Hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp

hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp

Người đóng bảo hiểm thất nghiệp, muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần thì có được không? Nếu được thì hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Luật Rong Ba xin đưa ra bài tư vấn về thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần để người lao động có thể nhận chế độ tốt nhất. 

Giấy tờ cần thiết làm hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm 

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bản chính hoặc bản sao của các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết thời hạn hoặc hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.

Sổ bảo hiểm xã hội.

Ảnh 3×4, bản sao chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chứng thực  việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội lại cho người lao động trong vòng 5 ngày tính từ ngày nhận được đơn đề nghị.

Nộp hồ sơ đề nghị được hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Trong thời hạn 3 tháng kể từ thời gian chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm, người lao động chưa tìm được việc làm có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp phải tự nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở lao động-Thương binh và Xã hội tại địa phương, nơi muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được nhờ người khác nộp hồ sơ hộ khi ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế, bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế. Gặp thảm họa thiên tai như động đất, lũ lụt, sóng thần… có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ghi chú: Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tự đi nộp hoặc ủy quyền cho người khác nộp hoặc là ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp người gửi theo đường bưu điện.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trả lại hồ sơ trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện nếu người nộp hồ sơ nộp qua đường bưu điện. Trường hợp hồ sơ bị không đúng thì trả lại cho người nộp, nêu rõ lý do.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi 1 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Gửi một bản cho người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải thông báo lại bằng văn bản và giải thích lý do vì sao.

Điều kiện cần khi làm hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật;

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ:

+ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn;

+ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 -12 tháng.

hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp
hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp

Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035