Hợp đồng mua bán cát đá

hợp đồng mua bán cát đá

Hợp đồng mua bán cát đá là điều quan trọng và cần thiết. Ở tất cả các hạng mục công trình, chỉ cần là thương mại nhất định phải ký hợp đồng và có sự xác nhận của bên bán và bên mua nhằm ràng buộc trách nhiệm cũng như những nghĩa vụ của cả 2 bên trước pháp luật. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung hợp đồng mua bán cát đá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng là gì

Căn cứ điều 385 Bộ Luật Dân sự quy định rõ:

“Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Theo đó, hợp đồng có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc quy định các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, cùng các điều khoản làm thay đổi hay chấm dứt chúng, văn bản hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi cụ thể, trừ khi pháp luật quy định cụ thể trong một số lĩnh vực.

Hợp đồng mua bán là gì

Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa người bán và người mua. Trong đó, người bán sẽ chuyển giao hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa cho người mua theo thỏa thuận hợp đồng. Ngược lại, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo giá thỏa thuận cho bên bán.

Đồng thời, các bên sẽ thỏa thuận cụ thể về thời gian, địa điểm và phương thức thanh toán khi mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa được chia thành 2 loại:

 • Hợp đồng mua bán trong nước
 • Hợp đồng mua bán quốc tế

Hợp đồng mua bán là một loại hợp đồng dân sự. Vì thế, loại hợp đồng này sẽ bị điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 2015. Ngoài ra, hợp đồng mua bán hàng hóa cũng chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại 2005.

Hình thức của hợp đồng mua bán

Theo quy định tại điều 24 Luật thương mại 2005:

“hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng các hành vi cụ thể”.

Ngoài ra, đối với những loại hợp đồng được quy định cụ thể về việc phải được lập thành văn bản thì các bên cần lập thành văn bản theo quy định. 

Khi giao kết hợp đồng đồng, các bên cần đặc biệt lưu ý tới hình thức của hợp đồng, để tránh tình trạng hợp đồng vô hiệu.

Một số trường hợp cụ thể, pháp luật sẽ quy định về việc bắt buộc giao kết hợp đồng bằng văn bản, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong trường hợp này, các bên bắt buộc phải thể hiện hợp đồng dưới hình thức văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như fax, điện báo hoặc thông điệp dữ liệu.

Hợp đồng mua bán cát đá là gì

Hợp đồng mua bán cát san đá là hợp đồng nhằm mục đích mua bán, giao dịch vật liệu xây dựng ở đây cụ thể là cát đá. 

Các thỏa thuận về số lượng, giá cả, thời gian giao hàng sẽ được đưa vào văn bản này nhằm giúp các bên có góc nhìn tổng quan và dễ thực hiện đúng trong quá trình hợp tác, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp cho mình cũng như đối phương.

Hướng dẫn soạn hợp đồng mua bán cát đá

 • Tên hợp đồng

Ví dụ:

Hợp đồng mua bán cát đá

Hợp đồng mua bán cát đá cần có những nội dung sau:

 • Thông tin của bên bán (bên A), bên mua (bên B)

Ví dụ:

Họ và tên hoặc (tên công ty)

Địa chỉ

Số điện thoại

Số CCCD/CMND hoặc Mã số thuế

Người đại diện theo pháp luật, chức vụ (nếu có)

 • Nội dung thỏa thuận

Ví dụ:

Bên A đồng ý cung cấp cát san lấp cho bên B

Giấy phép khai thác khoáng sản của bên A 

Khối lượng

Thời gian nhận cát của bên B

 • Cách thức thực hiện

Ví dụ:

Phương tiện bên A vận chuyển cát

Số lượng phương tiện vận chuyển

Chất lượng xe vận chuyển

Giấy tờ hợp lệ cho phương tiện vận chuyển

Giấy tờ  giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cua cát bên A cung cấp cho bên B đầy đủ theo quy định của pháp luật.\

 • Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Ví dụ:

Bên A đồng ý cung cấp toàn cát san lấp cho bên B với tổng giá trị là 

Thuế, phí, lệ phí

Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng

Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần

Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho 

Họ và tên

chức danh

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Thời hạn thanh toán

Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ

Đơn giá thay đổi trong điều kiện thời tiết thay đổi

hợp đồng mua bán cát đá
hợp đồng mua bán cát đá
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Ví dụ:

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Cung cấp đầy đủ các giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá của nước xuất khẩu, các giấy tờ khác liên quan mà pháp luật quy định.

Giao hàng theo đúng chủng loại, quy cách, chất lượng, đúng thời gian, địa điểm và đầy đủ theo đơn đặt hàng của bên B.

Bên A phải có trách nhiệm tiến hành giao vật liệu xây dựng thay thế trong vòng….(hoặc thời gian hợp lí khác do bên B quyết định) trong trường hợp vật liệu xây dựng không đúng chất lượng, số lượng, so với thoả thuận của hai bên hoặc do pháp luật quy định. Trong các trường hợp vật liệu xây dựng được giao với số lượng lớn bên B không thể lập tức kiểm đếm thì hoàn toàn có thể kiểm tra xác xuất và có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận hàng.

Quyền và nghĩa  vụ của bên B

Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo đúng như thoả thuận.

Tổ chức nhận hàng kịp thời khi bên A giao hàng

Sau khi bên A chuyển cát đến cho bên B và bên B kiểm tra, lập biên bản xác nhận xong thì bên B là người chịu trách nhiệm đối với cát bên A cung cấp (điều khoản có lợi cho bên A )

bên B phải có trách nhiệm nhận hàng và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. Xác nhận đã nhận hàng trong trường hợp chất lượng vật liệu xây dựng không xảy ra vấn đề gì

 • Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Ví dụ:

Khi đến thời hạn nhận hàng mà bên B vẫn chưa nhận hàng, thì bên A có thể gửi vật liêu xây dựng tại nơi nhận gửi giữ mà hai bên đã thỏa thuận và phải báo ngay cho bên B. Nghĩa vụ giao vật liệu xây dựng hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận và bên B xác nhận đã được thông báo. Mọi chi phí nhận gửi giữ sẽ do bên B chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.

Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

 • Trường hợp bất khả kháng

Ví dụ:

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

 • Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Ví dụ:

Khi đến thời hạn giao hàng mà bên A vẫn chưa giao, thì bên B có thể gia hạn thêm trong ….ngày. Nếu hết thời hạn gia hạn thêm mà bên A vẫn cố tình không giao thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Khi bên A đã giao hàng hóa theo đúng hẹn, thì bên B phải có trách nhiệm nhận hàng và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. 

Bên B xác nhận đã nhận hàng trong trường hợp chất lượng vật liệu xây dựng không xảy ra vấn đề gì.

Còn nếu bên A giao hàng không đúng như đã thỏa thuận  hoặc chất lượng không đảm bảo thì bên B có quyền  trả lại hàng và yêu cầu bên A giao  lại trong thời hạn….ngày. Quá số ngày quy định thì bên A sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại bằng ……% giá trị hợp đồng.

 • Chấm dứt hợp đồng

Ví dụ:

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này

Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng

Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa thuận

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

 • Điều khoản chung

Ví dụ:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hợp đồng mua bán cát đá. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hợp đồng mua bán cát đá và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775