iso 9001 là gì

iso 9001 là gì

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một thuật ngữ không mấy xa lạ hiện nay, nhất là với những doanh nghiệp đã và đang sử dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn này giúp cho doanh nghiệp vận hành hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp tạo được niềm tin từ khách hàng và phát triển bền vững hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết iso 9001 là gì? lý do khiến tiêu chuẩn này quan trọng với doanh nghiệp? Để trả lời được các băn khoăn trên, hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

ISO là gì

ISO là tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). Tổ chức phi chính phủ này được thành lập vào năm 1947, tại Thụy Sĩ. Việt Nam tham gia tổ chức này vào năm 1977 và là thành viên thứ 77.

ISO đưa ra các tiêu chuẩn chung về quản lý công nghiệp và thương mại trên toàn cầu. Hiện tại, ISO có rất nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau, trong đó 3 bộ tiêu chuẩn phổ biến nhất là:

 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001,…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.

– Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (ISO 14001, ISO 14004,…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường.

– Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm.

Một trong những tiêu chuẩn ISO mà chúng ta thường gặp nhất là tiêu chuẩn ISO 9001. 

ISO 9001 là gì

ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm được công nhận trên toàn thế giới. Bất cứ một doanh nghiệp nào có sản phẩm đạt đủ những tiêu chuẩn mà ISO đề ra thì được cấp chứng chỉ ISO 9001.

Khi có được chứng chỉ ISO 9001, chứng tỏ doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng những tiêu chuẩn chung của quốc tế.

Từ khi ra đời đến nay, bộ tiêu chuẩn ISO 9001 có 5 phiên bản: ISO 9001:1987 , ISO 9001:1994 , ISO 9001:2000 , ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015.

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn 9001:2015, đây được xem là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất, dễ áp dụng trong thực tế hơn nhằm đáp ứng cho những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới. Đó là việc ứng dụng những công nghệ mới và sự đa dạng hóa trong kinh doanh và thương mại toàn cầu.

iso 9001 là gì
iso 9001 là gì

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng quy trình “Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động” để điều chỉnh chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Hệ thống tiêu chuẩn mới này không quy định một công thức chung nào để quản lý chất lượng mà doanh nghiệp sẽ căn cứ vào bối cảnh của doanh nghiệp mình để thực hiện các tiêu chuẩn.

Hiện tại, các doanh nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Sau ngày 14/09/2018, chứng chỉ ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực nên buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng quy trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.Doanh nghiệp cần triển khai những hoạt động cụ thể để nhanh chóng nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015:

– Xây dựng kế hoạch, quy trình chuyển đổi

– Đào tạo nhân sự thực hiện và phát triển hệ thống quản lý chất lượng mới

– Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới

– Đăng ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì

ISO 9001 là tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp đưa ra các yêu cầu về mặt quản trị khi doanh nghiệp áp dụng. Khi xây dựng hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ dựa trên 2 nền tảng:

7 nguyên tắc quản trị chất lượng.

Vòng tròn PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến)

Trong đó, 7 nguyên tắc qaurn trị chất lượng trong doanh nghiệp như sau:

Nguyên tắc 1: Định hướng khách hàng

Doanh nghiệp cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để đáp ứng và phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng

Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo

Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và đường lối. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ doanh nghiệp để lôi cuốn mọi người đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người

Con người là nguồn lực quan trọng nhất và sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ rất có ích cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc 4: Tiếp cận quá trình

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn và các hoạt động có liên quan được quản lý chặt chẽ như một quá trình.

Nguyên tắc 5: Cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục là mục tiêu, là phương pháp của mọi doanh nghiệp. Muốn có được khả năng cạnh tranh và mức độ chất lượng cao nhất, phải liên tục cải tiến để phát triển bền vững

Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên sự kiện

Mọi quyết định và hành động của hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh phải được xây đựng dựa trên việc phân tích, đánh giá dữ liệu.

Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ liên quan cùng có lợi

Doanh nghiệp và các bên liên quan phụ thuộc lẫn nhau, có mối quan hệ tương hỗ cùng có lợi, từ đó sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Áp dụng Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo ISO 9001 sẽ giúp: Cắt giảm chi phí, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ tạo ra ổn định chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của khách hàng thị trường và các bên liên quan; đáp ứng các quy định của pháp luật, vượt qua đối thủ cạnh tranh đem lại lợi thế cho doanh nghiệp.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

Từ khi được ban hành đến nay, ISO 9001 đã trải qua 5 phiên bản khác nhau, cụ thể như:

Phiên bản ISO 9001:1987 (tiêu chuẩn quản lý chất lượng – mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật)

Phiên bản ISO 9001:1994 (tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN ISO 9001:1996)

Phiên bản ISO 9001:2000 (tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN ISO 9001:2000)

Phiên bản ISO 9001:2008 (tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN ISO 9001:2008)

Phiên bản ISO 9001:2015 (tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN ISO 9001:2015) đây là phiên bản hiện hành mới nhất.

Trong đó, điểm cải tiến đáng lưu ý của ISO 9001:2015 so với những phiên bản cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên sự rủi ro.

Cách tư duy này giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân khiến toàn bộ quá trình và hệ thống quản lý lệch khỏi hoạch định ban đầu.

Từ đó, tổ chức có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa với mục đích giảm thiểu các các động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện.

Để điều chỉnh chất lượng hàng hóa và dịch vụ, tiêu chuẩn này áp dụng quy trình “Hoạch định – thực hiện – kiểm tra – hành động”.

Ngoài ra, ISO 9001:2015 cũng có sự thay đổi lớn trong nguyên tắc quản lý chất lượng như: Sự lãnh đạo; sự tham gia của mọi người; tiếp cận theo quá trình; cải tiến; quyết định dựa trên bằng chứng; quản lý mối quan hệ.

Giá trị doanh nghiệp khi đạt được chứng nhận iso 9001 là gì

Những lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:

Vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia đấu thầu, các quy định của pháp luật, vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia thị trường;

Cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả công việc;

Nâng cao hình ảnh, uy tín của Doanh nghiệp;

Hạn chế sai sót công việc, đưa ra cách xử lý hợp lý – kịp thời, cải tiến chất lượng công việc;

Đánh giá hiệu quả các nguồn lực trong quá trình thực hiện công việc, làm việc có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng;

Hạn chế phụ thuộc cá nhân, phân công công việc và định biên công việc một cách hợp lý;

Giúp quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả..

Là cơ sở để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ý thức nhân viên, tính tự giác – tính chuyên nghiệp

Làm thế nào để bạn bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001 đã quá rõ ràng, vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO hệ thống quản lý chất lượng vào doanh nghiệp của mình? Dưới đây là quy trình gồm 10 bước cần thiết để thực hiện công việc này:

Bước 1. Quyết định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Hãy xem xét hoạt động của doanh nghiệp hiện tại có đáp ứng được những yêu cầu giám sát; kiểm tra trong quản lý không? Từ đó đưa ra quyết định có áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.

Bước 2. Tìm đại diện lãnh đạo chất lượng

Chắc chắn rồi, khi áp dụng ISO 9001, doanh nghiệp nào cũng cần phải bổ nhiệm một đại diện trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp làm đại diện lãnh đạo chất lượng.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để áp dụng ISO 9001; trước tiên doanh nghiệp cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn mà mình áp dụng.

Sau đó, xem xét sự đáp ứng các điều khoản đó của doanh nghiệp mà nhất là tại những bộ phận, những công việc mà doanh nghiệp dự định áp dụng. Sau khi phân tích các điều khoản, hãy xây dựng kế hoạch thực hiện.

Bước 4. Thông báo trong nội bộ doanh nghiệp

Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sắp tới. Vì vậy, cần phải tiến hành thông báo cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp được biết; để chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng.

Bước 5. Chuẩn bị tài liệu

Tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu bắt buộc, theo yêu cầu của các điều khoản. Và doanh nghiệp cần phải soạn thảo mọi tài liệu liên quan, đảm bảo phù hợp cho việc đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO.

Bước 6. Thực hiện

Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống quản lý chất lượng; áp dụng trong những phòng ban liên quan của doanh nghiệp.

Trong bước này thì các nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới; hoặc những thay đổi trong tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001 ở bước 5.

Bước 7. Đánh giá nội bộ

Yêu cầu doanh nghiệp phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thông qua việc đã đánh giá nội bộ. Việc đánh giá nội bộ sẽ mang lại nhiều lợi thế trong quá trình tổ chức bắt đầu khi triển khai áp dụng.

Bước 8. Đăng ký ISO 9001

Trước khi doanh nghiệp nhận được chứng nhận ISO 9001 thì cần phải lựa chọn một tổ chức chứng nhận ISO 9001 có thẩm quyền để đăng ký chứng nhận.

Đơn vị chứng nhận này phải là một tổ chức độc lập; được công nhận về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Nếu cuộc đánh giá về việc chuẩn đoán hệ thống quản lí chất lượng hoàn tất và phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn thì họ sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp.

Bước 9. Chứng nhận ISO 9001

Doanh nghiệp được cấp phải được tổ chức chứng nhận ISO 9001 đánh giá là vượt qua và nhận được chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.

Bước 10. Duy trì chứng chỉ ISO 9001

Có rất nhiều doanh nghiệp đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận ISO 9001 là có thể hoàn thành rồi. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng này quan trọng không kém.

Doanh nghiệp cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được vận hành xuyên suốt ở và phải thường xuyên cải tiến nó hơn nữa.

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn iso 9001 là gì. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của chứng nhận iso 9001, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin