Lập vi bằng tại Hưng Yên

lập vi bằng tại Hưng Yên

Lập vi bằng thu giữ tài sản để xử lý nợ ngân hàng được thực hiện như là một biện pháp ghi nhận lại quá trình thu giữ tài sản làm căn cứ để bảo vệ quyền lợi của các bên.

Về phía ngân hàng, khi thực hiện hoạt động này có thể gặp phải sự cản trở, không hợp tác từ phía người đang nắm giữ tài sản.

Mặt khác, người bị thu giữ tài sản cũng có thể cho rằng hành vi của ngân hàng khi thực hiện thu giữ tài sản để xử lý nợ là trái với quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, để các bên chứng minh hành vi chưa hợp pháp của bên còn lại cần có chứng cứ được pháp luật thừa nhận và một giải pháp được đặt ra là lập vi bằng thu giữ tài sản để xử lý nợ ngân hàng. 

Vậy nội dung lập vi bằng tại hưng yên thu giữ tài sản để xử lý nợ ngân hàng được quy định như thế nào. Bài viết về lập vi bằng tại hưng yên của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Vi bằng khi ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ là gì?

Theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì khái niệm vi bằng được định nghĩa như sau: “Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này”. 

Đây là khái niệm được đưa ra tại nghị định mới về Thừa phát lại – Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Có thể thấy, để được công nhận tính hợp pháp, vi bằng khi ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ phải đạt đủ một số yếu tố sau:

Thứ nhất, vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật.

Khi tiến hành lập vi bằng, các bạn có thể thấy kèm theo là các hình ảnh, file âm thanh hoặc cả đĩa ghi hình, tuy nhiên, các dữ liệu trên chỉ mang tính chất bổ sung cho tính xác thực của vi bằng và vi bằng vẫn bắt buộc phải được lập dưới hình thức bằng văn bản.

Việc vi bằng phải được lập thành văn bản ngoài việc tuân theo các quy định pháp luật về mặt hình thức còn bắt nguồn từ giá trị của vi bằng.

Vi bằng sẽ được coi là căn cứ cho các giao dịch hoặc làm chứng cứ trước tòa án, do đó nếu vi bằng được lập dưới hình thức khác như lời chứng của Thừa phát lại sẽ rất khó xác định giá trị và dễ bị tác động thay đổi nội dung.

Thứ hai, để lập vi bằng Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến các sự kiện, hành vi thu giữ tài sản đã diễn ra.

Trường hợp Thừa phát lại chỉ lập vi bằng thông qua lời thuật lại của bên yêu cầu hoặc thông qua các tài liệu ghi âm, ghi hình….

Thì Thừa phát lại chưa có đủ góc nhìn toàn diện về sự việc hoặc được nghe kể sự việc đã bị ảnh hưởng ý chí chủ quan của người yêu cầu lập vi bằng.

Do đó, pháp luật bắt buộc Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đo đạc, ghi chép lại đầy đủ các sự việc trong yêu cầu lập vi bằng của khách hàng.

Thứ ba, vi bằng được lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Thừa phát lại là một chức danh bổ trợ tư pháp, nhưng không là nhân viên thuộc cơ quan nhà nước và những yêu cầu lập vi bằng thường liên quan đến cuộc sống riêng của khách hàng.

Do đó, chỉ khi người yêu cầu tìm đến và đề nghị hỗ trợ, Thừa phát lại mới biết đến các sự kiện, hành vi thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ cũng như có đủ căn cứ thực hiện lập vi bằng.

Từ khái niệm trên, có thể thấy vi bằng khi ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ là văn bản được Thừa phát lại lập trên cơ sở trực tiếp chứng kiến sự kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi bên vay nợ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo yêu cầu của ngân hàng.

Giá trị pháp lý của vi bằng đến đâu? Tại sao phải lập vi bằng tại hưng yên

Giá trị pháp lý của vi bằng đến đâu?

Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về giá trị pháp lý của vi bằng như sau:

– Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

– Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính.

– Vi bằng là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại sao phải lập vi bằng?

– Việc lập vi bằng là không bắt buộc, phụ thuộc vào yêu cầu của cá nhân, cơ quan hay tổ chức đối với Thừa phát lại.

Mà Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn mà pháp luật quy định, được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự.

– Việc lập vi bằng có nhiều lợi ích như ghi nhận lại hành vi, sự việc, giao dịch do các bên xác lập; là căn cứ, là nguồn chứng cứ để sử dụng khi có tranh chấp xảy ra.

– Hiện nay, mọi người có thể lựa chọn lập vi bằng để ghi nhận lại những hành vi, sự việc mình cảm thấy cần có người chứng kiến trực tiếp. Nó có thể trở thành nguồn chứng cứ quan trọng khi cần thiết để giải quyết một số vụ việc, tranh chấp (nếu có).

lập vi bằng tại Hưng Yên
lập vi bằng tại hưng yên

Thẩm quyền, khoanh vùng phạm vi lập vi bằng tại hưng yên, giá trị pháp lý của vi bằng

Thẩm quyền, khoanh vùng phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng được lao lý chi tiết cụ thể tại Điều 36 ( lập vi bằng ) Nghị định số 08/2020 / NĐ-CP như sau :

– Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận những sự kiện, hành vi có thật theo nhu yếu của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong khoanh vùng phạm vi toàn nước, trừ những trường hợp lao lý tại Điều 37 của Nghị định 08/2020 / NĐ-CP ;

– Vi bằng không thay thế sửa chữa văn bản công chứng, văn bản xác nhận, văn bản hành chính khác .

– Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi xử lý vấn đề dân sự và hành chính theo pháp luật của pháp lý ; là địa thế căn cứ để triển khai thanh toán giao dịch giữa những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật của pháp lý .

– Trong quy trình nhìn nhận, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy thiết yếu, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân hoàn toàn có thể triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác để làm rõ tính xác nhận của vi bằng.

Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác phải xuất hiện khi được Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân triệu tập .

Lập vi bằng ở đâu

Lập vi bằng lúc bấy giờ sẽ được triển khai tại Văn phòng Thừa phát lại, khác với văn phòng công chứng do những cá thể, tổ chức triển khai đứng ra xây dựng thì Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước chỉ định theo pháp luật của pháp lý .

Văn phòng Thừa phát lại được thực thi những việc làm theo lao lý tại Điều 3 Nghị định 08/2020 / NĐ-CP như sau :

1. Tống đạt sách vở, hồ sơ, tài liệu theo lao lý của Nghị định này và pháp lý có tương quan .

2. Lập vi bằng theo nhu yếu của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai theo pháp luật của Nghị định này .

3. Xác minh điều kiện kèm theo thi hành án theo nhu yếu của đương sự và người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan theo pháp luật của Nghị định này và pháp lý có tương quan .

4. Tổ chức thi hành những bản án, quyết định hành động của Tòa án theo nhu yếu của đương sự theo pháp luật của Nghị định này và pháp lý có tương quan .

Cách lập vi bằng tại hưng yên hiện nay

Điều 39 Nghị định 08 quy định về cách lập vi bằng như sau:

– Thứ nhất, cá nhân/ cơ quan/ tổ chức có nhu cầu lập vi bằng liên hệ với Thừa phát lại.

– Thứ hai, người yêu cầu và Thừa phát lại thỏa thuận về việc lập vi bằng.

– Thứ ba, lập vi bằng.

+ Người yêu cầu lập vi bằng cung cấp thông tin, tài liệu để lập vi bằng (nếu có) một cách đầy đủ, chính xác.

Họ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.

+ Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

+ Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng được lập.

– Thứ tư, gửi vi bằng cho người yêu cầu và lưu trữ

+ Sau khi lập xong thì vi bằng được gửi cho người yêu cầu.

+ Vi bằng được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại.

+ Văn phòng Thừa phát lại tiến hành đăng ký vi bằng với Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở. Thời hạn thực hiện là 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng.

Dịch vụ lập vi bằng tại hưng yên hiện nay thực hiện như thế nào

Hiện nay, nhu cầu lập vi bằng ngày càng nhiều và có nhiều văn phòng Thừa phát lại cung cấp dịch vụ vi bằng. Mỗi văn phòng sẽ quy định mức chi phí lập vi bằng cụ thể. Nhìn chung, dịch vụ vi bằng được thực hiện theo các bước sau:

– Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ cá nhân, tổ chức, cơ quan có nhu cầu lập vi bằng;

– Tư vấn, hướng dẫn, thỏa thuận về việc lập vi bằng;

– Tiến hành lập vi bằng.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu lập vi bằng thì có thể tìm hiểu về dịch vụ này, so sánh, tìm hiểu về chi phí cũng như các công việc cụ thể mà dịch vụ vi bằng cung cấp để sử dụng.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tìm hiểu về lập vi bằng tại hưng yên thu giữ tài sản để xử lý nợ ngân hàng. 

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại hưng yên và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin