Lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế

lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế

Có nhiều trường hợp vợ chồng đã thỏa thuận xong việc phân chia nuôi con và mức cấp dưỡng cho con, tuy nhiên vì tin tưởng việc thỏa thuận này không được ghi lại hay không có bất kỳ bằng chứng nào cho việc thỏa thuận này.

Do đó, sau khi việc ly hôn đã tiến hành xong thì bên nhận cấp dưỡng từ chối cấp dưỡng cho con hoặc cấp dưỡng không đúng theo thỏa thuận.

Điều này gây ra nhiều rắc rối cho các bên và không có căn cứ giải quyết. Vì vậy lập vi bằng thỏa thuận mức cấp dưỡng cho con khi vợ chồng ly hôn là điều cần thiết và cũng là phương pháp tối ưu nhằm tránh tranh chấp xảy ra trong tương lai. 

Vậy quy định lập vi bằng tại thừa thiên huế thỏa thuận cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn được quy định như thế nào. 

Bài viết về lập vi bằng tại thừa thiên huế của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Cấp dưỡng là gì?

Theo căn cứ tại Khoản 24 Điều 04 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, hoạt động cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cấp dưỡng là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau ly hôn:

“2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Theo đó, cha, mẹ người mà không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận.

Về mức cấp dưỡng: Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình quy định về mức cấp dưỡng sau ly hôn rằng mức cấp dưỡng do vợ và chồng thỏa thuận trước, nếu không thể thỏa thuận được tòa án sẽ đưa ra quyết định căn cứ trên tình trạng thực tế và khả năng thu nhập, hoàn cảnh của chồng và vợ để quyết định mức cấp dưỡng cho phù hợp cho hai vợ chồng.

Về phương thức cấp dưỡng: Các bên thỏa thuận về phương thức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng cho con bao gồm

Cấp dưỡng định kỳ: Các bên thỏa thuận thanh toán khoản cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm (06 tháng), hàng năm.

Cấp dưỡng một lần: Các bên thanh toán khoản cấp dưỡng chỉ một lần sau khi ly hôn.

Quy định về mức tiền trợ cấp nuôi con khi ly hôn

Theo Luật hôn nhân gia đình 2014, khoản 1 Điều 81 quy định “sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan”.

Như vậy, việc trợ cấp nuôi con là quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con chưa thành niên đến khi con đủ 18 tuổi.

Với trường hợp con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động để tự nuôi mình thì việc trợ cấp, nuôi dưỡng là không thời hạn.

Việc cấp dưỡng sẽ do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận.

Mức cấp dưỡng sẽ căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.

Quy định lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế thỏa thuận mức cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn cần giấy tờ gì?

Trước khi tiến hành lập vi bằng, người yêu cầu lập vi bằng cần cung cấp một số giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân…)

Giấy tờ liên quan đến việc lập vi bằng (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con…)

lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế
lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế

Tại sao nên lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế ghi nhận thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con

Việc thay đổi mức cấp dưỡng có thể do các bên thỏa thuận hoặc Tòa án giải quyết nếu có sự bất đồng. Tuy nhiên việc yêu cầu Tòa án giải quyết thì thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài, vì vậy cách tốt nhất để có thể tăng mức cấp dưỡng nuôi con là hai bên nên tiến hành thỏa thuận thật kỹ lưỡng về vấn đề này, bởi vì khi muốn tăng mức cấp dưỡng thì ngoài xét nhu cầu của con còn phải xét đến khả năng kinh tế của bên cấp dưỡng.  

Khi hai bên thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con có thể yêu cầu thừa phát lại chứng kiến và lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con để ấn định mức cấp dưỡng mới, làm căn cứ để bên cấp dưỡng cấp dưỡng tối thiểu là đủ mức cấp dưỡng mới được thỏa thuận và bên nhận cấp dưỡng không đòi hỏi cao hơn mức cấp dưỡng mới. 

Thực tế, việc tự thỏa thuận tăng tiền cấp dưỡng là không dễ dàng, thậm chí nhiều trường hợp việc cấp dưỡng theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án còn không được thi hành nghiêm túc vì vậy ngoài chứng năng là căn cứ để hai bên thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận, vi bằng còn là căn cứ để Tòa án giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng nếu phát sinh sau này.

Thỏa thuận mức chu cấp nuôi con khi ly hôn

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cấp dưỡng là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau ly hôn:

“2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Theo đó, cha, mẹ người mà không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận.

Về mức cấp dưỡng: Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình quy định về mức cấp dưỡng sau ly hôn rằng mức cấp dưỡng do vợ và chồng thỏa thuận trước, nếu không thể thỏa thuận được tòa án sẽ đưa ra quyết định căn cứ trên tình trạng thực tế và khả năng thu nhập, hoàn cảnh của chồng và vợ để quyết định mức cấp dưỡng cho phù hợp cho hai vợ chồng.

Lưu ý: Mức cấp dưỡng có thể thỏa thuận thay đổi: Theo căn cứ khoản 2 Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về phương thức cấp dưỡng: Các bên thỏa thuận về phương thức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng cho con bao gồm

Cấp dưỡng định kỳ: Các bên thỏa thuận thanh toán khoản cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm (06 tháng), hàng năm.

Cấp dưỡng một lần: Các bên thanh toán khoản cấp dưỡng chỉ một lần sau khi ly hôn.

Có thể thấy phương thức cấp dưỡng một lần cho con sau khi ly hôn có lợi hơn cho con bởi hai lý do: Thứ nhất, việc cấp dưỡng một lần ngăn ngừa khả năng trốn tránh, trì hoãn thực hiện trách nhiệm cấp dưỡng. Thứ hai, con và người trực tiếp nuôi con được hưởng phần hoa lợi, lợi tức phát sinh từ khoản tiền cấp dưỡng đó.

Dựa trên khả năng kinh tế của cha, mẹ; hai bên có thể thỏa thuận chọn một trong hai phương thức cấp dưỡng trên.

Trong trường hợp điều kiện kinh tế của bên cấp dưỡng có hạn, các bên có thể chọn phương thức cấp dưỡng định kỳ cho đến khi nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt (các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014).

Tuy nhiên, nếu trong quá trình cấp dưỡng mà người có nghĩa vụ cấp dưỡng có tình trạng khó khăn về kinh tế, không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thì hai bên có thể thỏa thuận lại với nhau về mức cấp dưỡng hoặc có thể tạm ngừng cấp dưỡng nếu cả hai bên đồng ý. Tòa án sẽ giải quyết trong trường hợp hai bên không thể thỏa thuận được.

Ngược lại trong trường hợp bên cấp dưỡng có điều kiện kinh tế ổn định hoặc tốt thì hai bên có thể thỏa thuận phương thức cấp dưỡng một lần bởi vì mức cấp dưỡng một lần chắc chẵn sẽ lớn hơn rất nhiều so với mức cấp dưỡng định kỳ.

Có thể thỏa thuận tăng mức cấp dưỡng nuôi con không

Mức cấp dưỡng có thể thỏa thuận thay đổi: Theo căn cứ khoản 2 Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về mức cấp dưỡng như sau:

“1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Theo đó, pháp luật hiện hành không quy định mức cấp dưỡng cụ thể, không có giới hạn của số tiền phải cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng tùy thuộc vào thu nhập, khả năng thực tế của người phải cấp dưỡng và cả nhu cầu thiết yếu của con.

Điều này có nghĩa là, khi thu nhập của người phải cấp dưỡng tăng hoặc nhu cầu thiết yếu của con – người được cấp dưỡng tăng thì mức cấp dưỡng có thể được điều chỉnh tăng theo.

Dịch vụ lập vi bằng tại Thừa Thiên Huế ghi nhận việc thỏa thuận tăng cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn của Văn phòng thừa phát lại tại Thừa Thiên Huế

Văn phòng thừa phát lại tại Thừa Thiên Huế có đội ngũ thừa phát lại dày dặn kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong tất cả các vấn đề lập vi bằng, đặc biệt trường hợp lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quá trình ly hôn.

Thừa phát lại có thể tiến hành lập vi bằng ngay khi nhận được yêu cầu của khách hàng tại nơi diễn ra hành vi, sự kiện, hiện trạng với chi phí hợp lý.

Trao đổi, tư vấn với khách hàng về tính hợp pháp của việc lập vi bằng.

Tư vấn thủ tục tiến hành thực hiện lập vi bằng.

Văn phòng hướng dẫn khách hàng điền phiếu yêu cầu, ký thỏa thuận lập vi bằng.

Cung cấp dịch vụ lập vi bằng theo thời gian và địa điểm theo nhu cầu của khách hàng.

Tiến hành đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp.

Thanh lý thỏa thuận lập vi bằng và trao vi bằng cho khách hàng.

Văn phòng Thừa phát lại cam kết cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Tận tâm – Nhanh chóng – Tiết kiệm.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quy định lập vi bằng tại thừa thiên huế thỏa thuận cấp dưỡng nuôi con. 

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại thừa thiên huế và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775