HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

hợp đồng làm việc

Hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc thường được thể hiện trong các quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hai loại hợp đồng này cũng có những nét riêng biệt. Bài viết dưới đây Hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc thường được thể hiện trong các quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hai loại hợp đồng này cũng có những nét riêng biệt. Bài viết dưới đây, Tư vấn Trí Tâm giúp các bạn hiểu hơn về hợp đồng làm việc.

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 3 Luật Viên chức 2010

Hợp đồng làm việc là gì?

Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Phạm vi áp dụng là đơn vị sự nghiệp công lập. Có chủ thể ký kết là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức.

Nội dung hợp đồng làm việc

Thỏa thuận về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngỗ, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng làm việc

Phải đảm bảo có các nội dung cơ bản sau:

– Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.

Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng.

– Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

– Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc.

– Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có).

– Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

– Chế độ tập sự (nếu có).

– Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động.

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Hiệu lực của hợp đồng làm việc;

Ngoài ra thì hình thức hợp đồng phải bằng văn vản.

hợp đồng làm việc
hợp đồng làm việc

Phân loại hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

(Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng và được áp dụng với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định).

– Hợp đồng làm việc xác định thời hạn

(Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và được áp dụng với người trúng tuyển vào viên chức, trừ 02 trường hợp sau:

  + Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

  + Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian thử việc

Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng.

(Miễn tập sư khi có đủ điều kiện sau:

– Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lê.

– Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.)

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

  • Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

– Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

– Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định.

– Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.

– Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vì bị buộc thôi việc, các trường hợp còn lại phải báo cho viên chức biết ít nhất 45 ngày với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc 30 ngày với hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

  • Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời han có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

Phải báo trước ít nhất 45 ngày, nếu viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

  • Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong các trường hợp sau

– Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc.

– Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc.

– Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động.

– Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh.

– Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Phải báo trước ít nhất 30 ngày với trường hợp bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Các trường hợp còn lại báo trước ít nhất 03 ngày.

Biểu mẫu hợp đồng

– Hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

– Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)

– Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Căn cứ: Thông tư 15/2012/TT-BNV.

(Lưu ý:  Mẫu hợp đồng này là bắt buộc )

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư vấn Trí Tâm giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến hợp đồng làm việc. Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài 19006581 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng./.

 

Recommended For You

About the Author: Hữu Tiệp

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581