Làm giấy cccd

làm giấy cccd
Hiện nay, thủ tục làm mới và cấp lại CMND diễn ra tương đối nhanh chóng và dễ dàng. Công dân cần giữ gìn CMND để làm căn cứ làm các giấy tờ hành chính quan trọng khác. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Rong Ba xin đưa ra một số thông tin về làm giấy cccd, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Đi làm căn cước công dân cần những giấy tờ gì?

Công dân mang đầy đủ giấy tờ sau khi đi làm căn cước công dân:

 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (nếu bạn chưa bị thu hồi);
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân cũ;
 • Giấy khai sinh (phòng khi cán bộ làm thẻ yêu cầu);
 • Giấy tờ chứng minh nếu có thay đổi về thông tin nhân thân.

Đối tượng được cấp, đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip

Cấp mới: Theo khoản 1 Điều 19 Luật căn cước công dân 2014,Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước công dân.

Cấp đổi:

 • Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi (Điều 21 Luật căn cước công dân 2014);
 • Ngoài ra, những ai đã có chứng minh nhân dân (9 số và 12 số), thẻ Căn cước công dân mã vạch được đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip khi có yêu cầu hoặc khi thẻ cũ hết hạn.

Thủ tục làm Căn cước công dân gắn chip mới lần đầu

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước công dân theo trình tự như sau:

Bước 1: Yêu cầu cấp thẻ CCCD

 • Cấp thẻ că cước công dân trực tiếp tại cơ quan Công an: Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền để đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân.
 • Cấp thẻ căn cước công dân online: Công dân đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

Bước 2: Tiếp nhận đề nghị cấp CCCD

 • Làm căn cước công dân trực tiếp:

Cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp thẻ:

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp thẻ;

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp thẻ;

+ Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp thẻ (như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh…).

 • Làm căn cước công dân online:

Người dân khai báo đầy đủ thông tin cá nhân trên tờ khai điện tử, nộp hồ sơ online và nhận giấy hẹn làm việc trực tiếp tại cơ quan công an.

Bước 3: Chụp ảnh, thu thập vân tay

Người dân làm căn cước công dân trực tiếp/ làm căn cước công dân online (đến làm việc theo giấy hẹn đã được cung cấp sau khi đăng ký lịch làm căn cước công dân online qua Zalo, Cổng dịch vụ công quốc gia) tiếp tục tiến hành việc chụp ảnh, thu thập vân tay.

Cán bộ tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân, chụp ảnh, thu thập vân tay để in trên Phiếu thu nhận thông tin CCCD cho công dân kiểm tra, ký tên.

Ảnh chân dung của công dân khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự. Đối với trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được mặc lễ phục tôn giáo, trang phục dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm bảo rõ mặt, rõ hai tai.

làm giấy cccd
làm giấy cccd

Lưu ý: – Trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, buộc tóc, bỏ kính ra; chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng, tránh trang điểm đậm loè loẹt sẽ làm mất đi nét mặt cơ bản để nhận diện.

Bước 4: Trả kết quả

Công dân nộp lệ phí, sau đó nhận giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân. Người dân đi nhận CCCD tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc trả qua đường bưu điện (công dân tự trả phí).

Thời gian trả kết quả

Tối đa 8 ngày làm việc (Điều 11 Thông tư 60/2021/TT-BCA).

Trình tự cấp thẻ căn cước công dân

 • Công dân sẽ điền vào tờ khai căn cước công dân theo mẫu được pháp luật quy định;
 • Cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong tờ khai căn cước công dân với thông tin của họ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân;
 • Trường hợp công dân chưa có thông tin hoặc thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân phải xác định thông tin chính xác và xuất trình được các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi nhận trong tờ khai căn cước công dân để kiểm tra và cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
 • Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đảm bảo sự vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu để đối chiếu thông tin.
 • Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ tiến hành chụp ảnh, thu thập dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng của công dân, trường hợp ngón tay bị cụt, khèo hay dị tật khiến cho không lấy được vân tay thì ghi rõ nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón tay đó.
 • Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ thì công dân sẽ được nhận giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân. Người dân sẽ tiến hành đi nhận căn cước công dân tại cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc có thể yêu cầu trả thẻ căn cước qua đường bưu điện.
 • Thông thường ở những khu vực thành phố thì thời hạn làm thẻ là không quá 7 ngày làm việc, tại khu vực vùng cao, biên giới hay hải đảo thì là không quá 20 ngày làm việc, những khu vực còn lại sẽ trong khoảng 15 ngày làm việc.
 • Trong lần đầu cấp thẻ căn cước công dân thì công dân sẽ được miễn phí lệ phí cấp thẻ, trừ trường hợp cấp mới hoặc cấp đổi do có thông tin cá nhân bị thay đổi.

Tờ khai làm căn cước công dân là gì?

Theo Điều 7 Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định thì Tờ khai làm căn cước công dân (Mẫu CC01) là mẫu tờ khai dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình trong trường hợp cần thiết.

Mẫu giấy khai căn cước công dân CC01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được sử dụng cho công dân Việt Nam làm thẻ căn cước trong trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Tờ khai làm Căn cước công dân trực tuyến bao lâu thì được nhận CCCD ?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:

Điều 25. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

“1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.”

Tuy nhiên hiện tại do khối lượng công việc quá nhiều, một số nơi còn quá tải, cơ quan công an phải làm việc đến 2 3 giờ sáng, do đó, thời gian nhận thẻ CCCD có thể chậm hơn so với quy định trên tùy từng địa phương.

Một số câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết thủ tục làm căn cước công dân là bao lâu?

Thông thường từ 8 đến 10 ngày làm việc.

Đi làm căn cước công dân cần những giấy tờ gì?

Công dân mang đầy đủ giấy tờ sau khi đi làm căn cước công dân:

 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (nếu bạn chưa bị thu hồi);
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân cũ;
 • Giấy khai sinh (phòng khi cán bộ làm thẻ yêu cầu);
 • Giấy tờ chứng minh nếu có thay đổi về thông tin nhân thân.

Ai được cấp thẻ Căn cước công dân?

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước công dân.

Khi làm lại CCCD bị mất cần lưu ý điều gì?

– Đến thời điểm hiện tại, thủ tục cấp lại CCCD bị mất phải làm tại Công an quận huyện nơi đã cấp CCCD (nơi có hộ khẩu). Việc làm thủ tục cấp lại CCCD tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an các tỉnh thành khác nơi công dân đang có tạm trú chưa triển khai thực hiện được do dữ liệu về CCCD trên hệ thống dữ liệu quốc gia chưa được liên thông cho toàn bộ các tỉnh thành.

– Nếu có sổ hộ khẩu thì sau khi xuất trình để làm căn cước, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ thu lại luôn sổ này.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba với nội dung làm giấy cccd. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về pháp luật dân sự và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. một cách nhanh chóng nhất.

Xin cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin