Iso 9001:2018

iso 9001:2018

Tiêu chuẩn ISO 9001:2018 là tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2018 là tiêu chuẩn quản lý mà các doanh nghiệp đang mong muốn áp dụng. Tuy nhiên, để áp dụng thành công, Doanh nghiệp cần thực hiện rất nhiều hành động. Trong đó việc hiểu và nắm vững tiêu chuẩn ISO 9001 là một trong những hành động đầu tiên và bắt buộc. Để hiểu rõ hơn về iso 9001:2018, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba để hiểu hơn về những quy định của pháp luật về iso 9001

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 9001?

ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies)

Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế là một tổ chức độc lập, phi chính phủ.

ISO 9001 được biết đến như là tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng được phát hành lần đầu tiên vào năm 1987. Nó quy định các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tiêu chuẩn này dựa trên tiêu chuẩn BS 5750 của Anh. 

ISO 9001 là một tiêu chuẩn chung cho các tổ chức hoạt động trên toàn thế giới. Đồng thời, nó cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng của một doanh nghiệp, mang lại lợi thế to lớn khi giao dịch với các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Vì tiêu chuẩn giống nhau ở mọi quốc gia, chứng nhận ISO 9001 cho thấy Hệ thống quản lý chất lượng của công ty tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO đã công bố phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn vào năm 1987 và sau đó họ đã xuất bản phiên bản cập nhật của ISO 9001 vào năm 1994. ISO đã cập nhật lại tiêu chuẩn vào năm 2000, 2008 và lên phiên bản hiện tại vào năm 2015. Phiên bản này đã đưa ra một khái niệm mới về tiêu chuẩn và Hệ thống quản lý chất lượng và thay thế hành động bằng tư duy dựa trên rủi ro.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một tiêu chuẩn áp dụng vào Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001?

Từ khi ra đời đến nay, tiêu chuẩn ISO 9001 trải qua 5 phiên bản: ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 (phiên bản hiện hành mới nhất thay thế các phiên bản cũ trước đó chính thức hết hiệu lực).

– ISO 9001:1987 (Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật)

– ISO 9001:1994 (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật)

– ISO 9001:2000 (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu)

– ISO 9001:2008 (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu)

– ISO 9001:2015 (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu). Đây là phiên bản hiện hành mới nhất thay thế phiên bản ISO 9001:2008 hết hạn vào tháng 9/2018. 

Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so với các phiên bản cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro. Cách tư duy này sẽ giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định. Nhờ vậy, tổ chức có thể đưa ra cách kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện. ISO 9001:2015 áp dụng quy trình “Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động” để điều chỉnh chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn là:

Sự nhấn mạnh vào lãnh đạo

Tập trung vào quản lý rủi ro

Nhấn mạnh vào mục tiêu đo lường và thay đổi

Truyền thông và nhận thức

Yêu cầu kê đơn ít hơn

Với tiêu chuẩn mới được đưa ra, các tổ chức sẽ thấy dễ dàng hơn khi kết hợp hệ thống quản lý chất lượng của họ vào các quy trình kinh doanh cốt lõi và thu được lợi ích kinh doanh lớn hơn.

Sửa đổi ISO 9001: 2018

Kinh doanh đã thay đổi hoàn toàn kể từ lần sửa đổi lớn cuối cùng vào năm 2000; công nghệ đã thay đổi cách chúng ta làm việc, ranh giới địa lý gần như không đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và thông tin có sẵn đã tăng lên theo cấp số nhân.

Để đảm bảo rằng ISO 9001 tiếp tục phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và duy trì sự liên quan của nó trong thị trường ngày nay, tiêu chuẩn đang được sửa đổi để giải quyết sự thay đổi trong thế giới kinh doanh.

Một điều vẫn không đổi, để thành công, doanh nghiệp phải thích nghi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. ISO ban đầu được viết cho khách hàng trong tâm trí và đó vẫn là ưu tiên của ISO 9001: 2015.

iso 9001:2018
iso 9001:2018

ISO 9001: 2018 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong loạt ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt mà các tổ chức có thể chứng nhận.

ISO 9001 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), một cơ quan quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Phiên bản hiện tại của ISO 9001 được phát hành năm 2018

Ai nên sử dụng bản sửa đổi ISO 9001: 2018?

ISO 9001: 2018 áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô hoặc ngành. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 cho hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô thấy rằng sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

Tổ chức các quy trình

Nâng cao hiệu quả của các quy trình

Tiếp tục cải thiện

Tất cả các tổ chức sử dụng ISO 9001 được khuyến khích chuyển sang ISO 9001: 2015 càng sớm càng tốt. Điều này bao gồm không chỉ các tổ chức được chứng nhận ISO 9001: 2008, mà còn bất kỳ tổ chức nào tham gia đào tạo hoặc chứng nhận người khác.

Tại sao ISO 9001 được sửa đổi?

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét năm năm một lần để xác định xem có cần sửa đổi để giữ cho nó hiện hành và phù hợp với thị trường hay không. ISO 9001: 2015 sẽ đáp ứng các xu hướng mới nhất và tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như ISO 14001 (cũng đã được sửa đổi).

Làm thế nào để bạn bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001?

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001 đã quá rõ ràng, vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO hệ thống quản lý chất lượng vào doanh nghiệp của mình? Dưới đây là quy trình gồm 10 bước cần thiết để thực hiện công việc này:

Bước 1. Quyết định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 

Hãy xem xét hoạt động của doanh nghiệp hiện tại có đáp ứng được những yêu cầu giám sát; kiểm tra trong quản lý không? Từ đó đưa ra quyết định có áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.

Bước 2. Tìm đại diện lãnh đạo chất lượng

Chắc chắn rồi, khi áp dụng ISO 9001, doanh nghiệp nào cũng cần phải bổ nhiệm một đại diện trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp làm đại diện lãnh đạo chất lượng.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để áp dụng ISO 9001; trước tiên doanh nghiệp cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn mà mình áp dụng. Sau đó, xem xét sự đáp ứng các điều khoản đó của doanh nghiệp mà nhất là tại những bộ phận, những công việc mà doanh nghiệp dự định áp dụng. Sau khi phân tích các điều khoản, hãy xây dựng kế hoạch thực hiện.

Bước 4. Thông báo trong nội bộ doanh nghiệp

Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sắp tới. Vì vậy, cần phải tiến hành thông báo cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp được biết; để chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng.

Bước 5. Chuẩn bị tài liệu

Tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu bắt buộc, theo yêu cầu của các điều khoản. Và doanh nghiệp cần phải soạn thảo mọi tài liệu liên quan, đảm bảo phù hợp cho việc đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO.

Bước 6. Thực hiện

Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống quản lý chất lượng; áp dụng trong những phòng ban liên quan của doanh nghiệp. Trong bước này thì các nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới; hoặc những thay đổi trong tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001 ở bước 5.

Bước 7. Đánh giá nội bộ

Yêu cầu doanh nghiệp phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thông qua việc đã đánh giá nội bộ. Việc đánh giá nội bộ sẽ mang lại nhiều lợi thế trong quá trình tổ chức bắt đầu khi triển khai áp dụng.

Bước 8. Đăng ký ISO 9001

Trước khi doanh nghiệp nhận được chứng nhận ISO 9001 thì cần phải lựa chọn một tổ chức chứng nhận ISO 9001 có thẩm quyền để đăng ký chứng nhận. Đơn vị chứng nhận này phải là một tổ chức độc lập; được công nhận về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO. Nếu cuộc đánh giá về việc chuẩn đoán hệ thống quản lí chất lượng hoàn tất và phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn thì họ sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp.

Bước 9. Chứng nhận ISO 9001

Doanh nghiệp được cấp phải được tổ chức chứng nhận ISO 9001 đánh giá là vượt qua và nhận được chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. 

Bước 10. Duy trì chứng chỉ ISO 9001

Có rất nhiều doanh nghiệp đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận ISO 9001 là có thể hoàn thành rồi. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng này quan trọng không kém. Doanh nghiệp cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được vận hành xuyên suốt ở và phải thường xuyên cải tiến nó hơn nữa.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về iso 9001:2018. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về iso 9001:2018 và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775