Hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân

hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân

Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa công ty và cá nhân là một vấn đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng mua bán ô tô là gì

Căn cứ điều 430 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng mua bán tài sản như sau:

“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”.

Theo quy định trên ta có thể hiểu rằng hợp đồng mua bán ô tô là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu chiếc xe sang cho bên mua và bên mua trả tiền theo thỏa thuận của hai bên cho bên bán.

Giá trị của hợp đồng mua bán xe ô tô

Dựa theo thời điểm bên mua và bên bán lập giao kết Hợp đồng mua bán xe ô tô, đối tượng của hợp đồng được xác định là việc chuyển nhượng quyền sử dụng ô tô. Nếu là xe cũ, quyền sử dụng xe đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của bên bán.

Do vậy đối tượng của hợp đồng chỉ có thể thực hiện được khi bên bán xe ô tô (người vay) thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ với đối với ngân hàng.

Ngân hàng cần thực hiện thủ tục giải chấp tài sản, đảm bảo là quyền sử dụng ô tô, bên bán và bên mua mới có thể lập giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng chiếc ô tô đó.

Xét theo Khoản 6, Điều 402 Bộ luật Dân sự, năm 2015 có quy định: 

“Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.” 

Vì vậy có thể xác định hợp đồng mua – bán giữa hai bên là hợp đồng có điều kiện, chỉ phát sinh khi xảy ra sự kiện bên bán chấm dứt nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng (nếu là ô tô đã thế chấp). Khi bên bán chưa trả hết nợ ngân hàng để có thể giải chấp tài sản đảm bảo, thì điều kiện của hợp đồng chuyển nhượng chiếc ô tô đó không thể xảy ra.

Tất cả những nhận định trên đưa đến kết luận: Hợp đồng mua – bán chuyển nhượng ô tô đang thế chấp sẽ bị tuyên vô hiệu hóa, do đối tượng là quyền sử dụng ô tô không thể thực hiện được.

Các điều khoản trong hợp đồng mua bán xe ô tô

Đối tượng hợp đồng mua bán xe ô tô

Giá mua bán và hình thức thanh toán

Thời gian, địa điểm, hình thức giao xe

Quyền sở hữu đối với xe ô tô mua, bán

Nộp thuế, lệ phí công chứng

Hình thức giải quyết tranh chấp

Cam kết giữa các bên

Điều khoản cuối cùng

Hình thức của hợp đồng mua bán xe ô tô

Theo thông tư 58/2020/TT-BCA về đăng ký xe, hình thức của giấy bán,hợp đồng, tặng, cho xe của cá nhân cần phải có công chứng theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng theo đó, Công văn 3956/BTP-HTQTCT, có giải thích việc công chứng và chứng thực cần được thực hiện nghiêm chỉnh tại tổ chức hành nghề công chứng có giá trị, mức độ an toàn pháp lý cao hơn ở UBND xã hay phường…

Do vậy, khi hai bên mua và bán xe ô tô có thể đến các địa điểm: Văn phòng công chứng, phòng công chứng hoặc đến UBND xã , phường để làm thủ tục công chứng, chứng thực.

Một số nội dung chủ yếu trong hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân

Những nội dung chủ yếu trong hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân có những nội dung cụ thể như sau:

+ Thông tin của bên bán, bên mua

Ví dụ:

Bên A (bên bán):

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Số fax:

Đại diện theo pháp luật:

CCCD/Hộ chiếu:

Bên B (bên mua):

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

CMND/CCCD:

+ Đối tượng của hợp đồng

Ví dụ:

Bên A được quyền bán chiếc xe ô tô:

Nhãn hiệu:

Biển số:

Loại xe:

Số máy:

Màu sơn:

Số khung:

Theo giấy đăng ký xe ô tô số ………. do phòng cảnh sát giao thông – Công an …… cấp ngày ……. cho chủ xe

+ Giá cả mua bán và phương thức thanh toán

Ví dụ:

Giá mua bán chiếc xe ô tô của hợp đồng này là 1.000.000.000 VNĐ

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Thời gian và địa điểm giao xe

Ví dụ:

Bên A sẽ cử người đánh xe tới giao cho Bên B tại trụ sở của Bên B đã nêu tại phần thông tin các Bên.

Thời gian: Ngày … tháng …. năm ……

Địa điểm: Trụ sở ………

+ Quyền sở hữu đối với hàng hoá

Ví dụ:

Bên mua có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);

Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

+ Nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí công chứng

Ví dụ:

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán xe theo Hợp đồng này do Bên … chịu trách nhiệm chi trả.

+ Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Ví dụ:

Trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng, nếu một trong hai Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này thì phải chịu một khoản tiền phạt là ……… (Bằng chữ:……). Ngoài ra còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm hợp đồng cho Bên kia. Bên bị vi phạm có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại với Bên còn lại. Tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền bồi thường thiệt hại được trả chậm nhất trong vòng …. (……..) tháng sau khi sự vi phạm xảy ra và Bên bị vi phạm chấm dứt hợp đồng………

Nếu Bên A vi phạm về thời gian giao hàng mà không phải do điều kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B gây ra, Bên A phải chịu phạt …..% giá trị của phần hàng chậm giao cho mỗi ngày chậm giao. Phần tiền phạt giao chậm được trừ vào khoản tiền Bên B thanh toán cho Đơn hàng đó.

Nếu Bên B chậm trễ thanh toán so với thời gian quy định mà không phải do lỗi bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên A thì Bên B phải trả phần lãi suất theo lãi vay ngắn hạn của ngân hàng Bên A sử dụng tại thời điểm trên tổng số tiền chậm thanh toán. Phần tiền phạt chậm sẽ được cộng vào khi thanh toán, tối đa không quá … (….) ngày.

hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân
hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân

+ Điều khoản bất khả kháng

Ví dụ:

Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thểkhắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của Cơ quan Chính phủ…

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, mỗi bên phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm)  ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng, chuyển trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng đó.

Bên thông báo việc thực hiện Hợp đồng của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ.

+ Cam kết của hai bên

Ví dụ:

Bên A cam kết:

Khi đem bán cho Bên B, chiếc xe ô tô nêu trên:

Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của riêng Bên A.

Không bị cầm cố, thế chấp, hứa bán, hứa cho tặng,.. và không có bất kỳ một thỏa thuận nào khác liên quan đến chiếc xe ô tô.

Đã thông báo cho Bên B biết rõ về hiện trạng sử dụng của chiếc xe.

Nếu có điều gì không đúng Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật, và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên B.

Bên B cam kết:

Đã xem xét kỹ, biết rõ về hiện trạng sử dụng cũng như các giấy tờ liên quan của chiếc xe, đồng ý mua chiếc xe ô tô nêu trên với những điều kiện mua bán mà hai bên đã thỏa thuận.

Bên B đã nhận bàn giao xe cùng bản chính: Giấy đăng ký xe, Sổ chứng nhận kiểm định và các giấy tờ khác liên quan đến chiếc xe ô tô nêu trên;

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc mua bán, đăng ký sang tên chiếc xe ô tô nêu trên;

Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh từ thời điểm nhận bàn giao xe.

Bên mua nộp các khoản thuế (nếu có) và lệ phí trước bạ sang tên xe.

+ Giải quyết tranh chấp

Ví dụ:

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh tranh chấp, hai Bên sẽ tự thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Nếu không thương lượng được, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Điều khoản cuối cùng

Ví dụ:

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai bên đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng này, đã hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hợp đồng mua bán ô tô giữa công ty và cá nhân và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035