản .

* Nhưng, lời làm chứng đó có đúng chuẩn và đúng thực sự hay không thì cơ quan xử lý tranh chấp cần cho đối chất, kiểm tra lại trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Có thể nhanh, cũng hoàn toàn có thể rất lâu .

Giao dịch khi có Vi bằng

* Thừa phát lại khi lập vi bằng về hành vi, sự kiện thì có miêu tả bằng văn bản, quay phim, chụp hình và ghi âm trong thực tiễn ngay tại thời gian lập vi bằng .

* Vi bằng được ĐK tại Sở tư pháp trong vòng 3 ngày kể từ ngày lập .

* Từ hai yếu tố trên nên bản thân Vi bằng có giá trị chứng cứ rất cao và đã được pháp lý pháp luật là Nguồn chứng cứ trong quy trình xử lý vấn đề của Tòa án và những Cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

lập vi bằng tại Vĩnh Long
lập vi bằng tại vĩnh long

Lập vi bằng ở đâu?

Lập vi bằng lúc bấy giờ sẽ được triển khai tại Văn phòng Thừa phát lại, khác với văn phòng công chứng do những cá thể, tổ chức triển khai đứng ra xây dựng thì Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước chỉ định theo lao lý của pháp lý .

Văn phòng Thừa phát lại được triển khai những việc làm theo pháp luật tại Điều 3 Nghị định 08/2020 / NĐ-CP như sau :

1. Tống đạt sách vở, hồ sơ, tài liệu theo lao lý của Nghị định này và pháp lý có tương quan .

2. Lập vi bằng theo nhu yếu của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai theo lao lý của Nghị định này .

3. Xác minh điều kiện kèm theo thi hành án theo nhu yếu của đương sự và người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan theo lao lý của Nghị định này và pháp lý có tương quan .

4. Tổ chức thi hành những bản án, quyết định hành động của Tòa án theo nhu yếu của đương sự theo lao lý của Nghị định này và pháp lý có tương quan .

Thủ tục lập vi bằng tại vĩnh long như thế nào?

Thủ tục lập vi bằng sẽ được triển khai theo những bước sau đây :

Bước 1: Xác nhận trường hợp sự kiện, hành vi…muốn lập vi bằng có đủ điều kiện không

Bước này, chủ thể có nhu yếu lập vi bằng cần nhìn nhận xem sự kiện, hành vi … muốn lập vi bằng có đúng pháp luật pháp lý có được cho phép được lập vi bằng hay không ?

Bước 2: Thỏa thuận việc lập vi bằng với văn phòng thừa phát lại

Khi có nhu yếu muốn lập vi bằng, người nhu yếu lập vi bằng phải thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng với những nội dung hầu hết sau đây :

a ) Nội dung vi bằng cần lập ;

b ) Địa điểm, thời hạn lập vi bằng ;

c ) giá thành lập vi bằng ;

d ) Các thỏa thuận hợp tác khác ( nếu có ) .

Lưu ý : Thỏa thuận lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản .

Bước 3: Văn phòng thừa phát lại tiến hành thủ tục lập vi bằng tại vĩnh long

Thừa phát lại phải trực tiếp tận mắt chứng kiến, lập vi bằng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước người nhu yếu và trước pháp lý về vi bằng do mình lập.

Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp thiết yếu, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng tận mắt chứng kiến việc lập vi bằng .

Người nhu yếu phải cung ứng vừa đủ, đúng chuẩn những thông tin, tài liệu tương quan đến việc lập vi bằng ( nếu có ) và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, hợp pháp của những thông tin, tài liệu phân phối .

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải lý giải rõ cho người nhu yếu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người nhu yếu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng .

Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp pháp luật .

Bước 4: Giao vi bằng đã lập cho người có nhu cầu lập vi bằng

Vi bằng phải được gửi cho người nhu yếu và được tàng trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo lao lý của pháp lý về tàng trữ như so với văn bản công chứng .

Bước 5: Gửi vi bằng đã được lập đến Sở tư pháp

Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng tỏ ( nếu có ) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ ĐK .

Trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ ĐK vi bằng

Trường hợp nào không được lập vi bằng tại vĩnh long ?

Không phải mọi trường hợp đều được lập vi bằng, Nghị định 08/2020 / NĐ-CP pháp luật 9 trường hợp không được lập vi bằng như sau :

1. Các trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định này .

2. Vi phạm quy định về bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng gồm có : Xâm phạm tiềm năng vềan ninh, quốc phòng ; làm lộ bí hiểm nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí hiểm nhà nước ; vi phạm pháp luật ra, vào, đi lai trong khu vực câm, khu vực bảo vệ, vành đai bảo đảm an toàn của khu công trình bảo mật an ninh, quốc phòng và khu quân sự chiến lược ; vi phạm lao lý về bảo vệ bí hiểm, bảo vệcông trình bảo mật an ninh, quốc phòng và khu quân sự chiến lược .

3. Vi phạm đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình theo pháp luật tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự ; trái đạo đức xã hội .

4. Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, thanh toán giao dịch mà pháp lý pháp luật thuộc khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí công chứng, xác nhận ; xác nhận tính đúng mực, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch sách vở, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế hoặc từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt ; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính .

5. Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, gia tài không có sách vở chứng tỏ quyền sử dụng, quyền sở hữu theo lao lý của pháp lý .

6. Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực thi những thanh toán giao dịch trái pháp lý của người nhu yếu lập vi bằng .

7. Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ .

8. Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp tận mắt chứng kiến .

9. Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tìm hiểu thủ tục lập vi bằng tại vĩnh long. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại vĩnh long và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin