iso 18001

iso 18001

Vào năm 2018, ISO đã ban hành một tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động cho doanh nghiệp là ISO 45001, tiêu chuẩn này nhanh chóng được nhiều quốc gia công nhận và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng. Trước đó, khi ISO 45001 chưa ra đời thì OHSAS 18001 là tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động trong doanh nghiệp phổ biến nhất. Tuy nhiên, sau năm 2018 thì ISO 45001 đã dần thay thế tiêu chuẩn này và thực tế cho thấy nhiều khách hàng vẫn hay tìm kiếm iso 18001.

Vậy ISO 45001 và OHSAS 18001 có gì khác nhau? Bài viết này của Luật Rong Ba sẽ mang đến cho bạn một số thông tin so sánh giữa ISO 45001 và OHSAS 18001, giúp bạn có một cái nhìn rõ ràng và chi tiết nhất về 2 tiêu chuẩn này, cùng theo dõi nhé!

 

ISO 45001 và OHSAS 18001 (iso 18001) có gì giống và khác nhau?

Trước khi đi vào tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa ISO 45001 và OHSAS 18001, ta cần có cái nhìn sơ bộ cũng như hiểu về cách thức hoạt động của 2 tiêu chuẩn này đã. Dưới đây là một số giới thiệu sơ bộ mà bạn có thể tham khảo:

 • ISO 45001 là một tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động được phát triển bởi ISO với mục tiêu cải thiện mức độ an toàn tại nơi làm việc cũng như tăng năng suất của người lao động. ISO 45001 nhấn mạnh cam kết từ nhà quản lý cùng sự hợp tác của người lao động, kết hợp với việc kiểm soát rủi ro từ đó ngăn ngừa thương tích, bệnh tật và các tình huống tử vong có thể xảy ra liên quan đến công việc. (Xem thêm: Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì?)
 • OHSAS 18001 là tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động được phát triển bởi Viện tiêu chuẩn Anh (BSI). Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu doanh nghiệp cần đáp ứng để quản lý hiệu quả sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Khuôn khổ này bao gồm tất cả các khía cạnh từ pháp luật đến kiểm soát và quản lý rủi ro.

Được phát triển với 2 cách tiếp cận khác nhau và hướng đến cùng 1 mục đích, ISO 45001 và OHSAS 18001 cũng có nhiều điểm giống và khác nhau như sau:

Điểm giống nhau:

 • Cả 2 tiêu chuẩn này cùng có mục đích đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động.
 • Đều đề cập đến việc kiểm soát rủi ro để ngăn ngừa các vấn đề bệnh tật, tai nạn có thể xảy ra cho người lao động

Điểm khác nhau:

Tiêu chí so sánh

ISO 45001

OHSAS

Cơ quan ban hành

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO

Viện tiêu chuẩn Anh BSI

Cấu trúc

ISO 45001 được thiết kế theo cấu trúc bậc cao (HLS) giống như các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 9001, ISO 14001, giúp việc tích hợp các tiêu chuẩn dễ dàng hơn

OHSAS không có cấu trúc bậc cao nên không thể tích hợp với các tiêu chuẩn khác được

Bối cảnh hoạt động

Trong điều khoảng 4.1 của ISO 45001 có đề cập đến vấn đề bối cảnh hoạt động của tiêu chuẩn này. Cụ thể ISO 45001 đề cập đến việc kiểm soát cả các vấn đề bên trong và bên ngoài, từ đó giúp nhận thức được toàn bộ bối cảnh của tổ chức.

Không đề cập đến bối cảnh hoạt động

Quản lý rủi ro và cơ hội

Các doanh nghiệp phải xác đinh, xem xét và khi cần thiết cần hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động đến hệ thống quản lý, bao gồm cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Chỉ nhắc đến việc nhận diện rủi ro và hành động nhưng chưa có phần hoạch định cũng như tận dụng cơ hội.

Cam kết lãnh đạo và quản lý

Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.

OHSAS chưa có điều khoản nào đề cập đến trách nhiệm và cam kết của người lãnh đạo và quản lý

Sự tham gia của người lao động

ISO 45001 đề cập đến việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động, nêu rõ các vấn đề cần có sự tham gia của người lao động.

Có đề cập đến sự tham gia của người lao động nhưng chưa nêu cụ thể các vấn đề, chi tiết cần tham gia.

Phạm vi áp dụng

ISO 45001 hiện được công nhận trên 165 quốc gia thành viên của Ủy ban ISO

Được áp dụng ở Anh và một số nước

ISO 45001 có thay thế được OHSAS 18001 (iso 18001)không?

Tiêu chuẩn ISO 45001 mới hiện nay đã được xác nhận là sẽ thay thế hoàn toàn cho tiêu chuẩn OHSAS 18001. Các doanh nghiệp sẽ có thời gian chuyển tiếp kể từ ngày công bố tiêu chuẩn cho đến tháng 3 năm 2021.

Với những doanh nghiệp, tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 có thể chuyển đổi hệ thống quản lý sức khỏe an toàn nghề nghiệp sang tiêu chuẩn ISO 45001 dễ dàng. Những doanh nghiệp lựa chọn chuyển đổi chứng nhận sang ISO 45001 sẽ có sự kế thừa liên quan. 

Tiêu chuẩn ISO 45001 (iso 18001) có điểm gì mới ?

Các cấp quản lý luôn quan tâm và kiểm soát quá trình thực hiện đồng bồ theo các yêu cầu và quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Các nhà lãnh đạo mong muốn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ giúp tích hợp sâu hơn vấn đề sức khỏe và an toàn nghề nghiệp vào các quy trình sản xuất kinh doanh.

Giống như các tiêu chuẩn được điều chỉnh trước đó như ISO 9001, ISO 14001 thì tiêu chuẩn ISO 45001 cũng chú trọng đến cấu trúc của tiêu chuẩn. Cấu trúc mới của tiêu chuẩn ISO 45001 tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kết hợp với các lĩnh vực có liên quan vào một hệ thống quản lý. Cơ cấu tiêu chuẩn được hoàn thiện cho phép áp dụng các thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa quá trình diễn giải các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý liên quan.

Tiêu chuẩn ISO 45001 mới (iso 18001) phù hợp với loại hình doanh nghiệp nào ?

Tiêu chuẩn cũ OHSAS 18001 hiện nay được thay thế bởi tiêu chuẩn ISO 45001với nhiều thay đổi phù hợp, hoàn toàn có thể phù hợp với bất kì ngành nghề nào, với mọi quy mô khác nhau. Nếu doanh nghiệp muốn tạm thời giảm thiểu rủi ro có liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên, các khách đến thăm, nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ, hãy áp dụng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho doanh nghiệp của mình ngay bây giờ.

Những lợi ích khi nhận được giấy chứng nhận ISO 45001(iso 18001)

Mục đích cốt lõi của bộ tiêu chuẩn ISO 45001 mang lại cho doanh nghiệp đó chính là giảm thiểu được các rủi ro và tổn thương về bệnh tật tại nơi làm việc.

Chính vì thế mà doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ cơ hội đưa hướng phát triển chiến lược phù hợp với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Ngoài ra, ISO 45001 cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của ban lãnh đạo, mở rộng qua phạm vi đào tạo nhân viên.

iso 18001
iso 18001

Điều gì khiến tiêu chuẩn ISO 45001 (iso 18001) khác biệt với các tiêu chuẩn khác

ISO 45001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế chuẩn và minh bạch về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong mọi ngành nghề với mọi quy mô khác nhau. Khác với các loại chứng chỉ khác như chứng chỉ nhà thầu phụ an toàn – SCC sẽ chỉ có hiệu lực đối với các nhà thầu phụ trong lĩnh vực chuyên môn. Còn Chứng chỉ cho thuê nhân lực giúp đảm bảo an toàn – SCP chỉ có hiệu lực đối với những nhà cung cấp dịch vụ quản lý nhân lực. Trong khi đó tiêu chuẩn ISO 45001 lại là một giải pháp tổng thể cho công tác quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đã được chứng nhận ở cấp độ quốc tế.

Bây giờ là thời điểm tốt nhất để doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận với các yêu cầu của ISO 45001. Điều này cho phép doanh nghiệp có thể ước tính hiệu quả, có những chuẩn bị cần thiết liên quan đến việc chuyển đổi sắp tới. Doanh nghiệp nên thực hiện phân tích thực trạng ngay bây giờ để bắt đầu lên kế hoạch càng sớm càng tốt.

Doanh nghiệp đã áp dụng OHSAS 18001 thì liệu có phải bắt buộc chuyển đổi sang áp dụng Tiêu chuẩn mới theo ISO 45001 (iso 18001)?

Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành vào tháng 3 năm 2018. Các doanh nghiệp đã được chứng nhận OHSAS 18001 bởi các tổ chức chứng nhận thuộc Diễn đàn công nhận quốc tế IAF, thì tiêu chuẩn mới ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001. Thời gian chuyển tiếp kể từ ngày công bố cho đến tháng 3 năm 2021.

Như vậy, các chứng nhận OHSAS 18001 đã thực hiện sẽ chỉ còn hiệu lực đến tháng 3 năm 2021, sau đó chứng chỉ này sẽ không còn hiệu lực và hoàn toàn thay thế bằng ISO 45001.

Các bước thực hiện chuyển đổi iso 18001

Dưới đây là một số bước chính, trọng tâm để doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi:

 • Bước 1: Hỗ trợ doanh nghiệp làm quen với tiêu chuẩn mới, các thuật ngữ có thể thay đổi và doanh nghiệp có thể tìm thấy điều này trong phần thuật ngữ, định nghĩa của ISO 45001;
 • Bước 2: Thấu hiểu các điều khoản yêu cầu mới đặc biệt là các yêu cầu về xác định bối cảnh nội bộ, bối cảnh bên ngoài, hoạch định các rủi ro và cơ hội, tham gia và tham vấn của người lao động khi thiết lập hệ thống;
 • Bước 3: Xây dựng kế hoạch triển khai,kế hoạch đào tạo chuyển đổi;
 • Bước 4: Tổ chức truyền đạt nhận thức cho người lao động và các bên liên quan có tác động đến hiệu lực quản lý hệ thống của tổ chức;
 • Bước 5: Cập nhật hệ thống quản lý mới để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001;
 • Bước 6: Xác nhận hiệu lực vận hành của hệ thống thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo;
 • Bước 7: Tiến hành đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 để chứng tỏ sự đáp ứng cũng như cung cấp bằng chứng cho việc hoàn thành chuyển đổi.

Trên đây là một số loại thep áp dụng tiêu chuẩn iso 18001(iso 45001). Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình ứng dụng  tiêu chuẩn này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến chứng nhận quốc tế, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua tổng đài trực tuyến của Công ty luật Rong Ba giúp khách hàng:

 • Tiết kiệm thời gian do không phải lịch hẹn tư vấn và không tốn thời gian đi lại
 • Tiết kiệm được chi phí vì tư vấn luật qua tổng đài của Công ty Luật Rong Balà miễn phí
 • Được tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý mọi lúc, mọi nơi, miễn là trên lãnh thổ Việt Nam
 • Mọi vấn đề vướng mắc pháp luật của khách hàng sẽ được giải đáp, hỗ trợ kịp thời
 • Chất lượng dịch vụ tư vấn luật qua tổng đài được đảm bảo bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba
 • Mọi thông tin về khách hàng và vụ việc được bảo mật

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI LUẬT SƯ QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Bước 1: Gọi bằng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động

Bước 2: Nghe lời chào, nghe hướng dẫn từ hệ thống

Bước 3: Trình bày câu hỏi và lắng nghe tư vấn tư các Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn luật

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn pháp luật là từ 7h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

PHẠM VI PHỤC VỤ CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Phạm vi phục vụ của Tổng đài tư vấn pháp luật là 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY LUẬT RONG BA

Dịch vụ tư vấn pháp luật đa lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Cước cuộc gọi phù hợp với mọi khách hàng cần tư vấn luật một cách kịp thời, chuẩn xác mà lại không phải di chuyển đến văn phòng hãng luật (thông thường phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty luật từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/giờ)

Các luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm, với kiến thức pháp lý chuyên sâu, đã tốt nghiệp các trường đại học luật danh tiếng tại Việt Nam và nước ngoài

Đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiệt tình, tận tâm vì khách hàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Công ty luật Rong Ba luôn vì quyền lợi của khách hàng: Kết hợp giữa tư vấn pháp luật và đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu để khách hàng lựa chọn

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT tel:0347362775  ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775