Iso 29993

iso 29993

Giáo dục vẫn luôn là quốc sách hàng đầu của một quốc gia. Hiện nay, ngoài các hệ thống giáo dục chính quy quốc gia, nền kinh tế tri thức hiện nay còn dựa vào các dịch vụ đào tạo và giáo dục khác nhau. 

Một tiêu chuẩn mới không chỉ nhằm mục đích giúp các nhà cung cấp cải thiện dịch vụ của họ mà còn mang lại sự công nhận và thiết lập uy tín của họ trên thị trường quốc tế. Vậy, bạn đã biết đến khái niệm iso 29993 chưa ? Chức năng của nó là gì ? Làm thế nào để đạt được iso 29993…?

Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ cung cấp cho quý đọc giả một số thông tin về iso 29993.

 

ISO là gì?

ISO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “International Organization for Standardization” có nghĩa là Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Tổ chức này là một cơ quan tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia khác nhau.

Tổ chức ISO được thành lập vào ngày 23/2/1947 tại trụ sở đầu tiên ở Geneva, Thụy Sĩ và hoạt động ở 162 quốc gia khác nhau. Khi được thành lập thì đây là tổ chức đầu tiên được cấp phép tư vấn chung với Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc Được biết thì tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế là một tổ chức độc lập phi chính phủ và các thành viên của tổ chức này là các tổ chức tiêu chuẩn của 162 quốc gia thành viên.

Đây chính là một nhà phát triển lớn nhất thế giới về các tiêu chuẩn hóa quốc tế tự nguyện cũng như tạo điều điện thuận lợi cho thương mại thế giới bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn chung giữa các quốc gia.

Các tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và có chất lượng tốt. Các tiêu chuẩn mà ISO đưa ra giúp các doanh nghiệp tăng năng suất trong khi giảm thiểu sai sót và lãng phí. Nó cho phép so sánh sản phẩm từ các thị trường khác nhau và tạp điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia và một thị trường mới, đồng thời hỗ trợ sự phát triển thương mại toàn cầu trên cơ sở công bằng.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống (/collections/chung-nhan-he-thong) cũng có tác dụng bảo vệ người tiêu dùng- người dùng cuối của sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo rằng các sản phẩm được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu được thiết lập quốc tế

Giới thiệu về iso 29993

Ngoài các hệ thống giáo dục chính quy quốc gia, nền kinh tế tri thức hiện nay còn dựa vào các dịch vụ đào tạo và giáo dục khác nhau. Một tiêu chuẩn mới không chỉ nhằm mục đích giúp các nhà cung cấp cải thiện dịch vụ của họ mà còn mang lại sự công nhận và thiết lập uy tín của họ trên thị trường quốc tế.

ISO 29993, Dịch vụ đào tạo được cung cấp bên ngoài giáo dục chính quy – Yêu cầu dịch vụ, được thiết kế để tăng tính minh bạch và nâng cao uy tín trên thị trường bằng cách xác định các yêu cầu tối thiểu đối với các mức chất lượng đã thỏa thuận của dịch vụ đào tạo ở cấp độ quốc tế.

Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo sẽ không phải là những người duy nhất được hưởng lợi từ chất lượng được cải thiện và một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận hài hòa giữa nhiều tiêu chuẩn địa phương, tư nhân hoặc quốc gia. Bản thân người học sẽ có quyền truy cập thông tin rõ ràng hơn về những gì họ có thể mong đợi đạt được từ các dịch vụ này”, ông Daniel Graf – Chủ tịch ISO / TC 232, ủy ban kỹ thuật của ISO chịu trách nhiệm về sự phát triển của tiêu chuẩn và ban thư ký được cung cấp bởi DIN, thành viên ISO của Đức.

ISO 29993 thừa nhận tầm quan trọng của việc người học có thể đưa ra các lựa chọn sáng suốt, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thông tin rõ ràng về những gì họ có thể mong đợi được học, cũng như về bản thân nhà cung cấp.

ISO 29993: 2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà). Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học.

Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp sản phẩm (tức là hàng hóa và dịch vụ) ngoài dịch vụ học tập, ISO 29993: 2017 chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.

ISO 29993: 2017 không nhằm vào các trường học, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính thức, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

Chứng nhận ISO 29993: 2017 là gì

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà).

Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học.

Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp sản phẩm (tức là hàng hóa và dịch vụ) ngoài dịch vụ học tập, Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.

Tiêu chuẩn này không nhằm vào các trường học, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính quy, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

Chức năng của iso 29993

Chức năng ISO 29990 được sử dụng như một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý và đánh giá việc cung cấp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của tổ chức, cũng như cung cấp một cơ chế để chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ học tập đáp ứng đảm bảo chất lượng trong dịch vụ được cung cấp.

Trọng tâm của hội thảo đào tạo này sẽ là phân tích và liên kết các mục tiêu kinh doanh liên quan đến ISO 29990, để đảm bảo các quy trình chất lượng cao nhất được áp dụng khi tiến hành học tập trong tổ chức hoặc tham gia vào một nhà cung cấp dịch vụ học tập bên ngoài.

iso 29993
iso 29993

ISO 29993: 2017 cung cấp một quy trình chất lượng để chứng nhận cho bộ phận Đào tạo / Học tập là đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế trong dịch vụ được cung cấp. Trọng tâm của hội thảo tương tác cao này sẽ là sự liên kết của việc học tập của tổ chức liên quan đến ISO 29993: 2017, để đảm bảo các quy trình phát triển chất lượng cao nhất được áp dụng.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI cho các can thiệp phát triển người quan trọng của bạn. Đây là một hội thảo thiết yếu cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức, cũng như sử dụng cơ chế để tối đa hóa ROI.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI tối đa cho các can thiệp phát triển quan trọng của bạn. Đây là một hội thảo đào tạo cần thiết cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác, uy tín và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức cũng như sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, bao gồm kiểm soát tài chính trong việc tạo, đo lường và quản lý đào tạo và can thiệp.

ISO 29993: 2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà).

Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học.

Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai

Quản lý chức năng L & D theo tiêu chuẩn ISO 29993: 2017

 • Cung cấp thông tin chung;
 • Phân tích nhu cầu đào tạo: yêu cầu và định dạng;
 • Thiết kế dịch vụ học tập;
 • Nhà tài trợ và người học: yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ (Nhân viên, Tài liệu học tập & Môi trường học tập);
 • Giảng viên: tiêu chuẩn, đánh giá và đánh giá;
 • Đánh giá học tập;
 • Giám sát và đánh giá các dịch vụ học tập

Những điều khoản cơ bản của tiêu chuẩn iso 29993

 1. Giới thiệu & Phạm vi
 2. Tài liệu tham khảo
 3. Điều khoản & Điều kiện
 4. Thông tin chung được cung cấp bởi LSP
 5. Phát triển đề xuất
 6. Thông tin được cung cấp trước khi mua dịch vụ học tập
 7. Nhu cầu Phân tích
 8. Thiết kế dịch vụ học tập
 9. Thông tin về dịch vụ học tập cho người học đã đăng ký hoặc nhà tài trợ của họ
 10. Cung cấp dịch vụ
 11. Người hướng dẫn
 12. Đánh giá việc học
 13. Theo dõi và đánh giá dịch vụ học tập
 14. Hóa đơn

Quy trình chứng nhận iso 29993

 1. Cung cấp dựa trên một bảng câu hỏi tiêu chuẩn
 2. Bắt buộc chứng nhận
 3. Tùy chọn kiểm tra trước chính thức của dịch vụ học tập
 4. Lập kế hoạch kiểm toán chứng nhận
 5. Kiểm tra tài liệu dịch vụ học tập
 6. Kiểm toán tại chỗ với báo cáo kiểm toán cuối cùng
 7. Quyết định chứng nhận trong Ủy ban chứng nhận.
 8. Giấy chứng nhận trong ba năm
 9. kiểm tra giám sát hai năm dương lịch từ năm sau
 10. Chứng nhận thay đổi [theo yêu cầu]

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về iso 29993. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn chứng nhận iso 29993, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775