Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong xã hội hiện nay.

Minh chứng cho điều đó là số lượng các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành ngày càng tăng nhanh.

Với những doanh nghiệp chuẩn bị tham gia thị trường du lịch này cần nắm rõ những điều kiện cà thủ tục liên quan, mà quan trọng nhất là vấn đề về ký quỹ.

Do vậy, nhiều doanh nghiệp mới có nhu cầu muốn tìm hiểu về các điều kiện và thủ tục ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

Trong nội dung bài viết này, Luật Rong Ba thông tin đến quý khách hàng và bạn đọc những vấn đề liên quan đến ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Luật Du lịch 2017

– Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU KIỆN VỀ KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kinh doanh dịch vụ lữ hành có hai loại là kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa. Cả hai loại hình kinh doanh này đều là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Do đó khi thực hiện kinh doanh dịch vụ lữ hành thì phải đáp ứng một số điều kiện rất nghiêm ngặt như điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động. Một trong những điều kiện quan trọng nhất là về vấn đề ký quỹ.

ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Mức ký quỹ

(Áp dụng từ ngày 28/10/2021 đến hết 31/12/2023)

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: Theo quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết Luật Du lịch 2017 quy định như sau:

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ.

Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định pháp luật.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ

Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 94/2021.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thỏa thuận lãi suất tiền ký quỹ với Ngân hàng

Về việc thỏa thuận lãi suất tiền ký quỹ lữ hành: Theo như chúng tôi cập nhật hiện nay, các ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thường áp dụng thỏa thuận mức lãi suất theo năm với khoản ký quỹ này của doanh nghiệp.

Các ngân hàng có nghiệp vụ ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế tương đối chuyên nghiệp là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng An Bình,…

Thay đổi mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày 20/10/2021 thực hiện lại ký quỹ rút tiền ký quỹ thừa và thông báo hồ sơ ký quỹ mới tới Tổng cục Du lịch.

Phương thức ký quỹ

– Đơn vị tiền dùng trong ký quỹ: doanh nghiệp muốn tiến hành ký quỹ thì phải thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam.

– Địa điểm: các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

– Lãi suất: theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật.

– Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút trong một số trường hợp theo luật định.

THỦ TỤC KÝ QUỸ TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 168/2017/NĐ-CP doanh nghiệp có nhu cầu ký quỹ sẽ gửi đề nghị ký quỹ đến ngân hàng và hai bên tiến hành giao kết hợp đồng ký quỹ.

Trên cơ sở hợp đồng ký, quỹ ngân hàng nhận tiền và tiến hành phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp đã gửi tại ngân hàng.

Thêm vào đó, hợp đồng ký quỹ cần có đủ các nội dung cơ bản: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo quy định.

Thủ tục tiến hành ký quỹ gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi đề nghị ký quỹ đến ngân hàng

Bước 2: Ngân hàng xét duyệt hồ sơ và hai bên tiến hành giao kết hợp đồng ký quỹ

Bước 3: Doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản ký quỹ và ngân hàng tiến hành phong tỏa số tiền ký quỹ

Bước 4: Ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Như vậy, tiền ký quỹ là vấn đề rất quan trọng trong kinh doanh dịch vụ lữ hành để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với khách hàng.

Doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh để đưa doanh nghiệp vào hoạt động cần đáp ứng đủ điều kiện ký quỹ trên.

Thêm vào đó, Luật Rong Ba cũng đã thông tin đầy đủ về các thủ tục tiến hành ký quỹ cần thiết cho doanh nghiệp dễ dàng trong quá trình tiến hành ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC RÚT TIỀN KÝ QUỸ ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC HOÀN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH

Khi thực hiện thủ tục ký quỹ, doanh nghiệp yêu cầu ngân hàng nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân ngân hàng, hai bên thỏa thuận giao kết hợp đồng ký quỹ.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tiền ký quỹ theo luật định là sẽ được phong tỏa và duy trì để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Tiền ký quỹ sẽ được rút hoặc hoàn tiền trong một số trường hợp theo luật định. Cụ thể như sau:

Rút tiền trong trường hợp rủi ro đối với khách du lịch

Trong quá trình kinh doanh dịch vụ lữ hành, một số trường hợp có thể xảy ra đối với khách hàng như thiệt mạng, tai nạn, gặp những vấn đề rủi ro, bị xâm hại đến tính mạng mà doanh nghiệp không có kinh phí kịp thời giải quyết để đưa khách về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp thì doanh nghiệp có thể đề nghị với cơ quan cấp giấy phép giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ ra để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.

Các trường hợp hoàn tiền ký quỹ

Thứ nhất, hoàn tiền ký quỹ khi không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và thay đổi ngân hàng ký quỹ.

Theo quy định của luật du lịch hiện hành, doanh nghiệp không được cấp giấy phép hoạt động khi không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong trường hợp có văn bản thông báo của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp đó không được cấp giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ.

Ngoài ra khi doanh nghiệp thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ thì cũng được hoàn trả lại tiền ký quỹ.

Thứ hai, hoàn trả tiền ký quỹ trong trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vì nhiều  trường hợp như vi phạm, phá sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, giả mạo hồ sơ xin cấp phép,….. Trong trường hợp đó thì doanh nghiệp sẽ làm thủ tục đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ để nhận lại số tiền đó.

THỦ TỤC RÚT TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH

Về vấn đề quản lý tiền ký quỹ, trong quá trình doanh nghiệp hoạt động thì đây như là một tài sản đảm bảo để doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và hơn hết bảo đảm được quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ nên không thể rút tài khoản ký quỹ để thực hiện mục đích kinh doanh khác. Do vậy, khi cần rút tiền ký quỹ phải có những điều kiện và thủ tục đã được quy định trước như sau:

Thủ tục rút tiền ký quỹ khi xảy ra sự cố với khách hàng

Bước 1: Doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nơi đã đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Tuy nhiên, tiền ký quỹ được rút ra trong trường hợp này doanh nghiệp phải có trách nhiệm bổ sung số tiền đã rút trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản ký quỹ đó để đảm bảo hoạt động kinh doanh theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định thì ngân hàng có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục rút tiền ký quỹ khi không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc bị thu hồi giấy phép

Bước 1: Lập và gửi ngân hàng văn bản đề nghị  hoàn trả tiền ký quỹ theo mẫu của ngân hàng ký quỹ.

Bước 2: Xuất trình văn bản của cơ quan cấp phép về việc không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bước 3: Xuất trình giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người được ủy quyền thì xuất trình văn bản ủy quyền

Bước 4: Ngân hàng xác nhận giấy tờ là hợp lệ thì tiến hành hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản cho doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký giấy phép lữ hành quốc tế cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775