Lập vi bằng tại Tiền Giang

lập vi bằng tại Tiền Giang

Trong quá trình nuôi con sau khi ly hôn, khi hai bên muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con để phù hợp với lợi ích của con thì hai bên có thể thay đổi thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn không?

Ngoài vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con, hai bên nên thảo luận kỹ lưỡng về mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng nuôi con của người không trực tiếp nuôi con, khi đó hai bên có thể sử dụng dịch vụ lập vi bằng thay đổi người trực tiếp nuôi con của Văn phòng Thừa phát lại tại Tiền Giang.

Vậy quy định lập vi bằng tại tiền giang thay đổi người trực tiếp nuôi con được quy định như thế nào. Bài viết về lập vi bằng tại tiền giang của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Cơ sở pháp lý

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Có thể thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn không

Căn cứ theo Điều 84 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
…”

Như vậy, hai bên có thể thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nhằm phù hợp với lợi ích của con.

Khi đó hai bên có thể lập một văn bản thỏa thuận thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau đó nộp lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi vợ hoặc chồng cư trú (nơi đăng kí hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú).

Ghi nhận thỏa thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con như thế nào

Trong trường hợp vợ chồng sau khi ly hôn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con (người giám hộ trực tiếp) thì phải yêu cầu Tòa án giải quyết, tuy nhiên trong nhiều tình huống hai bên không tiện ra Tòa vì lí do cá nhân, vi bằng chính là bằng chứng lưu lại để hai bên có thể thực hiện thủ tục thay đổi người nuôi con sau này(đề phòng một bên từ chối chuyển giao hoặc thoái thác không nhận quyền nuôi con).

Ngoài ra, nếu một bên có việc cá nhân mà không thể chăm sóc con thì hai bên có thể lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận người còn lại sẽ giám hộ trực tiếp cho con trong một thời gian nhất định, sau khi khoảng thời gian này chấm dứt thì sẽ người chuyển giao sẽ tiếp tục nghĩa vụ giám hộ cho con.

Trong trường hợp con không có cha, mẹ; người trong họ có thể lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận giữa các hàng giám hộ đương nhiên để xác định ai là người trực tiếp giám hộ cho con.

Ngoài thỏa thuận về người giám hộ trực tiếp, các bên còn có thể thỏa thuận về vấn đề cấp dưỡng, như vậy ngoài giá trị chứng cứ trước Tòa, vi bằng còn có thể là căn cứ để các bên thực hiện những nội dung thỏa thuận về cấp dưỡng.

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi xảy ra trên thực tế do thừa phát lại chứng kiến và tạo lập. Hoạt động của thừa phát lại được pháp luật quy định rõ ràng, do vậy vi bằng do thừa phát lại lập phải đảm bảo được tính khách quan, thừa phát lại phải chịu trách nhiệm của mình về tính xác thực của vi bằng.

Vi bằng được kèm theo Văn bản thỏa thuận về người giám hộ trực tiếp cho con, có chữ ký/điểm chỉ của hai bên, có hình ảnh kèm theo vi bằng… Vì vậy, vi bằng có giá trị chứng cứ trước Tòa án và giá trị trong các quan hệ pháp lý khác.

Trong trường hợp thất lạc vi bằng, hai bên có thể đến Văn phòng Thừa phát lại để xin sao y bản chính, các bên không phải lo lắng về việc thất lạc vi bằng có thể là lý do được một bên sử dụng để không phải thực hiện những nội dung được thỏa thuận.

Vi bằng là gì ? Giá trị pháp lý của lập vi bằng tại tiền giang

Khái niệm vi bằng được quy định tại Điều 3 Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại:

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

Về giá trị pháp lý của vi bằng, Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Vi bằng chỉ ghi nhận nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận và kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh khác.

Ngoài ra vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

lập vi bằng tại Tiền Giang
lập vi bằng tại tiền giang

Trình tự, thủ tục lập vi bằng tại tiền giang  ghi nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn tại Văn phòng Thừa phát lại tại quận Tiền Giang.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu lập vi bằng tại tiền giang

Khách hàng gửi yêu cầu và thông tin đến Văn phòng Thừa phát lại tại quận Tiền Giang. Thừa phát lại đánh giá phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng và tư vấn cho khách hàng.

Bước 2: Thỏa thuận về việc lập vi bằng tại tiền giang

Khách hàng và thừa phát lại thỏa thuận về việc lập vi bằng bao gồm:

Nội dung lập vi bằng: ghi nhận việc thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Địa điểm lập vi bằng do các bên thỏa thuận, có thể tại Văn phòng Thừa phát lại tại quận Tiền Giang hoặc địa điểm khác đảm bảo đầy đủ điều kiện, thiết bị để lập vi bằng.

Thời gian: do bên yêu cầu lập vi bằng và thừa phát lại thỏa thuận

Chi phí: do bên yêu cầu lập vi bằng và thừa phát lại thỏa thuận

Thỏa thuận khác (nếu có).

Bước 3: Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng tại tiền giang

Thừa phát lại chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc đáp ứng việc lập vi bằng. Vi bằng được lập thành văn bản, việc lập vi bằng có thể được ghi âm, ghi hình kèm theo.

Trong trường hợp cần thiết, thừa phát lại có thể mời chuyên gia hoặc bên thứ ba (tổ trưởng tổ dân phố, công an địa phương…) tham gia vào việc lập vi bằng.

Vi bằng sau khi lập được đăng ký đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở văn phòng hoặc cập nhật lên cơ sở dữ liệu về vi bằng.

Bước 4: Việc đăng ký vi bằng hoàn tất, thừa phát lại trao kết quả – 1 bản chính vi bằng cho khách hàng và thanh lý thỏa thuận lập vi bằng.

Có thể thỏa thuận về nội dung tăng mức cấp dưỡng nuôi con không

Mức cấp dưỡng có thể thỏa thuận thay đổi: Theo căn cứ khoản 2 Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về mức cấp dưỡng như sau:

“1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Theo đó, pháp luật hiện hành không quy định mức cấp dưỡng cụ thể, không có giới hạn của số tiền phải cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng tùy thuộc vào thu nhập, khả năng thực tế của người phải cấp dưỡng và cả nhu cầu thiết yếu của con.

Điều này có nghĩa là, khi thu nhập của người phải cấp dưỡng tăng hoặc nhu cầu thiết yếu của con – người được cấp dưỡng tăng thì mức cấp dưỡng có thể được điều chỉnh tăng theo.

Tại sao nên lập vi bằng tại tiền giang ghi nhận thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con

Việc thay đổi mức cấp dưỡng có thể do các bên thỏa thuận hoặc Tòa án giải quyết nếu có sự bất đồng. Tuy nhiên việc yêu cầu Tòa án giải quyết thì thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài, vì vậy cách tốt nhất để có thể tăng mức cấp dưỡng nuôi con là hai bên nên tiến hành thỏa thuận thật kỹ lưỡng về vấn đề này, bởi vì khi muốn tăng mức cấp dưỡng thì ngoài xét nhu cầu của con còn phải xét đến khả năng kinh tế của bên cấp dưỡng.  

Khi hai bên thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con có thể yêu cầu thừa phát lại chứng kiến và lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con để ấn định mức cấp dưỡng mới, làm căn cứ để bên cấp dưỡng cấp dưỡng tối thiểu là đủ mức cấp dưỡng mới được thỏa thuận và bên nhận cấp dưỡng không đòi hỏi cao hơn mức cấp dưỡng mới. 

Thực tế, việc tự thỏa thuận tăng tiền cấp dưỡng là không dễ dàng, thậm chí nhiều trường hợp việc cấp dưỡng theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án còn không được thi hành nghiêm túc vì vậy ngoài chứng năng là căn cứ để hai bên thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận, vi bằng còn là căn cứ để Tòa án giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng nếu phát sinh sau này.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về nội dung thực hiện quy định lập vi bằng tại tiền giang thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại tiền giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin