iatf 16949

iatf 16949

Trong cuộc sống đã bao giờ bạn nghe tới dòng ký tự iatf 16949 chưa? Đây là thông số kỹ thuật dùng nhiều trong ngành sản xuất ô tô.

Bạn là một độc giả quan tâm đến ô tô và linh kiện sản xuất ô tô? Bạn có muốn hiểu thêm về iatf 16949 là gì? Và vai trò, lợi ích của nó trong công việc sản xuất ô tô của các doanh nghiệp không? Vậy hãy cùng Luật Rong Ba khám phá ngay ở vài viết lần này nhé!

IATF 16949 là gì

IATF 16949 là tiêu chuẩn được biên soạn bởi Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF – International Automotive Task Force). Phiên bản mới nhất của IATF 16949 được ban hành vào tháng 10 năm 2016.

IATF 16949:2016 phiên bản chuyển đổi từ ISO/TS 16949:2009 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho các nhà cung cấp linh kiện Ô tô, được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9001-

Các yêu cầu cụ thể dành cho việc áp dụng ISO 9001:2015 đối với các tổ chức sản xuất Ô tô và cung cấp các dịch vụ, linh kiện Ô tô.

IATF 16949:2016 thông qua cấu trúc Annex SL High Level Structure như trong ISO 9001:2015, dựa trên hai nền tảng cơ bản là 8 nguyên tắc quản lý chất lượng và việc thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của khách hàng, nhằm phát triển hệ thống quản lý chất lượng để cải tiến liên tục, tập trung vào phòng ngừa khuyết tật, giảm sự biến động và lãng phí trong chuỗi cung ứng.

Mục đích của IATF 16949:2016 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp. Tiêu chuẩn này yêu cầu các nhà cung cấp phải tập trung vào cải tiến liên tục trong toàn bộ tổ chức.

IATF 16949:2016 cũng yêu cầu đơn vị áp dụng phải tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức của người lao động, quy định trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề chất lượng.

Năng lực của cán bộ được đề cập khá chi tiết tại các nội dung như thiết kế quá trình, thiết kế và phát triển, theo dõi và đo lường quá trình, sản phẩm, phân tích dữ liệu. 

iatf 16949
iatf 16949

Ngoài ra các nhà quản lý tổ chức cần phải cải tiến toàn bộ cơ quan, tổ chức của họ. Tiêu chuẩn này yêu cầu những đơn vị tăng cường những công tác đào tạo và nâng cao chuyên môn, ý thức, nhận thức và năng lực làm việc của những người lao động, những quy định về trách nhiệm đối với những vấn đề về chất lượng sản phẩm, chất lượng trong các khâu, giai đoạn sản xuất.

Áp dụng phương pháp quản trị Lean Manufacturing để sản xuất tiết kiệm nhưng cũng tùy mô hình công ty mới có thể áo dụng.

Năng lực lãnh đạo của các cán bộ sẽ được mô tả và đề cập rất rõ ràng và chi tiết trong các nội dung như thiết kế quy trình sản xuất ô tô, thiết kế và phát triển sản xuất, giám sát theo dõi quá trình và sửa đổi, đo lường năng suất hiệu quả của quá trình, sản phẩm, phân tích các dữ liệu thông tin về sản phẩm dịch vụ.

Trong các cơ sở sản xuất hiện nay đều áp dụng hệ thống sản xuất linh hoạt để phù hợp với số lượng sản phẩm. Ví dụ công ty bạn nhận được các đơn hàng và phải sản xuất theo đơn (MTO) thì số lượng sản phẩm luôn là không cố định vậy cần có hệ thống quy trình công nghệ phù hợp linh hoạt thay đổi.

Phiên bản mới nhất hiện nay của iatf 16949IATF 16949:2016. Để ứng dụng được IATF 16949, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong IATF 16949, thì doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ chính yếu của IATF 16949 (5 Core tools) sau:

FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.

SPC (Statistical Process Control) – công cụ “Kiểm soát quá trình bằng thống kê”

MSA (Measurement System Analysis) – công cụ “Phân tích hệ thống đo lường”

APQP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – công cụ “Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm phẩm và kế hoạch kiểm soát”.

PPAP (Production Part Approval Process) – công cụ “Quá trình phê duyệt sản xuất (hàng loạt)”

Tiêu chuẩn IATF 16949 là gì? Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Trong tiêu chuẩn IATF 16949 có 5 công cụ chính yếu mà doanh nghiệp cần phải lưu ý:

FMEA được viết tắt bởi Potential Failure Mode and Effect Analysis có nghĩa là phân tích, đánh giá những kiểu loại lỗi sai, khiếm khuyết tiềm ảnh và hoạch định những ảnh hưởng của những sai sót tiềm ẩn đó

SPC được viết tắt bởi Statistical Process Control có nghĩa là công cụ kiểm soát quá trình bằng cách thống kê

MSA được viết tắt bởi Measurement System Analysis có nghĩa là phân tích, đánh giá hệ thống đo lường kiểm định chất lượng

APQP được viết tắt bởi Advanced Product Quality Planning and Control Plan có nghĩa là công cụ công thức hoạch định tiên tiến trong quá trình kiểm định về chất lượng sản phẩm và kế hoạch kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng

PPAP được viết tắt bởi Production Part Approval Process có nghĩa là quá trình xét duyệt phê duyệt chuỗi sản xuất hàng loạt sản phẩm

Đối tượng áp dụng tiêu chuấn IATF 16949

Bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung cấp ô tô thỏa mãn tiêu chí sau đây đều có thể áp dụng và đăng ký chứng nhận IATF 16949:

Thuật ngữ “Ô tô” (Automotive) phải được hiểu bao gồm: ô tô, xe tải (nhẹ, trung, nặng), xe buýt, xe máy.

Phạm vi áp dụng:   

Quy định kỹ thuật IATF 16949:2016, cùng với các yêu cầu của ISO 9001:2015, xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với việc thiết kế và phát triển, sản xuất, lắp ráp và cung cấp dịch vụ về các sản phẩm liên quan đến ô tô.

Quy định kỹ thuật này có thể áp dụng đối với các cơ sở của tổ chức sản xuất và/ hoặc các bộ phận dịch vụ được quy định bởi khách hàng được sản xuất ra.

Các địa điểm, cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ (sites) trong chuỗi cung ứng ô tô bao gồm:

Các cơ sở vệ tinh cung cấp các chi tiết gia tăng giá trị, các thành phần, sản phẩm, lắp ráp bán thành phẩm và dịch vụ tham gia vào chuỗi cung cấp cho nhà sản xuất thiết bị gốc – OEM (Original Equipment Manufacturer).

Các cơ sở vệ tinh trong chuỗi cung cấp ô tô, ở đó sản xuất ra các nguyên vật liệu sản xuất, các chi tiết; các sản phẩm lắp ráp, hoặc cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị để hoàn thiện sản phẩm, ví dụ như xử lý nhiệt, hàn, sơn, mạ điện…. cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có áp dụng tiêu chuẩn này.

Các địa điểm ở đó diễn ra các quá trình sản xuất gia tăng giá trị.

Các đơn vị chức năng hỗ trợ, dù đặt tại chỗ hay ở nơi khác (như trung tâm thiết kế, trụ sở chính và trung tâm phân phối), là những đơn vị thuộc diện cần được đánh giá nhưng không được chứng nhận độc lập theo tiêu chuẩn này.

Địa điểm và cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng sẽ bao gồm những cơ sở vệ tinh cung ứng những chi tiết gia tăng giá trị sản phẩm dịch vụ, những thành phần, sản phẩm, lắp ráp những bán thành phẩm và những dịch vụ tham gia được vào chuỗi cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc OEM có nghĩa là Original Equipment Manufacturer.

Các cơ sở trong chuỗi vệ tinh sản xuất ô tô này sẽ sản xuất ra được nguyên liệu cho sản phẩm, những linh kiện, những chi tiết, các sản phẩm về lắp ráp, như là xử lý lượng nhiệt, hàn, sơn, mạ điện,… đến các nhà sản xuất thiết bị gốc OEM cũng có áp dụng những tiêu chuẩn trong IATF này.

Và các địa điểm ấy sẽ diễn ra ngay ở trong quá trình sản xuất. Các đơn vị chức năng đó hỗ trợ dù cho đặt vị trí ở nơi khác như những trung tâm về thiết kế, trụ sở cơ quan chính, hay những trung tâm phân phối là một trong những đơn vị thuộc diện cần phải được kiểm soát, kiểm tra đánh giá nhưng sẽ không được công nhận một cách tự do và độc lập theo tiêu chuẩn IATF 16949 này.

Mục tiêu của tiêu chuẩn iatf 16949

Phát triển một hệ thống quản lý chất lượng, nhắm tới sự cải tiến liên tục, nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa sai lỗi, giảm sự biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp.

Cùng với các yêu cầu cụ thể của khách hàng tạo thành các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp muốn áp dụng tiêu chuẩn này.

Loại bỏ sự đánh giá chồng chéo và đưa ra cách tiếp cận chung trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô và cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp ô tô

Cấu trúc tiêu chuẩn iatf 16949

Đến nay, phiên bản mới nhất IATF 16949:2016 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9000:2015 nên IATF 16949 cũng có câu trúc 10 chương: 

So sánh với nó, trước kia, phiên bản cũ ISO/TS 16949:2009 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9000:2008 nên ISO/TS 16949 cũng được chia thành 8 chương chính, trong đó:

Các sổ tay chuyên ngành

Đối với hệ thống quản lý chất lượng đặc thù của ngành công nghiệp ô tô, bên cạnh những yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949, doanh nghiệp áp dụng còn phải kết hợp các yêu cầu riêng biệt của khách hàng vào hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Mỗi khách hàng đều có những yêu cầu riêng, trong đó nhiều khách hàng ban hành thành các sổ tay chính thức cho nhà cung cấp nhưng cũng có khách hàng không có sổ tay cho nhà cung cấp.

Tuy nhiên, với mỗi doanh nghiệp khi áp dụng IATF 16949  đều phải áp dụng nhuần nhuyễn 5 sổ tay do IATF ban hành chính thức bao gồm: APQP (Advanced Product Quality Planning), FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), SPC (Statistical Process Control),MSA (Measurement System Analysis), PPAP (Production Part Approval Process).

Các bước để có được tiêu chuẩn IATF 16949

Vậy làm sao để có được chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949. Sau đây là những bước cụ thể:

Bước 1: Hoàn thành bảng thông tin mà khảo sát đưa ra để có thể hiểu được công ty doanh nghiệp và những yêu cầu được đưa ra.

Có hai hình thức hoàn thành bảng đó chính là điền thông tin khảo sát nhanh hoặc là mẫu yêu cầu báo giá. Họ sẽ dùng những dự liệu thông tin được doanh nghiệp cung cấp này để xác minh và đánh giá chính xác được phạm vi và cung cấp đề nghị cấp chứng nhận

Bước 2: Sau khi đã hoàn thành xong bảng khảo sát thì doanh nghiệp sẽ nhận được lịch hẹn khảo sát với chuyên gia đánh giá của NQA. Việc đánh giá này sẽ bao gồm hai chuyến hẹn gặp bắt buộc để coi như là chứng nhận ban đầu.

Có một lưu ý rằng bạn phải chứng minh được rằng hệ thống quản lý chất lượng của bạn đã hoạt động hoàn toàn trong thời gian ít nhất phải là 3 tháng và đã được sự cân nhắc của lãnh đạo cũng như hoàn thành xong quá trình đánh giá kiểm tra trong nội bộ.

Bước 3: Sau khi đánh giá xong 2 giai đoạn thành công, một quyết định chứng nhận sẽ được đưa ra và nếu như mọi thứ tốt đẹp thì NQA sẽ ban hành chứng nhận đó cho doanh nghiệp bạn.

Chứng nhận này chỉ có hiệu lực trong 3 năm và sẽ được duy trì thông qua những đánh giá định kỳ giám sát hàng năm và đánh giá tái chứng nhận 3 năm.

Vậy nên bạn cần có kế hoạch sản xuất tổng thể (FMS) để đảm bảo tính linh hoạt, thống nhất cách làm việc và tối ưu chi phí. Các sản phẩm vẫn đạt tiêu chuẩn và được sản xuất trong thời gian cho phép.

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về iatf 16949. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn iatf 16949, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin