Hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh

hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh

Hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh là dịch vụ dành riêng cho các cá nhân có thu nhập cao với chi phí tối ưu nhất. Công ty Luật Rong Ba cung cấp bài viết có nội dung hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh trọn gói với thủ tục nhanh chóng đảm bảo không mất nhiều thời gian, quý khách hàng có thể yên tâm và khoản tiền sẽ về lại theo đúng thời hạn mong muốn.

Đối tượng phải tự quyết toán thuế TNCN

Theo quy định thì không bắt buộc toàn bộ cá nhân phải QTT TNCN vào cuối năm mà chỉ những cá nhân có phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc cá nhân có phát sinh số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn.

Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam thì phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Thông thường những cá nhân có 1 nguồn thu nhập đã khấu trừ tại nguồn thì không phát sinh số thuế nộp thêm, chỉ có thể phát sinh số thuế nộp thừa do các tháng trong năm trả thu nhập không đều nhau, dẫn đến cuối năm khi bình quân 12 tháng sẽ phát sinh số thuế nộp thừa được hoàn thuế, trường hợp này thì thực hiện ủy quyền quyết toán, cá nhân không phải tự quyết toán, số thuế nộp thừa sẽ được hoàn trả cho tổ chức chi trả để hoàn trả lại cho cá nhân.

Việc phát sinh số thuế phải nộp thêm dẫn đến cá nhân bắt buộc phải quyết toán thuế thường rơi vào những trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, và tại nơi thứ 2 trở lên đó có tổng thu nhập bình quân tháng trên 10 triệu đồng. Còn nếu thu nhập bình quân tháng từ nơi thứ 2 trở lên đó từ 10 triệu đồng trở xuống và đã thực hiện khấu trừ tại nguồn theo thuế suất 10% thì không phải quyết toán đối với thu nhập này.

Cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Cá nhân đó ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng mà đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán đối với khoản thu nhập này.

Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh
hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh

Căn cứ pháp lý

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007;sửa đổi, bổ sung năm 2012;

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; sửa đổi, bổ sung năm 2012;

Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh;

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan nhà nước hoàn trả khoản tiền thuế mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước mà còn dư. Đối tượng được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

“1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.”

Theo như quy định trên, việc hoàn thuế TNCN chỉ được áp dụng trong trường hợp:

Đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;

Cá nhân nộp thừa tiền thuế thu nhập cá nhân;

Có đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Đối với những cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 

a) Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Trường hợp này cá nhân tự làm thủ tục hoàn thuế, không thông qua cơ quan chi trả thu nhập do không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán hoặc không làm giấy ủy quyền quyết toán. Cá nhân tự làm thủ tục hoàn thuế TNCN không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần làm tờ khai quyết toán thuế TNCN và ghi rõ số thuế đề nghị hoàn tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC và nộp cho cơ quan thuế quản lý. Số thuế nộp thừa sẽ được hoàn thuế hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Thời hạn làm thủ tục hoàn thuế TNCN: Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Nếu nộp sau thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế vẫn không bị phạt.

b) Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) về việc ủy quyền quyết toán thuế của cá nhân.

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

Đối tượng được hoàn thuế khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Hà Tĩnh

Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau :

Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.

Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thu nhập từ hợp đồng thời vụ hoặc hoa hồng như đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp: trong trường hợp này khả năng bạn được hoàn thuế cũng rất cao, vì thu nhập được tính để khấu trừ thuế chưa xem xét đến giảm trừ gia cảnh của bạn.

Mức thu nhập giảm trong năm: Nếu mức thu nhập giảm đến mức mà thu nhập trung bình năm của bạn rơi vào mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất của các tháng trong năm, thì bạn hoàn toàn rơi vào trường hợp được hoàn thuế.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế.

Theo luật, thời gian để nhận được tiền hoàn thuế chỉ là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Thủ tục hoàn thuế khi thực hiện Dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Hà Tĩnh

Dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Hà Tĩnh được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ hoàn thuế quy định tại (khoản 1 Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC) bao gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). 

Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế của người yêu cầu (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN). 

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bước 3: Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế và căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ra Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế gửi người nộp thuế theo quy định tại (điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN tại Hà Tĩnh

Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN là từ 6 đến 40 ngày tùy theo thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau hay thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Cụ thể:

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: chậm nhất 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế, căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo mẫu số 01/HT-TB hoặc Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thời gian cơ quan thuế phát hành thông báo đề nghị giải trình, bổ sung đến ngày cơ quan thuế nhận được văn bản giải trình, bổ sung của người nộp thuế không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: chậm nhất 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu 02/HT/TB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi người nộp thuế.

Thời gian giã, hoãn việc kiểm tra trước hoàn thuế do nguyên nhân từ phía người nộp thuế không tính trong thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Một số lưu ý khi làm thủ tục hoàn thuế khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế TNCN tại Hà Tĩnh

– Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN như sau:

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

– Đối với cá nhân khi kê khai quyết toán thuế TNCN cần điền đầy đủ các thông tin sau: Địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên, mã số thuế,… Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba với nội dung hoàn thuế tncn tại Hà Tĩnh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về  thuế và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. một cách nhanh chóng nhất.

Xin cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin