Lập vi bằng là gì

lập vi bằng là gì

Lập vi bằng là một trong những cách thức được nhiều người lựa chọn để lập văn bản mang giá trị chứng cứ khi tham gia các giao dịch.

Việc lập vi bằng giúp các bên giảm được rủi ro của hợp đồng, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều thắc mắc liên quan đến câu hỏi vi bằng là gì và trong trường hợp nào cần phải lập vi bằng. 

Vậy lập vi bằng là gì được quy định như thế nào. Bài viết về lập vi bằng là gì của Công ty Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Vi bằng là gì

Khoản 3, điều 2, Nghị định quy định vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Nói cách khác, vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu có). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện lập vi bằng mà đích thân Thừa phát lại chứng kiến một cách trung thực, khách quan. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Tài liệu này có giá trị chứng cứ trước Tòa án nếu các bên có phát sinh tranh chấp liên quan đến sự kiện, hành vi lập vi bằng.

Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự trừ các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội và các trường hợp pháp luật cấm. Sau đó, Thừa phát phải gửi đến  Sở Tư Pháp thì vi bằng mới hợp lệ.

Ngoài Thừa pháp, thẩm phán hòa giải, các nhân viên công lực, chưởng kế, phụ tá công lý cũng có thể lập vi bằng.

Đặc điểm của vi bằng

Vi bằng là căn cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án. Những thủ tục liên quan đến vụ án sẽ rất mất thời gian, do đó, thay vì đến khi tranh chấp các bên thực hiện các thủ tục tốn kém để khởi kiện thì có thể lập vi bằng tại thời điểm giao dịch.

Vi bằng được lập hợp pháp sẽ sẽ được tòa án coi là chứng cứ mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác.

Hình thức của vi bằng là văn bản. Văn bản này phải do chính thừa phát lại lập, họ không được ủy quyền hay nhờ người khác lập và ký tên thay mình trên vi bằng.

Việc lập vi bằng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung của văn bản.

Vi bằng do thừa phát lại lập theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật được xem là chứng cứ và có giá trị chứng minh;

Vi bằng có thể được sao chép và được sử dụng làm chứng cứ lâu dài. Việc vào sổ theo dõi, lưu trữ vi bằng phải tuân thủ các quy định về bảo mật và lưu trữ.

c trường hợp nên lập vi bằng là gì

Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị thu hồi đất.

Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị cưỡng chế thi hành án.

Ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi Ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ.

Lập vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội.

Vi bằng ghi nhận phiên họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty

Lập vi bằng ghi nhận việc đặt cọc.

Lập vi bằng ghi nhận việc gửi giữ tài sản.

Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

lập vi bằng là gì
lập vi bằng là gì

Làm vi bằng hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay chi phí lập vi bằng được cơ quan Nhà nước quy định Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC quy định về chi phí lập vi bằng như sau:

“ 1. Văn phòng Thừa phát lại quy định và niêm yết công khai khung giá về chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.

Trên cơ sở khung giá đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác, nếu có.”

Như vậy câu trả lời cho câu hỏi Làm vi bằng hết bao nhiêu tiền? thì pháp luật chưa có quy định cụ thể. Bảng giá lập vi bằng hiện nay pháp luật quy định chỉ mới là những quy định chung chung như sau:

– Văn phòng Thừa phát lại quy định và niêm yết công khai khung giá về chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính;

– Trên cơ sở khung giá đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác, nếu có.

Như vậy, thực tế mỗi văn phòng Thừa phát lại sẽ đưa ra khung giá và nguyên tắc tính lập vi bằng khác nhau. Dựa trên nội dung cụ thể của công việc khách hàng yêu cầu lập vi bằng Thừa phát lại nhiều hay ít, đơn giản hay phức tạp; thời gian làm việc của văn phòng Thừa phát lại có vào ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ hay ngoài giờ làm việc hay không cũng như chi tiết ác khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình lập vi bằng thì người yêu cầu có thể thỏa thuận giá lập vi bằng chính xác với văn phòng Thừa phát lại.

Ý nghĩa của lập vi bằng là gì

Thực tế hiện nay ngày càng nhiều người lựa chọn lập vi bằng để bảo vệ và giảm thiểu rủi ro khi tham gia các giao dịch, ký kết hợp đồng,.. bởi vi bằng có nhiều ý nghĩa qua trọng và thiết thực. Một số ý nghĩa cụ thể của vi bằng như sau:

Vi bằng là một công việc tương đối mới và gần giống với hoạt động công chứng phạm vi rộng hơn. Nếu công chứng chỉ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch… bằng văn bản, thì lập vi bằng là việc Thừa phát lại lập văn bản trong đó ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Vi bằng ghi nhận lại những sự kiện, hành vi khách quan theo yêu cầu của các chủ thể, không thừa nhận hay đánh giá tính hợp pháp của các hành vi, sự kiện, quan hệ xã hội, chỉ ghi nhận những gì có thật, đã xảy ra trên thực tế.

Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác. Thông thường, những thủ tục liên quan đến vụ án sẽ rất mất thời gian, do đó, thay vì đến khi tranh chấp các bên thực hiện các thủ tục tốn kém để khởi kiện thì có thể lập vi bằng tại thời điểm giao dịch. Vi bằng được lập hợp pháp sẽ sẽ được tòa án coi là chứng cứ mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác.

Vi bằng có làm sổ hồng được không?

Khái niệm về vi bằng được quy định trong Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về hoạt động và tổ chức của Thừa phát lại.

Theo đó vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập nên ghi nhận hành vi sự kiện dùng làm chứng cứ xét xử và trong những quan hệ pháp lý khác.

Tác dụng của Thừa phát lại tượng tự công chứng tuy nhiên phạm vi đối tượng khác và rộng hơn. Trong khi công chứng chứng nhận tính xác thực của hợp đồng giao dịch thì vi bằng do thừa phát lại lập ghi nhận việc giao nhận tài sản, tiền, giấy tờ… hay ghi nhận một buổi làm việc về chuyển nhượng giữa các bên.

Trong Nghị định 135/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định thẩm quyền về thẩm quyền lập vi bằng của Thừa phát lại.

Vi bằng được lập đối với những sự kiện, hành vi theo yêu cầu của các bên, ngoại trừ một số các trường hợp như: Các trường hợp tiết lộ bí mật đời tư; trường hợp vi phạm về QPAN, những trường hợp nằm trong thẩm quyền của công chứng chứng từ, những trường hợp nằm trong điều 6 của Nghị định 135 này.

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc phạm vi của công chứng. Hơn nữa phải đến sở tư pháp đăng ký thì vi bằng mới có tính hợp pháp. Trả lời cho câu hỏi vi bằng có làm sổ hồng được không? Chắc chắn điều đó không thể thực hiện được.

Nếu như bạn mua một căn nhà không có sổ hồng mà chỉ lập vi bằng thì sẽ rất nguy hiểm. Vi bằng chỉ là chứng cứ pháp lý chứng tỏ hành vi giao dịch mua tài sản này là hợp pháp.

Tức là giá trị của vi bằng chỉ đến mức ghi nhận sự kiện giao dịch tiền giữa bạn và người bán. Điều này không thể thay thế hợp đồng mua bán được. Do vậy không thể dùng vi bằng này để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được.

Những trường hợp mất tiền oan vì mua bằng lập vi bằng là gì

Hiện nay Thừa phát lại rất phổ biến, thường cộng tác với các văn phòng công chứng để lập vi bằng.  Vì điều này nên có nhiều người hiểu nhầm rằng Văn phòng công chứng cũng lập vi bằng.

Do vậy họ khá yên tâm khi mua nhà không có sổ hồng mà chỉ lập vi bằng. Điều này rất dễ gặp nhiều rủi ro về pháp luật, thậm chí nặng hơn sẽ dẫn tới việc mất tiền oan. Dưới đây là một số trường hợp tương tự như vậy để bạn nhận biết:

Lấy nhà cho thuê đi bán

Trường hợp này khá phổ biến trên thị trường bất động sản hiện nay. Nhiều người vì trình độ hiểu biết còn hạn chế.

Hơn nữa chỉ vì cái lợi trước mắt dụ dỗ mà không biết hậu quả về sau. Họ nghe những kẻ gian lừa đảo mua nhà ở không có sổ hồng mà chỉ lập vi bằng hay giấy tờ tay với giá cả thấp.

Họ không biết rằng những ngôi nhà đó chỉ là những căn nhà cho thuê. Kẻ gian rao bán căn nhà mình đang thuê với giấy tờ giả mạo.

Loại giấy tờ đó có thể tạo giả rất tinh vi hoặc khéo léo xin chủ nhà bản phô tô để đăng ký tạm trú. Khi đó người mua nhà và chủ nhà bị kẻ lừa đảo đẩy vào cuộc tranh chấp nhà ở. Tuy nhiên phần lớn người mua nhà sẽ mất trắng tiền oan vì không có sổ hồng.

Nhà đã thế chấp tài sản ngân hàng

Trường hợp bán nhà thế chấp ngân hàng cũng thường xảy ra. Những ngôi nhà này thường được gọi là “ngôi nhà ba chung”.

Chúng có chung giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chung giấy phép xây dựng và chung số nhà. Có những người khi dùng nhà thế chấp ngân hàng vay vốn nhưng không thể trả khoản tiền vay đó. Khi sắp đến thời hạn ngân hàng siết nợ họ làm giấy tờ phô tô hoặc giấy tờ tay để rao bán ngôi nhà.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về lập vi bằng là gì. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về lập vi bằng là gì và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin