iso 22000 phiên bản mới nhất

iso 22000 phiên bản mới nhất

Trong nhiều năm trở lại đây, chúng ta thấy rằng vấn đề kiểm soát an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm là rất quan trọng trong cuộc sống. Trên các bài báo cho thấy việc thiếu sót trong các chuỗi cung ứng đã đe dọa đến sức khỏe, sự an toàn người dùng. Chính vì vậy việc ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 22000 hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp cung ứng thực phẩm tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về tiêu chuẩn iso 22000 phiên bản mới nhất.

 

CHỨNG NHẬN ISO 22000 QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ? 

Chứng nhận ISO 22000 là chứng chỉ có giá trị quốc tế, nó như một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng…

Giá trị của chứng nhận ISO 22000 có thể được thể hiện dưới các khía cạnh sau:

Chứng minh cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai nhằm chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro trong một doanh nghiệp. Chứng nhận ISO 22000 như một bằng chứng về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm.
Người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn đối với các Doanh nghiệp có hệ thống quản lý đạt ISO 22000.

Nâng cao năng lực của Doanh nghiệp trong quản lý thực phẩm.

ISO 22000 đưa ra các yêu cầu quản lý mà Doanh nghiệp cần phải thực hiện. Do đó, việc áp dụng ISO 22000 đồng thời sẽ giúp Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý tốt hơn.
Bằng chứng là Doanh nghiệp sẽ bắt đầu quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn đối với các vấn đề: Quản lý nguyên vật liệu đầu vào; Quản lý Kế hoạch sản xuất; Quản lý kho; Quản lý nhân sự sản xuất; Quản lý thành phẩm; Quản lý về điều kiện nhà xưởng; Quản lý dụng cụ sản xuất….
Từ đó, Doanh nghiệp sẽ dần cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý chung cho Doanh nghiệp.

Yêu cầu bắt buộc khi tham gia đấu thầu; cung cấp thực phẩm trường học; khu công nghiệp…

Hiện nay, để chứng minh năng lực khi tham gia một số dự án đấu thầu.  Doanh nghiệp cần có một số giấy tờ liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động.
Ví dụ: Giấy cơ sở đủ điều kiện; Giấy phép con; Giấy chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn. Giấy chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP trong lĩnh vực thực phẩm. Các giấy chứng nhận này như một minh chứng về năng lực quản lý an toàn thực phẩm của Doanh nghiệp.
Rất nhiều chủ đầu tư; trường học; bệnh viện; khu công nghiệp.. đều yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho họ phải có Giấy chứng nhận ISO 22000.

Giấy chứng nhận ISO 22000 có thể thay thế Giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định. ” Các doanh nghiệp đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP). Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Nghĩa là Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không phải thực hiện xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

CÁC PHIÊN BẢN CỦA ISO 22000 

Sự hình thành của tiêu chuẩn ISO 22000

Trước đây, việc kiểm sooát về an toàn thực phẩm cũng đã được đặt ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng 1 quy định, 1 văn bản hướng dẫn về việc quản lý thực phẩm chưa được đặt ra.
Năm 1969, Hệ thống các điều kiện tiên quyết để có thể sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm an toàn và phù hợp mục đích sử dụng đã được ra đời.
Đó chính  là HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Hay còn được gọi là Phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.
Năm 2005, kết hợp với các điều kiện tiên quyết và phương pháp HACCP cũng như nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9000 (hệ thống quản lý chất lượng). Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO),  đã cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 22000 vào năm 2005.
ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của tổ chức ISO về quản lý an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN ISO 22000:2007.

Phiên bản ISO 22000 mới nhất – ISO 22000:2018.

Ngày 19/6/2018, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000. Đó là tiêu chuẩn ISO 22200:2018 – Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.
Tiêu chuẩn này thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005.
ISO 22000:2018 được xây dựng dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm.
ISO 22000:2018 ra đời với nhiều điểm thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, ISO 22000:2018 cũng được xây dựng trên nền tảng cơ bản của ISO 22000:2005 nên việc triển khai, áp dụng, nâng cấp đối với các tổ chức đã áp dụng phiên bản 2005 tương đối thuận lợi.

ISO 22000:2018 được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Các tổ chức được chứng nhận sẽ có 03 năm kể từ ngày xuất bản để chuyển sang phiên bản mới.

Thời gian chuyển đổi ISO 22000:2018 từ ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 ban hành ngày 19/06/2018. Do đó, tiêu chuẩn cũ sẽ còn hiệu lực trong 03 năm tới.

Trong vòng 03 năm kể từ ngày tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chuyển đổi từ ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018 . Hay nói cách khác tất cả giấy chứng nhận ISO 22000:2005 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm từ ngày 19/06/2018. Tức là tới ngày 19/06/2021, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sẽ không còn hiệu lực. ISO 22000:2005 sẽ bị thay thế toàn bộ bởi Iso 22000 phiên bản 2018.

Các lưu ý về thời gian chuyển đổi ISO 22000:2018

Trước ngày 19/06/2018, những doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005  thì hiệu lực của giấy chứng nhận iso vẫn còn theo thời gian ghi trên giấy, trong thời gian hiệu lực này bất cứ khi nào đơn vị  muốn chuyển đổi lên ISO ISO 22000:2018 đều có thể thực hiện đăng ký chuyển đổi.

Trong 3 năm chuyển đổi (từ 19/06/2018 đến 18/6/2021) ,những đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005 , đơn vị vẫn có thể lựa chọn giữa tiêu chuẩn ISO 22000:2005  hoặc tiêu chuẩn ISO 22000:2018 , tuy nhiên nếu áp dụng tiêu chuẩn ISO ISO 22000:2005  thì giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực tối đa đến 18/06/2021.

Sau 19/6/2021, những đơn vị áp dụng tiêu chuẩn iso bắt buộc phải thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 , tại thời điểm này, tất cả chứng nhận ISO 22000:2005  đều hết hiệu lực.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ được cấp bởi 01 tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên để đạt được chứng nhận này, Doanh nghiệp phải đảm bảo 01 số điều kiện cơ bản sau:

Điều kiện nhà xưởng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đây là một trong những vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp. Vì khi có nhà xưởng đạt yêu cầu thì việc kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm mới thực hiện được.
Đơn giản như, bạn phải có một cái sàn nhà sạch; một cái kho sạch…

Một vấn đề trên thực tế là không phải đơn vị nào cũng có nhà xưởng được xây dựng ngay từ ban đầu theo tiêu chuẩn. Lý do có thể do họ không biết yêu cầu này hoặc chưa có kinh phí để xây dựng theo yêu cầu.
Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cũng nghĩ rằng xây dựng nhà xưởng theo ISO 22000 là tốn kém. Điều này thực ra còn phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, lĩnh vực của Doanh nghiệp.

Vì tính quan trọng của điều kiện nhà xưởng, nên trước khi xây dựng hoặc sửa chữa thì Doanh nghiệp nên tìm hiểu về điều kiện nhà xưởng theo ISO 22000. Doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu hoặc nhờ một đơn vị tư vấn trong lĩnh vực này.

Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000.

Việc đạt được chứng nhận ISO 22000:2018 , Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nói một cách đơn giản, Doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

iso 22000 phiên bản mới nhất
iso 22000 phiên bản mới nhất

Việc xây dựng và áp dụng ISO 22000:2018  là một quá trình triển khai tương đối dài và nhiều công sức.

Để làm được thành công,  Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO 22000:2018 . Các này áp dụng đối với Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có hiểu biết về ISO. Đội ngũ này có thời gian và được chuyên môn hóa về ISO.

Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên, Doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu. Kết quả của bước này là Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

Sau khi Doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.
Đồng thời, Doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.
Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.

Đây là bước quan trọng để Doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO. Hay chính là Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 .

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 22000 là một chứng chỉ do 01 Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới. Đồng thời, Tổ chức chứng nhận cũng là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công  nghệ.

Do đo việc thực hiện chứng nhận ISO phải đảm bảo đúng theo quy trình quy định. Quy trình này bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn.
Việc thực hiện đúng theo quy trình này giúp giấy chứng nhận ISO được đảm bảo tính hợp pháp của nó.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận đã được Bộ KH-CN xác nhận và chỉ định.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Để thực hiện được chứng nhận; Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.

Doanh nghiệp sẽ gửi bản Đăng ký chứng nhận cho Tổ chức chứng nhận. Đăng ký chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới Doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Việc đánh giá chứng nhận sẽ được 02 bên thỏa thuận qua các hợp đồng chứng nhận.

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cẩu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng. Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản. Đó là đánh giá, xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp. Và đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn  ISO 22000 hay không.
Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn ISO 22000 hay không.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Sau khi đạt được chứng nhận ISO 22000 , Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hệ thống quản lý.
Tới thời hạn giám sát theo quy định, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.
Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.
Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần)

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về iso 22000 phiên bản mới nhất. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn thắc mắc liên quan đến chứng nhận iso 22000 phiên bản mới nhất, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775