iso 29990

iso 29990

Hiện nay để quản lý chất lượng sản xuất một cách khoa học thì các loại chứng nhận iso được ra đời. Tùy vào loại sản xuất, lĩnh vực sẽ được đánh giá bằng các loại iso khác nhau.

Học tập là một trong những lĩnh vực quan trọng cần phải đặc biệt quan tâm, hiện nay các cơ sở đào tạo hay thậm chí các doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng dịch vụ học tập thì điều quan trọng nhất là cần phải tìm hiểu về chứng nhận iso 29990 và làm thể nào để đạt được những tiêu chuẩn iso 29990.

Qua bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về iso 29990 và những vấn đề liên quan.

Trước tiên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chứng nhận iso và mục đích của các tiêu chuẩn iso:

Chứng nhận iso là gì?

Chứng nhận ISO là việc Doanh nghiệp được 01 Tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO. Tổ chức chứng nhận sẽ xác nhận Doanh nghiệp có Hệ thống quản lý  phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO tương ứng.chứng nhận rằng một hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, dịch vụ hoặc quy trình tài liệu có tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng. ISO ( Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ, phát triển các tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống.
Chứng chỉ ISO tồn tại trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ quản lý năng lượng và trách nhiệm xã hội đến các thiết bị y tế và quản lý năng lượng. Các tiêu chuẩn ISO được đưa ra để đảm bảo tính nhất quán. Mỗi chứng nhận có tiêu chuẩn và tiêu chí riêng biệt và được phân loại bằng số.
Các tiêu chuẩn mà ISO đưa ra giúp các doanh nghiệp tăng năng suất trong khi giảm thiểu sai sót và lãng phí. Nó cho phép so sánh sản phẩm từ các thị trường khác nhau và tạp điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia và một thị trường mới, đồng thời hỗ trợ sự phát triển thương mại toàn cầu trên cơ sở công bằng. Các tiêu chuẩn cũng có tác dụng bảo vệ người tiêu dùng- người dùng cuối của sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo rằng các sản phẩm được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu được thiết lập quốc tế.

Mục đích của các tiêu chuẩn iso

Các tiêu chuẩn ISO được xây dựng nhằm mục đích tạo ra hệ thống quản lý chất lượng khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai phạm, lỗi trong sản xuất, đem đến những sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn khách hàng một cách ổn định nhất. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO  sẽ tạo ra được cách làm việc khoa học, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, tiến hành loại bỏ các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian, giảm các chi phí phát sinh, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của nhân viên trong từng bộ phận. Như vậy mục đích của các tiêu chuẩn ISO như sau:

– Có khả năng nguồn cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và yêu cầu theo luật định.

– Nâng cao sự hài lòng thỏa mãn về sản phẩm dịch vụ của khách hàng

– Giải quyết rủi ro, tận dụng cơ hội để đạt được mục tiêu của tổ chức.

– Lấy niềm tin từ khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên…bằng việc chứng minh doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý chất lượng khoa học.

Giới thiệu về tiêu chuẩn iso 29990 là gì ?

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các công ty ngày càng đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải liên tục được đào tạo và nâng cao tay nghề. Để đáp ứng nhu cầu này, nhu cầu và sự phát triển của các chương trình giáo dục không chính quy và đào tạo doanh nghiệp do các nhà cung cấp dịch vụ học tập cung cấp đã tăng lên theo cấp số nhân.

Mục tiêu của iso 29990 là cung cấp một mô hình chung về thực hành và hiệu suất nghề nghiệp có chất lượng, đồng thời là tài liệu tham khảo chung cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) và khách hàng của họ trong việc thiết kế, phát triển và cung cấp giáo dục, đào tạo và phát triển không chính quy. Tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ “dịch vụ học tập” thay vì “đào tạo” để khuyến khích người học tập trung vào kết quả của quá trình và nhấn mạnh đầy đủ các lựa chọn có sẵn để cung cấp các dịch vụ học tập.

ISO 29990: 2010 (Dịch vụ học tập cho giáo dục và đào tạo không chính quy – Yêu cầu cơ bản đối với nhà cung cấp dịch vụ) là tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao tính minh bạch và cho phép so sánh các dịch vụ học tập trên cơ sở toàn cầu, cung cấp một dịch vụ thay thế duy nhất được sự đồng ý của quốc tế đối với một loạt các tiêu chuẩn quản lý và dịch vụ quốc gia hiện đang tồn tại trong lĩnh vực học không chính quy.

iso 29990
iso 29990

ISO 29990: 2010 là tiêu chuẩn đầu tiên được phát triển bởi ban kỹ thuật ISO ISO / TC 232, Dịch vụ học tập cho giáo dục và đào tạo không chính quy.

Các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo Phi chính quy phải xem xét hiệu quả của việc đào tạo thông qua việc nhận thức rõ ràng những mong đợi của khách hàng và điều này đòi hỏi họ phải tương tác nhiều hơn với khách hàng và cả những người đại diện của họ. Trong khi hiểu và thiết kế các dịch vụ đào tạo để đáp ứng mong đợi của khách hàng, họ cũng cần đánh giá, giám sát và nâng cao năng lực của mình để cung cấp dịch vụ chất lượng cao bằng cách thường xuyên đo lường hiệu quả của khách hàng.

ISO 29990 về cơ bản được chia thành hai lĩnh vực: dịch vụ học tập và quản lý tại nhà cung cấp dịch vụ học tập. Tiêu chuẩn này là Tiêu chuẩn đầu tiên dành cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập có hiệu lực và được áp dụng ở cấp độ quốc tế.

Tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây – và số lượng các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này cũng tăng lên. ISO 29990 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng dành cho giáo dục và đào tạo tập trung vào việc học tập và cải tiến quá trình học tập. Tiêu chuẩn được giáo viên, học sinh và tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành công. Tiêu chuẩn mới này khác với các tiêu chuẩn tiền nhiệm trong ngành vì nó được áp dụng trên phạm vi quốc tế.

ISO là tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho Hệ thống quản lí chất lượng (QLCL). Hệ thống này cung cấp cho các trường học bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để đảm bảo “phương pháp ý thức chung” cho việc quản lí các hoạt động của nhà trường đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán. I

SO quy tụ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đây là phương tiện hiệu quả giúp các nhà trường tự xây dựng và áp dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng tại cơ sở của mình, đồng thời cũng là phương tiện mà bên sử dụng lao động có thể căn cứ vào đó để tiến hành: Kiểm tra sự ổn định của đào tạo và chất lượng sản phẩm đào tạo trước khi kí hợp đồng.

ISO đưa ra các chuẩn mực cho một Hệ thống chất lượng và có thể áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. ISO hướng dẫn các Tổ chức cũng như các cơ sở đào tạo xây dựng một Hệ thống quản lí thích hợp và văn bản hóa các yếu tố của Hệ thống chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đã chọn.

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo ISO tại các cơ sở đào tạo mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hướng tới mục tiêu, chính sách chất lượng, là công cụ của lãnh đạo trong việc điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của đơn vị, đồng thời giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết rõ trách nhiệm, quyền hạn, trình tự công việc, cải tiến chất lượng công việc, thực hiện công việc theo quy định thống nhất, giảm thiểu các sai sót, chồng chéo, rủi ro, qua đó nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Những lợi ích của chứng nhận ISO 29990

Lợi ích cho nhà cung cấp dịch vụ

 • Chứng nhận thành công cung cấp bằng chứng về chất lượng
 • Thành công hơn khi đấu thầu công việc từ các cơ quan chính thức
 • Vị trí ban đầu tốt hơn để được chấp thuận
 • Thị trường quốc tế
 • Tối ưu hóa quy trình (PDCA)
 • Quy trình được xác định rõ ràng và được lập thành văn bản
 • Phát triển năng lực chất lượng nội bộ
 • Động lực và sự tham gia tích cực của nhân viên vào các quá trình thay đổi

Lợi ích cho người học

 • Tính minh bạch / khả năng so sánh của các dịch vụ được cung cấp
 • Tính minh bạch / khả năng so sánh xuyên biên giới quốc gia
 • Độ tin cậy của các khóa đào tạo khi cung cấp
 • Thông tin về các tiêu chí đánh giá cho các khóa học
 • Các quy trình được tối ưu hóa
 • Cải thiện môi trường học tập
 • Các nguồn lực được đảm bảo, bao gồm cả giảng viên, với năng lực phù hợp

Lợi ích hợp tác quốc tế

 • Cơ sở chất lượng chung thông qua các tiêu chuẩn thống nhất / hiểu biết chung về chất lượng
 • Không làm méo mó thị trường cạnh tranh
 • Các tiêu chuẩn quốc tế có thể so sánh được để phát triển chất lượng
 • Cơ sở để xây dựng các yêu cầu cụ thể hơn nữa đối với hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Cơ cấu của tiêu chuẩn ISO 29990

Mục tiêu của ISO 29990 là cung cấp một mô hình chung về thực hành và hiệu suất nghề nghiệp có chất lượng, đồng thời là tài liệu tham khảo chung cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) và khách hàng của họ trong việc thiết kế, phát triển và cung cấp giáo dục, đào tạo và phát triển không chính quy. Tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ “dịch vụ học tập” thay vì “đào tạo” để khuyến khích người học tập trung vào kết quả của quá trình và nhấn mạnh đầy đủ các lựa chọn có sẵn để cung cấp các dịch vụ học tập. Tiêu chuẩn ISO 29990 bao gồm các phần chính sau:

★ Xác định nhu cầu học tập

★ Thiết kế các dịch vụ học tập

★ Cung cấp các dịch vụ học tập

★ Giám sát việc cung cấp các dịch vụ học tập

★ Đánh giá do các nhà cung cấp dịch vụ học tập thực hiện

★ Quản lý nhà cung cấp dịch vụ học tập – Chung

★ Chiến lược và quản lý kinh doanh

★ Xem lại việc quản lý

★ Hành động phòng ngừa và hành động khắc phục

★ Quản lý tài chính và quản lý rủi ro

★ Quản lý nguồn nhân lực

★ Quản lý thông tin liên lạc (nội bộ / bên ngoài)

★ Phân bổ nguồn lực

★ Kiểm toán nội bộ

★ Phản hồi từ các bên quan tâm

Yêu cầu đối với ISO 29990

 • Tất cả các điều khoản yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008
 • Xác định nhu cầu học tập
 • Thiết kế các dịch vụ học tập
 • Cung cấp các dịch vụ học tập
 • Giám sát các dịch vụ học tập
 • Đánh giá bằng cách dạy

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến iso 29990. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về iso 29990. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của loại chứng chỉ này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035