Lập vi bằng tại Bắc Giang

lập vi bằng tại Bắc Giang

Vi bằng là gì? Những đặc điểm liên quan đến vi bằng, phạm vi của văn bản này là gì? Tất cả các thông tin về loại văn bản được văn phòng thừa phát lại cấp này. 

Vậy quy định về lập vi bằng tại bắc giang được quy định như thế nào. Bài viết về lập vi bằng tại bắc giang của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Vi bằng là gì

Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập; ghi nhận hành vi, sự kiện được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các mối quan hệ pháp lý khác.

Đơn giản hơn, vi bằng là một tài liệu bằng văn bản gồm hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết). Trong tài liệu đó, thừa phát lại sẽ ghi nhận khách quan về sự kiện, hành vi lập vi bằng do thừa phát lại chứng kiến. Đây sẽ là chứng cứ trước Tòa nếu đôi bên phát sinh tranh chấp.

Đặc điểm của lập vi bằng tại bắc giang

Là văn bản chỉ do Thừa phát lại lập

 Pháp luật quy định chỉ có Thừa phát lại mới có quyền lập Vi bằng để ghi nhận các hành vi, sự kiện theo yêu cầu của các bên. Ngoài Thừa phát lại, không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền lập Vi bằng;

Và ngược lại, Thừa phát lại phải là người trực tiếp lập Vi bằng, ký tên trên Vi bằng, không được nhờ người khác, ủy quyền cho người khác thay mình lập, ký tên trên Vi bằng.

Đặc biệt hơn là Vi bằng có thể lập bất kể thời gian nào trong ngày, có thể là buổi sáng, buổi trưa, thậm chí là 24h. Chính vì đặc điểm đặc biệt này mà Vi bằng của Thừa phát lại mới có thể đáp ứng được yêu cầu thu thập chứng cứ của người dân.

Giá trị của vi bằng

 Vi bằng được Thừa phát lập chỉ với một mục đích duy nhất: đó là tạo lập chứng cứ để tổ chức, cá nhân tùy nghi sử dụng trong xét xử hoặc các quan hệ pháp lý khác.

Vi bằng do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi có thật mà Thừa phát lại chứng kiến, trong đó, Thừa phát lại mô tả lại những gì mình nhìn được, nghe được, … vào vi bằng, kèm theo có thể là hình ảnh, quay phim để làm rõ thêm sự kiện lập vi bằng như là chụp lại một sự kiện, hành vi.  

Để tăng giá trị chứng cứ cho Vi bằng, pháp luật cho phép Thừa phát lại có thể đính kèm Vi bằng hình ảnh, đoạn ghi hình, đoạn ghi âm quá trình diễn ra sự kiện, hành vi.

Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về tính xác thực về những gì mình đã ghi nhận trong vi bằng, do đó, vi bằng của Thừa phát lại đảm bảo tính khách quan của sụ kiện, hành vi mà Thừa phát lại ghi nhận.

Trong quan hệ dân sự, Vi bằng của Thừa phát lại là công cụ để người dân, doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như xác lập các chứng cứ để bảo vệ mình trong quá trình hòa giải, thương lượng hoặc xét xử mà trước khi có Thừa phát lại, hầu như không có cơ quan nào có chức năng giúp cho người dân thực hiện những việc này.

Việc lập vi bằng của Thừa phát lại được đánh giá là đáp ứng được nhu cầu rất lớn, phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau của người dân, góp phần hỗ trợ tích cực cho cá nhân, tổ chức xác lập chứng cứ, hạn chế tranh chấp, rủi ro về pháp lý trong các giao dịch dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.    

Tại sao phải lập vi bằng tại bắc giang

Một số lý do cấp phép là:

– Thứ nhất thế nào là vi bằng sẽ là cơ sở để Tòa án xem xét khi quyết định vụ án. Trong trường hợp hai bên xảy ra tranh chấp dân sự hoặc hành chính giấy chứng nhận sẽ được tòa án coi là bằng chứng để đưa ra phán quyết.

– Thứ hai li-xăng là gì sẽ là cơ sở để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo luật định.

Các trường hợp phải lập hồ sơ bao gồm:

– Khiếu nại bằng cách ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi thu hồi đất.

– Lập iên ản ghi hiện trạng tài sản trước khi cưỡng chế thi hành án.

– Ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi Ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ.

– Tạo chứng chỉ để ghi lại những lời lăng mạ và nói xấu trên mạng xã hội.

– Giấy chứng nhận nhằm ghi lại cuộc họp của đại hội đồng cổ đông hội đồng quản trị hội đồng thành viên và ban giám đốc của công ty.

– Thực hiện số dư để tiết kiệm tiền gửi.

– Lập số dư để ghi nhận tài sản ký quỹ.

– Lập vi bằng để ghi nhận website thông tin hình ảnh trên mạng internet.

lập vi bằng tại Bắc Giang
lập vi bằng tại bắc giang

Việc hợp thức hóa chứng chỉ này có giá trị pháp lý không

Cụ thể hơn Nghị định số 082020 NĐCP Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định giá trị pháp lý của vi bằng do Thừa phát lại lập như sau:

“Điều 36. Thẩm quyền phạm vi ngang nhau giá trị pháp lý của vi bằng

Trong quá trình đánh giá xem xét giá trị của vi bằng nếu xét thấy cần thiết Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân có quyền triệu tập Thừa phát lại các cơ quan tổ chức cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi ằng.

Thừa phát lại cơ quan tổ chức cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án Viện kiểm sát nhân dân triệu tập. ” tiền nhà không phải là thủ tục hành chính

Văn phòng Thừa phát lại cũng chỉ đăng ký hành vi đổi tiền giao nhận văn bản mà không chứng thực quan hệ mua bán tài sản có các chức năng như công chứng chứng thực công chứng giao dịch mua bán tài sản.

Tuy nhiên việc lập vi bằng đối với việc mua bán căn nhà được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục do Nhà nước quy định sẽ xác nhận có giao kết về việc mua bán giữa hai bên tại thời điểm lập và được coi là chứng cứ tại Tòa án nếu có tranh chấp xảy ra. Việc mua bán vi bằng tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt pháp lý nên người dân cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Phạm vi, thẩm quyền của lập vi bằng tại bắc giang

Hiện nay, có hai loại vi bằng cơ bản mà những Văn phòng Thừa phát lại thường lập đó là:

Vi bằng ghi nhận hiện trạng

Vi bằng ghi nhận sự kiện và hành vi

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn thí điểm hiện tại, Thừa phát lại tập trung lập vi bằng trong một số trường hợp nhất định dưới đây:

Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi tiến hành xây dựng công trình;

Xác định tình trạng nhà trước khi cho thuê nhà ở;

Xác định tình trạng nhà khi mua nhà ở;

Xác định tình trạng nhà ở, đất đai bị lấn chiếm;

Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở và các tài sản khác trái pháp luật; xác nhận tình trạng tài sản trước khi lý hôn và thừa kế;

Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh và thương mại;

Xác nhận về việc giao hàng kém chất lượng;

Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;

Xác nhận về mức độ ô nhiễm;

Xác nhận về sự chậm trễ trong thi công công trình;

Xác nhận tình trạng công trình khi đang nghiệm thu;

Xác nhận những hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, phát thanh, truyền hình, báo chí như: đưa thông tin khi chưa được phép người có thẩm quyền, đưa các thông tin không đúng sự thực; vu khống… trong phạm vi tỉnh hay thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về một số nội dung về vi bằng).

Ngoài ra, thừa phát lại có thể được tiến hành xác nhận các giao dịch mà theo quy định pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng; những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân của các cấp;

Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân và tổ chức do người khác gây ra;

Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân và tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;

Xác nhận các sự kiện pháp lý khác theo quy định pháp luật (Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về một số nội dung về vi bằng).

Thừa phát lại chưa hoặc không được lập vi bằng đối với những trường hợp sau:

Các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND các cấp;

Các sự kiện và hành vi thuộc về bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự và văn bản liên quan;

Các việc được quy định tại Điều 6 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP;

Các việc thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng;

Các sự kiện và hành vi có tính chất nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đến thuần phong, mỹ tục dân tộc; Nhằm xác nhận, hợp thức hóa những giao dịch trái pháp luật.

Các trường hợp không được lập vi bằng tại bắc giang

Không phải lúc nào vi bằng cũng được lập trong mọi trường hợp. Theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP có 9 trường hợp sau đây không được lập:

Những trường hợp được quy định ở điều 4 của nghị định.

Các trường hợp vi phạm về việc bảo đảm an ninh, quốc phòng. Làm lộ bí mật nhà nước, phát tán thông tin, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia…

Xâm phạm đến bí mật của cá nhân, tổ chức, gia đình, xã hội theo quy định…

Xác nhận ký tên, đóng dấu các văn bản thuộc phạm vi xác nhận của công chứng. Chứng thực tính hợp pháp của văn bản, văn bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Xác nhận bản sao, xác nhận chữ ký với bản chính.

Ghi nhận chứng kiến sự kiện quyền sử dụng đất đai. Nhưng không có văn bản giấy tờ chứng minh quyền sở hữu theo quy định của pháp luật

Ghi nhận các hành vi để thực hiện việc giao dịch trái quy định của pháp luật do người yêu cầu lập văn bản đề nghị.

Ghi nhận sự kiện, hành vi của các cá nhân thuộc cán bộ, công viên chức, sĩ quan, quân nhân,…

Ghi nhận sự kiện, hành vi không chứng kiến trực tiếp.

Và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tìm hiểu lập vi bằng tại bắc giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng tại bắc giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin