Lập vi bằng tại TP Hồ Chí Minh

lập vi bằng tại TP Hồ Chí Minh

Vi bằng là loại văn bản có giá trị chứng cứ và không phải chứng minh lại khi xảy ra tranh chấp do đó các nội dung được ghi nhận trong vi bằng phải chính xác và thủ tục lập vi bằng cũng phải được thực hiện theo đúng trình tự.

Tuy pháp luật hiện nay đã ghi nhận thủ tục lập vi bằng tại Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP nhưng quy định này chưa thực sự rõ ràng. 

Vậy quy định lập vi bằng tại tp hồ chí minh ghi nhận nội dung trên internet được quy định như thế nào. Bài viết về lập vi bằng tại tp hồ chí minh của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Lập vi bằng tại tp hồ chí minh ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet được thực hiện thế nào?

Thứ nhất, người có yêu cầu lập vi bằng cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.

Các thông tin này có thể là các bài viết, hình ảnh trên mạng internet có nội dung sai lệch, vu khống, hành vi giả mạo… gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người yêu cầu lập vi bằng.

Thứ hai, Thừa phát lại sẽ trực tiếp kiểm tra, xem xét các nội dung được đăng tải trên website, thông tin hình ảnh trên mạng internet và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để lập vi bằng.

Sau khi thống nhất các nội dung của vi bằng, các bên liên quan ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng để thể hiện ý chí của mình đồng thời Thừa phát lại cũng phải ký và đóng dấu vào từng trang vi bằng theo đúng quy định pháp luật.

Thứ ba, sau khi hoàn tất thủ tục lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet người yêu cầu sẽ nhận được vi bằng và đồng thời Thừa phát lại sẽ phải tiến hành lưu trữ theo quy định pháp luật.

Thứ tư, sau khi vi bằng được lập thì để đảm bảo giá trị pháp trị pháp lý Văn phòng Thừa phát lại sẽ phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc lập vi bằng để vào sổ đăng ký.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng hoặc kể từ ngày Văn phòng Thừa phát lại cập nhật vào cơ sở dữ liệu về vi bằng, Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng hoặc duyệt nội dung cập nhật trên cơ sở dữ liệu về vi bằng.

Như vậy, để một vi bằng được lập một cách chính xác, được pháp luật công nhận ngoài việc cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cho Thừa phát lại các bạn nên lưu ý về thủ tục lập vi bằng.

Nếu phát hiện việc lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet không được thực hiện đầy đủ theo các quy định nói trên, các bạn cần yêu cầu Thừa phát lại kiểm tra vi bằng và có các biện pháp khắc phục để đảm bảo giá trị pháp cho vi bằng của mình.

Các trường hợp nên lập vi bằng tại tp hồ chí minh ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet.

Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích tốt nhất đối với người yêu cầu chúng tôi xin đưa ra các trường hợp nên lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet như sau:

Vi bằng ghi nhận vi phạm bản quyền trên mạng: Loại vi bằng này có thể ghi nhận các nội dung rất rộng của các hành vi vi phạm bản quyền trên mạng như: Tự ý sao chép và đăng tải tác phẩm (Video âm nhạc; Sách, truyện…); Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm; Trích dẫn tác phẩm làm sai ý tác giả …

Vi bằng ghi nhận thông tin nói xấu, xuyên tạc sự thật trên mạng xã hội: Vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Khác với các loại vi bằng như vi bằng ghi nhận hiện trạng hay vi bằng ghi nhận sự kiện hành vi, thừa phát lại phải đến tận địa điểm nơi ghi nhận để lập vi bằng.

Việc trực tiếp chứng kiến sự kiện, hành vi có thật khi lập vi bằng về hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội có thể được lập tại bất kì địa điểm nào thông qua sự hỗ trợ của thiết bị điện tử.

Thừa phát lại sẽ xác nhận nội dung các dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi vu khống và nói xấu sau đó mô tả lại trong vi bằng kèm theo các tài liệu hỗ trợ như chụp ảnh, video….

Trong vi bằng sẽ ghi nhận một số nội dung cơ bản như: Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng; Địa điểm, thời gian lập vi bằng; Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;

Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận – ở đấy là nội dung của các thông tin bịa đặt, nói xấu; Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;

Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (Nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (Nếu họ có yêu cầu).

Nội dung các vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu sẽ đảm bảo tính chính xác và chân thực nhất. Do các vi bằng sẽ có giá trị pháp lý là chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, nên nếu xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các bên, đặc biệt bên bị lập vi bằng có thể phải chịu chế tài hình sự.

Vi bằng ghi nhận thông tin của một số trang web: Khi phát hiện các thông tin trên trang web có sự giả mạo, sai sự thật hoặc đăng tải các nội dung chưa được sự đồng ý theo quy định pháp luật các bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để ghi nhận các nội dung trên làm căn cứ đề nghị xử phạt và yêu cầu bồi thường.

Các hành vi, sự kiện trên website và mạng internet đều có thể được Thừa phát lại ghi nhận nếu không thuộc các trường hợp pháp luật cấm lập vi bằng.

Do đó, ngoài các trường hợp thường xảy ra nói trên thì khi nhận thấy quyền lợi của mình không được bảo đảm bởi các hành vi trên internet các bạn có thể thực hiện thủ tục lập vi bằng làm bằng chứng.

lập vi bằng tại TP Hồ Chí Minh
lập vi bằng tại tp hồ chí minh

Thủ tục lập vi bằng tại tp hồ chí minh ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet.

Hơn nữa, đối với mỗi loại vi bằng thì việc lập vi bằng có thể có sự khác biệt nhất định, để các bạn nắm rõ hơn về thủ tục lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet chúng tôi xin đưa ra thủ tục lập vi bằng như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin và giấy tờ, tài liệu.

Theo quy định của pháp luật thì chỉ có Thừa phát lại mới có đủ thẩm quyền lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet nên để nội dung vi bằng không bị sa lệch về nội dung các bạn cần cung cấp đầy đủ các dữ liệu để thừa phát lại nắm rõ thông tin về sự việc.

Đối với lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet thì một số thông tin cần cung cấp gồm: Địa chỉ website; Đường dẫn website; Các nội dung thông tin được đăng tải sai sự thật, vi phạm trên website…

Bên cạnh các thông tin được đăng tải trực tiếp trên website các bạn cần cung cấp các tài liệu khác trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận trước về việc đăng tải thông tin trên mạng nhưng một bên vi phạm hoặc việc một bên đã thông báo cho bên vi phạm biết và yêu cầu dừng hành vi nhưng yêu cầu chưa được thực hiện…

Nếu đang gặp phải tình huống như vậy các bạn cần cung cấp các hợp đồng, văn bản thỏa thuận, chứng cứ xác định về việc gửi thông báo… Để Thừa phát lại có căn cứ thực hiện việc lập vi bằng một cách chính xác, khách quan nhất.

Sau khi thu thập đầy đủ giấy tờ và thông tin bạn cần xác định chính xác nội dung mình cần lập vi bằng là gì:

Tại buổi làm việc trực tiếp với Thư ký nghiệp vụ và Thừa phát lại bạn sẽ trình bày nội dung các yêu cầu của mình khi muốn lập vi bằng, dựa trên các yêu cầu đó thì thư ký nghiệp vụ hoặc Thừa phát lại sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đến vụ việc và nếu yêu cầu của bạn là hợp pháp thì bạn sẽ được điền vào phiếu yêu cầu lập vi bằng.

Bước 2: Tiến hành lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Như đã phân tích trong bài viết thì chính Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến và ghi nhận lại các nội dung trong vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Do việc lập loại vi bằng này có sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ nên không bắt buộc Thừa phát lại phải trực tiếp đến địa điểm xảy ra hành vi, sự kiện lập vi bằng.

Tùy thuộc vào yêu cầu của người lập vi bằng mà các bạn có thể trực tiếp đến văn phòng thừa phát lại hoặc Thừa phát lại trực tiếp đến tận nơi lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Đối với các nội dung trên mạng internet Thừa phát lại sẽ áp dụng một số biện pháp như chụp ảnh, ghi âm, quay hình… để ghi nhận một cách chi tiết và chính xác nhất các nội dung theo yêu cầu của khách hàng.

Sau khi hoàn tất các nội dung vi bằng người yêu cầu cũng như những người liên quan phải ký vào vi bằng, đồng thời Thừa phát lại ký, đóng dấu trên tất cả các trang của vi bằng và thực hiện việc vào sổ vi bằng.

Bước 3: Đăng ký vi bằng.

Để vi bằng có giá trị pháp lý thì một bản của vi bằng sẽ được gửi đến Sở tư pháp nơi đặt trụ sở của văn phòng Thừa phát lại để đăng ký trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng.

Các bạn nên lưu ý vấn đề này vì nếu vi bằng không được đăng ký thì coi như chưa hợp pháp và dùng làm chứng cứ thì sẽ khó được tòa án chấp thuận.

Căn cứ vào quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì vi bằng được lập phải tuân thủ quy trình nêu trên.

Vi bằng được lập không đúng về mặt thủ tục ngoài việc có thể không được pháp luật thừa nhận còn có thể gây ảnh hưởng đến tính chính xác, khách quan về mặt nội dung.

Vì vậy, khi lập vi bằng vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet các bạn cần lưu ý về thủ tục lập vi bằng tránh trường hợp sai sót gây ảnh hưởng đến giá trị vi bằng sau này.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quy định lập vi bằng tại tp hồ chí minh ghi nhận nội dung trên internet. 

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại tp hồ chí minh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775