Lập vi bằng tại Lâm Đồng

lập vi bằng tại Lâm Đồng

Trước tiên có thể hiểu rằng giấy viết tay mua bán đất là việc bên bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên mua nhưng không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Thay vì dùng vi bằng thì giấy viết tay mua bán đất cũng được nhiều người áp dụng trong các giao dịch mua bán. Vậy nội dung lập vi bằng tại lâm đồng giao dịch bằng giấy viết tay được quy định như thế nào. 

Bài viết về lập vi bằng tại lâm đồng của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Mua Nhà Bằng Giấy Viết Tay Là Gì? Sự Thật Khi Mua Nhà Bằng Giấy Viết Tay

Mua nhà bằng viết giấy tay là gì? Mua nhà viết giấy tay hiểu theo quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng mua bán nhà đó là hình thức mua bán giữa bên bán nhà (bên A) và bên mua nhà (bên B) thỏa thuận với nhau về hình thức mua bán, giá bán nhà đất.

Sau khi hai bên thống nhất trên cơ sở tự nguyên thuận mua vừa bán, hai bên sẽ ký với nhau một hợp đồng mua bán.

Chiếu theo quy định của pháp luật đối với hợp đồng mua bán nhà đất một tài sản mà khi đem ra giao dịch phải được công nhận từ phía cơ quan nhà được bằng việc đem công chứng hợp đồng.

Việc đem công chứng văn bản mua bán sẽ là căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của hai bên khi xảy ra tranh chấp, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của bên mua.

Mua nhà viết giấy tay, tức hợp đồng, giao dịch chỉ được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận của hai bên mà không có sự công nhận từ phía nhà nước. Bởi vậy sự an toàn khi mua nhà đất bằng giấy tay có an toàn hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Hiện nay một thực trạng diễn ra rất phổ biến đó là những vụ lừa đảo tới nhà đất xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư chưa tìm hiểu rõ quy định của pháp luật cũng chưa có cho mình những kinh nghiệm mua nhà viết giấy tay.

Mua nhà bằng viết giấy tay có thật sự rủi ro hay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn. Giữa mua nhà bằng viết giấy tay và việc mua nhà đất có lập hợp đồng đem công chứng theo quy định của pháp luật đều mang lại cho nhà đầu tư những lợi ích và rủi ro nhất định.

Vi bằng ghi nhận việc mua, bán nhà bằng giấy viết tay

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch ;

– Các bên xác nhận đã thực hiện 1 giao dịch trong quá khứ (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho ,trao đổi …);

– Các bên xác nhận, khẳng định lại về việc đã bàn giao, nhận bàn giao tài sản đúng đối tượng, điều kiện đã giao dịch (bàn giao nhà trong hợp đồng thi công, bàn giao tài sản trong hợp đồng mua bán, cho thuê …);

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đứng tên hộ trên giấy tờ, văn bản (Việt kiều nhờ người trong nước đứng tên hộ mua nhà đất, đứng tên hộ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, đứng tên hộ trên giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu …);

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã nhận quyền lợi liên quan đến việc thừa kế (có thể xảy ra trước hoặc sau thời điểm kê khai di sản thừa kế).

Vai trò của Vi bằng ghi nhận các giao dịch bằng giấy viết tay

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản bằng giấy viết tay hiện nay khá phổ biến trong xã hội, dù bản thân giao dịch tiểm ẩn khá nhiều rủi ro đối với người nhận chuyển nhượng. Bởi do không công chứng hợp đồng, người bán có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch khác với tài sản.

Nhiều trường hợp do không có bằng chứng về giao nhận tiền và tài sản, dẫn tới tranh chấp khó giải quyết và xảy ra thiệt hại cho các bên.

Để hạn chế rủi ro, các bên có thể lựa chọn công chứng hợp đồng tại các tổ chức hành nghề công chứng, hoặc tiến hành lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại để ngăn chặn cũng như giải quyết các tranh chấp, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, khác với vi bằng, công chứng là việc công chứng viên chứng kiến và công nhận tính xác thực của các thỏa thuận, văn kiện, giấy tờ, hợp đồng dân sự theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Giá trị của vi bằng là việc vi bằng ghi nhận các hành vi, sự kiện mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; mà hành vi, sự kiện đó chỉ là một phần hoặc một giai đoạn để tiến hành thỏa thuận, không phải cơ sở để thực hiện việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của các bên.

Hay nói cách khác, vi bằng do thừa phát lại lập có giá trị chứng minh việc các bên đã giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ, nhà đất… làm cơ sở để các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng theo quy định của pháp luật, và trở thành chứng cứ trước tòa án nhằm bảo đảm công bằng lợi ích của các bên.

Chẳng hạn, nhà đất giao dịch bằng giấy tay là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Một số giao dịch các bên nhờ Thừa Phát Lại lập vi bằng để ghi nhận việc giao nhận tiền, giấy tờ, tài sản… hoặc ghi nhận buổi làm việc của các bên về việc thực hiện chuyển nhượng; vi bằng không thay thế văn bản công chứng, không dùng để sang tên, đổi chủ.

Để giảm thiểu rủi ro, các bên nên tạo lập chứng cứ về việc giao nhận tiền, giấy tờ để thực hiện hợp đồng mua bán giấy tay đó.

Việc lập vi bằng này không trái với quy định của pháp luật, nhưng chỉ có ý nghĩa phòng ngừa rủi ro, và tạo lập chứng cứ khi xảy ra tranh chấp. 

lập vi bằng tại Lâm Đồng
lập vi bằng tại lâm đồng

Thủ tục lập vi bằng tại lâm đồng

Thủ tục lập vi bằng được quy định tại điều 39 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau:

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập.

Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Người yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng.

Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Vi bằng phải được gửi cho người yêu cầu và được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về lưu trữ như đối với văn bản công chứng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng.

– Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc lập vi bằng, nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện.

Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực.

– Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

– Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng; 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng.

– Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại.

Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng, vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định.

Việc từ chối phải được thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký.

– Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp

Mua bán đất lập vi bằng tại lâm đồng có được sang tên sổ đỏ không

Nhiều bạn đọc thắc mắc, mua bán đất vi bằng có được sang tên sổ đỏ không? Câu trả lời là mua bán đất vi bằng không được sang tên sổ đỏ. Lý do như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai quy định như sau:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Mặt khác, “Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác”.

Vậy nên mua bán nhà đất vi bằng không được sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Để để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bên mua và bên bán cần làm hợp đồng chuyển nhượng và làm thủ tục công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp xã để chứng thực.

Giấy viết tay mua bán đất có hiệu lực pháp luật không

Trước tiên có thể hiểu rằng giấy viết tay mua bán đất là việc bên bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên mua nhưng không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Thay vì dùng vi bằng thì giấy viết tay mua bán đất cũng được nhiều người áp dụng trong các giao dịch mua bán. Vậy giấy viết tay mua bán đất có hiệu lực pháp luật không?

Câu trả lời là giấy viết tay mua bán đất không có hiệu lực pháp luật. Vì giấy viết tay mua bán đất chỉ là thỏa thuận giữa người mua và người bán, nếu không được công chứng, chứng thực theo quy định thì không có hiệu lực pháp lý.

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có hiệu lực pháp luật. 

Căn cứ cho câu trả lời trên, dựa vào điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai quy định như sau:

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này”.

Dù vậy thì trong thực tế, các giao dịch mua bán nhà đất qua vi bằng vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, giao dịch này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà người mua đất nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao tiền để tránh mất tiền oan.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về lập vi bằng tại lâm đồng mua bán bằng giấy viết tay. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại lâm đồng và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin