Hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Quy định về giải thể công ty TNHH một thành viên như thế nào? Chắc hẳn đây là câu hỏi mà nhiều công ty quan tâm. Đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam hiện nay.

Nhiều công ty do ảnh hưởng của dịch đã không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh được nữa. Vậy pháp luật quy định về hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động của công ty theo ý chí của chủ công ty hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có rất nhiều lý do khiến các công ty giải thể như mục tiêu kinh doanh đặt ra không hoàn thành, không đủ điều kiện kinh tế để duy trì hoạt động của công ty, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải thể theo quy định của pháp luật,…

Như vậy có thể thấy được công ty có thể bị giải thể trong trường hợp như sau:

– Giải thể tự nguyện: Đây là trường hợp công ty giải thể theo theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; giải thể theo quyết định của hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

– Giải thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ bị yêu cầu giải thể.

Ngoài ra công ty có thể bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên để thực hiện thủ tục giải thể công ty thì cần phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Khi doanh nghiệp của bạn muốn giải thể, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực: Thành lập công ty, mua bán, sáp nhập, giải thể công ty.

Công ty Luật Rong Ba đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách. Quý khách yên tâm sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng thời cũng tiết kiệm được thời gian mà vẫn đạt được chất lượng phục vụ tốt và chuyên nghiệp nhất.

Ai có quyền thực hiện việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên?

Chủ sở hữu công ty khi tiến hành thủ tục giải thể về công ty TNHH 1 Thành viên sẽ không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh (cấm kinh doanh trong một thời hạn nhất định).

Theo đó, chủ sở hữu vẫn có thể thành lập một pháp nhân khác và tự do hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm.

Về hậu quả pháp lý khi tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên: Chấm dứt và xóa bỏ hoàn toàn về tư cách pháp lý cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được tiến hành thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên khi đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài.

Nếu doanh nghiệp không bảo đảm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, thì không được phép chấm dứt hoạt động theo hình thức giải thể doanh nghiệp, mà phải thực hiện theo thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Một vấn đề phát sinh thường gặp khi công ty tiến hành thủ tục giải thể đó là công ty dự kiến sẽ thanh toán hết nợ nên tiến hành thủ tục giải thể.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành thanh lý, phân chia tài sản, thì mới thấy không đủ khả năng thanh toán hết nợ. Để tránh tình trạng phải chuyển từ thủ tục giải thể sang phá sản, công ty hay các doanh nghiệp nên thỏa thuận với các chủ nợ có văn bản chấp nhận để được tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên gồm các văn bản sau:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

Báo cáo thanh lý tài sản;

Danh sách các chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Con dấu;

Giấy chứng nhận mẫu dấu (đối với các doanh nghiệp, công ty đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận mẫu dấu);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục để tiến hành giải thể công ty TNHH MTV

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chính như sau: Tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua theo luật định, quyết định giải thể và biên bản họp phải gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi phương án giải quyết nợ đến các chủ nơ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kèm theo quyết định giải thể.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của các chủ nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của các chủ nợ (khoản 1,3 Điều 202 luật Doanh nghiệp 2014).

hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Bước 2: Thanh lý tài sản khi tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Thanh toán nợ và phân chia tài sản

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự như sau:

Các khoản nợ công ty đang bị cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu hoặc được bản đảm bằng các biện pháp cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, đặt cọc, ký cược, ký quỹ hợp pháp thì sẽ được ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác.

Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần giá trị tài sản còn lại sẽ được chia cho các chủ sỡ hữu doanh nghiệp theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 3: Kết thúc việc giải thể của công ty TNHH 1 thành viên.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, công ty.

Sau thời hạn 180 ngày tính từ thời điểm nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến phản đối của các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bằng văn bản thì việc giải thể được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung mẫu quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể doanh nghiệp

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

– Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

– Địa chỉ trụ sở chính: … … …

Điều 2: Lý do giải thể: … … …

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể).  

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toánLưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao độngThời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….   

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Ông/bà …. là Chủ sở hữu trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

Điều 7: Ông/bà …. làChủ sở hữu Công ty … phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 8: Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:  
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
– Lưu:

CHỦ SỞ HỮU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục giải thể công ty cho doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775