Hoàn thuế tncn tại Bình Phước

hoàn thuế tncn tại Bình Phước

Bạn là người lao động đóng thuế thu nhập cá nhân tại Bình Phước mà chưa biết đến quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân? Bạn cần hỗ trợ về hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, hãy để Luật Rong Ba hướng dẫn cho bạn nhé. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp những quy định liên quan đến hoàn thuế tncn tại Bình Phước, hãy cùng theo dõi nhé!

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tức là việc tính thuế dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Với câu hỏi Thuế thu nhập cá nhân là gì? Về cơ bản trong các văn bản pháp luật chưa có một định nghĩa, hay chưa có một giải thích nào để giải thích cho cụm từ thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra cách hiểu đơn giản nhất về thuế thu nhập cá nhân để khách hàng dễ hiểu.

Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các điều kiện sau:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam

Nguyên nhân của sự ra đời và phát triển thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN ra đời xuất phát từ yêu cầu đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập. Điều này đặc biệt cần thiết trong điều kiện kinh tế thị trường khi sự phân hoá giàu nghèo là điều khó tránh khỏi, thuế TNCN sẽ là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội mà vẫn đảm bảo tính công bằng trong đóng góp của cá nhân cho xã hội.

Thuế TNCN đánh vào TNCN dựa trên nguyên tắc “lợi ích”, “công bằng” và “khả năng nộp thuế”.

Thứ hai: Do nhu cầu chi tiêu của Nhà nước ngày càng tặng trong điều kiện chức năng của Nhà nước ngày càng mơ rộng. Tiến trình tự do hoá thương mại khu vực và thế giới trong những thập kỷ gần đây đã làm cho nguồn thu nhập từ thuế xuất nhập khẩu bị sụt đáng kể. Điều đó đặt ra nhu cầu tăng cường các nguồn thu từ nội địa để bù đắp sự thiếu hụt Ngân sách. Thuế thu nhập cá nhân được coi là nguồn thu quan trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô, kích thích tiết kiểm và đầu tư theo hướng nâng cao năng lực hiệu quả xã hội. Do vậy, để tăng phúc lợi xã hội cần thiết phải điều tiết bớt thu nhập của những đối tượng có thu nhạp cao và phân phối lại cho những đối tượng có thu nhập thấp hơn. Bên cạnh đó thông qua những chính sách miễn giảm, hỗ trợ, ưu đãi,… thuế thu nhập cá nhân có thể có tác động trực tiếp đến định hướng tiêu dùng và đầu tư theo hướng có lợi, thực hiện mục tiêu điều chỉnh kinh tế Nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân luỹ tiến còn có tác dụng bù lại sự suy thoái của các loại thuế tiêu dùng. Tính chất luỹ thoái của thuế tiêu dùng được thể hiện: nếu người giàu và người nghèo cùng mua một sản phẩm đề phải chịu thuế như nhau. Vì vậy, thuế thu nhập cá nhân được coi là một sắc thuế có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo tính công bằng của hệ thống thuế.

Đối tượng phải phải quyết toán thuế tncn tại Bình Phước

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

hoàn thuế tncn tại Bình Phước
hoàn thuế tncn tại Bình Phước

Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

– Trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế TNCN trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

– Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là một nội dung của quản lý thuế thu nhập cá nhân. Hoạt động hoàn thuế thu nhập cá nhân xảy ra khi thuộc một trong các trường hợp hoàn thuế được quy định tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Hoạt động hoàn thuế thực hiện dựa trên cơ sở Nhà nước chỉ thu tiền thuế đúng với nghĩa vụ của người nộp thuế. Do đó, những khoản tiền nộp thừa phải được hoàn lại cho người nộp thuế. Dịch vụ hoàn thuế tncn tại Bình Phước sẽ giải thích chi tiết hơn cho quý khách về bản chất của hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Điều kiện hoàn thuế tncn tại Bình Phước

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN bao gồm:

Những cá nhân đã có mã số thuế (MST) tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới được hoàn thuế TNCN.

Những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập thì hoàn thuế phải được thực hiện thông qua tổ chức đó.

Đối với cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thì phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế hoặc có thể nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

Bên cạnh đó, Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng quy định về điều kiện để được hoàn thuế:

– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

– Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Dịch vụ hoàn thuế tncn tại Bình Phước

Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế tncn tại Bình Phước do LUẬT RONG BA cung cấp, các khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn tỉ mỉ, tận tình, chuyên nghiệp bởi đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm của LUẬT RONG BA.

LUẬT RONG BA không giới hạn cung cấp dịch vụ trong hoạt động tư vấn về hoàn thuế thu nhập cá nhân, LUẬT RONG BA còn cung cấp các dịch vụ khác như thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế như kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, chuẩn bị hồ sơ hoàn  thuế, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế thay cho khách hàng; hoặc khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ cung cấp riêng lẻ từng hoạt động khác nhau.

Hoàn thuế hay các hoạt động khác liên quan tới thuế là dịch vụ có nhiều sự phức tạp đòi hỏi người nộp thuế phải hiểu và nắm chắc các dịch vụ này. Do đó, các dịch vụ hoàn thuế đã ra đời để cung cấp tới các quý khách hàng nhằm giảm bớt những rắc rối về thủ tục, tiết kiệm thời gian.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến hoàn thuế tncn tại Bình Phước. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về hoàn thuế tncn tại Bình Phước. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng pháp luật vào giải quyết công việc hoặc những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin