QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Quyết định thi hành án hình sự được thành lập bao gồm các nội dung chính theo quy định, gửi đến cá nhân và cơ quan liên quan. Bài viết dưới đây,... Read more »

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 Tư vấn Trí Tâm cung cấp mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với hoạt động của luật sư, người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền... Read more »
Ad Widget

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2017

Thi hành án hình sự là giai đoạn cuối cùng trong các hoạt động tố tụng của các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó buộc người bị xử phạt tù... Read more »

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA

Theo quy định của pháp luật Hình sự, trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa. Luật sư trước khi tham gia tố tụng,... Read more »
Người chưa đủ 18 tuổi bị tạm giam bao lâu?

NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI BỊ TẠM GIAM BAO LÂU?

Người chưa đủ 18 tuổi bị tạm giam bao lâu? Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc áp dụng biện pháp giám sát và các biện pháp ngăn chặn khác không... Read more »
Hành vi làm nhục người khác

THỦ TỤC TỐ CÁO VỀ HÀNH VI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

Thủ tục tố cáo về hành vi làm nhục người khác được thực hiện khi một người bị xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự tố giác hành vi vi phạm pháp luật lên cơ quan... Read more »
trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

TỘI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT

Tội buộc người lao động thôi việc trái pháp luật được quy định như thế nào? Dấu hiệu pháp lý để nhận biết theo luật hình sự? Tư vấn Trí Tâm sẽ... Read more »
Đình chỉ thi hành án hình sự

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án hình sự được pháp luật quy định nhằm thực hiện một số biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích của các chủ thể có... Read more »
Thủ tục thi hành án hình sự

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Thủ tục thi hành án hình sự là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật này buộc phạm nhân phải chịu sự quản lý giam giữ,... Read more »

LUẬT SƯ BÀO CHỮA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Bất kỳ các vấn đề nào phát sinh liên quan đến lĩnh vực hình sự đều có thể cần đến luật sư bào chữa vụ án hình sự. Luật sư sẽ là... Read more »
Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581