xử lý tội xúc phạm danh dự người khác

Xử lý tội xúc phạm danh dự người khác

“Danh dự”, “Nhân phẩm” là những giá trị nhân thân của một người được pháp luật bảo vệ. Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 20, 21 Hiến pháp... Read more »
xúc phạm người khác bị tội gì

Xúc phạm người khác bị tội gì

Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác ở mức độ nhẹ thì có thể bị xử phạt hành chính. Mức độ nặng hơn có thể bị truy cứu trách... Read more »
hành vi xúc phạm người khác

Hành vi xúc phạm người khác

Danh dự nhân phẩm của cá nhân là một trong những quyền gắn liền với nhân thân của mỗi người được pháp luật bảo vệ, bất cứ hành vi nào xâm phạm... Read more »
hành vi xúc phạm danh dự người khác

Hành vi xúc phạm danh dự người khác

Đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của hành vi xúc phạm danh dự người khác mà không biết nên làm như thế nào để có thể yêu cầu người... Read more »
xử lý hành vi xúc phạm danh dự người khác

Xử lý hành vi xúc phạm danh dự người khác

Trong cuộc sống thường ngày, có những lúc mâu thuẫn cá nhân với nhau dẫn đến có những hành vi hoặc lời nói xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người... Read more »
tội lăng nhục người khác

Tội lăng nhục người khác

Tội làm nhục người khác hay tội lăng nhực người khác là một trong những loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự để bảo vệ quyền bất khả... Read more »
xúc phạm người khác

Xúc phạm người khác

Pháp luật luôn có những chế tài xử lý đối với những hành vi xúc phạm người khác dù bất cứ mọi hình thức nào. Tôn trọng nhau cũng là một trong... Read more »
xúc phạm danh dự

Xúc phạm danh dự

Nhiều cá nhân trong xã hội hiện nay không ý thức được những lời nói và hành vi của mình sẽ bị xử phạt khi nó ảnh hưởng đến danh dự nhân... Read more »
dùng hình ảnh xúc phạm người khác

Dùng hình ảnh xúc phạm người khác

Một trong những hành vi mà chúng ta vẫn thường thấy hiện nay đó chính là việc dùng hình ảnh xúc phạm người khác, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân... Read more »
hành vi chửi bới xúc phạm người khác

Hành vi chửi bới xúc phạm người khác

Quyền của mỗi người đối với danh dự, nhân phẩm của mình được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong nhiều quy định pháp luật khác nhau, từ đạo luật... Read more »
xúc phạm danh dự người khác phạt 300.000 đồng

Xúc phạm danh dự người khác phạt 300.000 đồng

Danh dự, nhân phẩm của con người luôn được pháp luật bảo vệ và không được có hành vi nào xâm phạm trái phép đến danh dự, nhân phẩm của người khác.... Read more »
mức phạt xúc phạm danh dự

Mức phạt xúc phạm danh dự

Như chúng ta đã biết, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự và dân sự.... Read more »
xúc phạm danh dự người khác phạt bao nhiêu tiền

Xúc phạm danh dự người khác phạt bao nhiêu tiền

Uy tín, danh dự hay nhân phẩm rất khó đo lường hoặc định lượng. Vậy, một hành vi như thế nào bị coi là vi phạm pháp luật hành chính, hình sự... Read more »
xúc phạm danh dự người khác có bị phạt không

Xúc phạm danh dự người khác có bị phạt không

Trong cuộc sống hàng ngày luôn có những mâu thuẫn xảy ra và việc các cá nhân dùng lời nói hay hành động để mạo phạm danh dự nhân phẩm người khác... Read more »
tội nhục mạ người khác

Tội nhục mạ người khác

Hiện nay, trong đời sống, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng người này nhục mạ người khác hàng ngày, tương tự như vậy xảy ra không chỉ riêng những... Read more »
sỉ nhục người khác tội gì

Sỉ nhục người khác tội gì

BLHS 2015 được thông qua đã sửa đổi, bổ sung nhiều Điều, khoản, điểm đối với một số loại tội phạm, trong đó có tội “Làm nhục người khác” được quy định... Read more »
tội sỉ nhục người khác

Tội sỉ nhục người khác

Hiện nay tình hình tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, tội sỉ... Read more »
hành vi chửi bới lăng mạ người khác

Hành vi chửi bới lăng mạ người khác

Hiện này, hành vi chửi bới lăng mạ người khác, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi vi phạm bị pháp luật nghiêm cấm. Do vậy,... Read more »
lăng mạ xúc phạm người khác

Lăng mạ xúc phạm người khác

Hiện nay, pháp luật chưa có khái niệm cụ thể thế nào là lăng mạ xúc phạm người khác. Tuy nhiên có thể hiểu xúc phạm danh dự nhân phẩm là dùng... Read more »
người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm

Với việc mạng xã hội phát triển thì việc giao tiếp giữa người với người trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, việc công nghệ phát triển cũng đi kèm với việc... Read more »

Xúc phạm nhân phẩm

Read more »
xâm phạm danh dự nhân phẩm

Xâm phạm danh dự nhân phẩm

Hiện nay, xâm phạm danh dự nhân phẩm là một hành vi vô cùng nguy hiêm, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn xuất hiện “nhan nhản” trong đời sống.... Read more »
xúc phạm nhân phẩm người khác

Xúc phạm nhân phẩm người khác

Khi nói đến một người có nhân phẩm thì người đó phải có lương tâm trong sáng và có những nhu cầu về tinh thần, vật chất lành mạnh; thực hiện tốt... Read more »
quy định về xúc phạm danh dự nhân phẩm

Quy định về xúc phạm danh dự nhân phẩm

Việc nói xấu, xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác không khó gì bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay, mạng xã hội càng phát triển, việc xúc... Read more »
có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm

Có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm

Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn liền với nhân thân của con người, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một... Read more »
hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm

Hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm

Nhiều người đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để làm phương tiện thực hiện hành vi bôi nhọ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Bôi nhọ,... Read more »
tội chửi bới lăng mạ người khác

Tội chửi bới lăng mạ người khác

Quyền của mỗi người đối với danh dự, nhân phẩm của mình được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong nhiều quy định pháp luật khác nhau, từ đạo luật... Read more »
hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm

Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm

Nhiều người đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để làm phương tiện thực hiện hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Bôi nhọ,... Read more »
đơn khởi kiện tội xúc phạm danh dự nhân phẩm

Đơn khởi kiện tội xúc phạm danh dự nhân phẩm

Danh dự nhân phẩm là những giá trị nội tại cơ bản nhất, nhưng lại quan trọng và thiêng liêng nhất của con người. Chính vì vậy, không một ai có quyền... Read more »
đơn thưa xúc phạm danh dự

Đơn thưa xúc phạm danh dự

Nhiều người đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để làm phương tiện thực hiện hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Để đảm... Read more »
đơn kiện xúc phạm danh dự

Đơn kiện xúc phạm danh dự

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi đáng báo động hiện nay, nhất là khi các mạng xã hội ngày càng phổ biến và phát triển. Các đối... Read more »
tội lăng mạ xúc phạm người khác

Tội lăng mạ xúc phạm người khác

Nhiều khách hàng than vãn với Luật Rong Ba rằng: Tôi là mẹ đơn thân, nhiều năm bị đàm tiếu, nói xấu, chịu lời qua tiếng lại nhưng khi có mạng xã... Read more »
tội lăng mạ người khác

Tội lăng mạ người khác

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi đáng báo động hiện nay, nhất là khi các mạng xã hội ngày càng phổ biến và phát triển. Các đối... Read more »
tội phạm xâm phạm danh dự nhân phẩm

Tội phạm xâm phạm danh dự nhân phẩm

Danh dự nhân phẩm là những phẩm chất mang lại giá trị của con người. Danh dự nhân phẩm còn là một trong các yếu tố quan trọng nhằm để người khác... Read more »
tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong số những quyền nhân thân cơ bản của con người. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy... Read more »
luật xúc phạm thân thể

Luật xúc phạm thân thể

Hiện nay, luật xúc phạm thân thể quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân... Read more »
luật xúc phạm người khác

Luật xúc phạm người khác

Trong đời sống hiện nay, nhất là trên không gian mạng internet, các mạng xã hội như facebook, instagram, zalo, telegram, twitter… không khó để ta bắt gặp được những trường hợp... Read more »
tội lăng mạ sỉ nhục người khác

Tội lăng mạ sỉ nhục người khác

Tình trạng chửi bới, lăng mạ tương tự như vậy xảy ra không chỉ riêng những người nổi tiếng trong giới showbiz mà phổ biến hơn là ở giới trẻ hiện nay.... Read more »
xúc phạm thân thể người khác

Xúc phạm thân thể người khác

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là quyền không thể xâm phạm đến của cá nhân. Pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm đó. Đối... Read more »
đơn khiếu nại xúc phạm danh dự

Đơn khiếu nại xúc phạm danh dự

Đơn khiếu nại xúc phạm danh dự kèm theo các bằng chứng, chứng cứ chứng minh sự việc được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc sẽ là... Read more »
giáo viên xúc phạm danh dự học sinh

Giáo viên xúc phạm danh dự học sinh

Các cụ vẫn thường nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” để nói về sự tinh nghịch, bướng bỉnh của lứa tuổi học trò. Thế nhưng nhiều giáo viên lại... Read more »
luật về xúc phạm danh dự

Luật về xúc phạm danh dự

Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ.  Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau:... Read more »
luật lăng mạ người khác

Luật lăng mạ người khác

Danh dự nhân phẩm là những phẩm chất mang lại giá trị của con người. Danh dự nhân phẩm còn là một trong các yếu tố quan trọng nhằm để người khác... Read more »
đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm

Đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm

Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm được sử dụng trong trường hợp người khác có hành vi làm nhục, bôi nhọ, xâm hại danh dự, nhân phẩm gây... Read more »
làm nhục người khác trên mạng xã hội

Làm nhục người khác trên mạng xã hội

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức,... Read more »
tội danh làm nhục người khác

Tội danh làm nhục người khác

Trong thời đại mà internet đã phổ biến đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, mạng xã hội đã dần trở nên phổ cập. Lúc này, cũng phát sinh nhiều mâu... Read more »
phân tích tội làm nhục người khác

Phân tích tội làm nhục người khác

Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm;... Read more »
tội làm nhục người khác điều 155

Tội làm nhục người khác điều 155

Có rất nhiều người vin vào quyền “tự do ngôn luận” để bôi nhọ, nói xấu, làm nhục người khác. Ở những bài viết trước, Luật Rong Ba đã giới thiệu tới... Read more »
hành vi lăng mạ người khác

Hành vi lăng mạ người khác

Danh dự nhân phẩm là những phẩm chất mang lại giá trị của con người. Danh dự nhân phẩm còn là một trong các yếu tố quan trọng nhằm để người khác... Read more »
xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào? Có rất nhiều người vin vào quyền “tự do ngôn luận” để bôi nhọ, nói... Read more »
bộ luật hình sự xúc phạm nhân phẩm

Bộ luật hình sự xúc phạm nhân phẩm

Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên Facebook. Hiện nay với sự phát triển của mạng xã hội kéo theo nhu cầu sử dụng mạng xã hội ngày càng cao.... Read more »
luật sỉ nhục người khác

Luật sỉ nhục người khác

Với sự phát triển của thông tin, truyền thông ngày càng nhanh chóng thì các trang mạng nói chung và Facebook nói riêng đã không còn đơn thuần là không gian riêng... Read more »
hành vi làm nhục người khác

Hành vi làm nhục người khác

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị xử lý hành chính. Trong trường hợp nặng hơn, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về... Read more »
tội làm nhục người khác bộ luật hình sự

Tội làm nhục người khác bộ luật hình sự

Quyền của mỗi người đối với danh dự, nhân phẩm của mình được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong nhiều quy định pháp luật khác nhau, từ đạo luật... Read more »
luật xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Luật xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Việc nói xấu, xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác không khó gì bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay, mạng xã hội càng phát triển, việc xúc... Read more »
điều luật xúc phạm danh dự

Điều luật xúc phạm danh dự

Trong xã hội pháp lý ngày nay, việc xúc phạm danh dự, nhân nhẩm của người khác không còn đơn thuần là việc hạ thấp, sỉ nhục giá trị của đối phương... Read more »
bị xúc phạm trên facebook

Bị xúc phạm trên facebook

Mạng xã hội hiện nay là một con dao hai lưỡi. Bên cạnh những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại thì nó còn là công cụ để những đối... Read more »
sỉ nhục người khác trên facebook

Sỉ nhục người khác trên facebook

Với sự phát triển của thông tin, truyền thông ngày càng nhanh chóng thì các trang mạng nói chung và Facebook nói riêng đã không còn đơn thuần là không gian riêng... Read more »
xử phạt xúc phạm nhân phẩm

Xử phạt xúc phạm nhân phẩm

Hiện nay, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các mạng xã hội, việc tương tác với nhau trên môi trường mạng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người đã... Read more »
đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm

Đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm

Trong những năm gần đây, mạng xã hội, đặc biệt là facebook đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc... Read more »
nhục mạ người khác trên facebook

Nhục mạ người khác trên facebook

Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ.  Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau:... Read more »
lăng mạ người khác trên facebook

Lăng mạ người khác trên facebook

Rất nhiều khách hàng đặt các câu hỏi cũng như tình huống mà mình gặp phải trong đời sống về cho Luật Rong Ba. Quý vị thắc mắc về hành vi lăng... Read more »
xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên facebook

Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên facebook

Thời gian gần đây, trên một số mạng xã hội xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân sử dụng các tính năng của mạng xã hội như phát sóng trực tiếp (livestream)... Read more »
tội xúc phạm danh dự nhân phẩm trên facebook

Tội xúc phạm danh dự nhân phẩm trên facebook

Nếu bị xúc phạm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm trên Facebook thì có vi phạm pháp luật hình sự không là điều mà rất nhiều khách hàng quan tâm trọng... Read more »
tội sỉ nhục người khác trên facebook

Tội sỉ nhục người khác trên facebook

Sự phát triển của công nghệ thông tin; trong đó có mạng xã hội là một tiến bộ của nhân loại. Mạng xã hội giúp con người, tự do chia sẻ thông... Read more »
tội lăng mạ người khác trên facebook

Tội lăng mạ người khác trên facebook

Ngày nay, mạng xã hội là một phần không thể thiếu đối với mọi người. Mạng xã hội giúp kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để mọi người chia... Read more »
luật xúc phạm danh dự nhân phẩm trên facebook

Luật xúc phạm danh dự nhân phẩm trên facebook

Danh dự nhân phẩm là những phẩm chất mang lại giá trị của con người. Danh dự nhân phẩm còn là một trong các yếu tố quan trọng nhằm để người khác... Read more »
cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản

Cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản

Tội cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản là hai tội độc lập. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định hai tội này có mối quan hệ... Read more »
cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý... Read more »
luật cố ý gây thương tích

Luật cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích theo Bộ Luật Hình sự là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các... Read more »
luật gây thương tích

Luật gây thương tích

Xử lý hành vi cố ý gây thương tích là một vấn đề rất nhiều người quan tâm và thắc mắc. Bởi, chúng ta không biết khi nào phải chịu TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ với... Read more »
luật hình sự về tội cố ý gây thương tích

Luật hình sự về tội cố ý gây thương tích

Hiện nay, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức... Read more »
tội đánh nhau gây thương tích

Tội đánh nhau gây thương tích

Đánh nhau gây mất trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích cho người khác là các hành vi vi phạm pháp luật quá đỗi phổ biến trong đời sống. Vậy... Read more »
134 bộ luật hình sự

134 bộ luật hình sự

Tội cố ý gây thương tích là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương tích cụ thể, là... Read more »
tội cố ý gây thương tích luật 2015

Tội cố ý gây thương tích luật 2015

Tội cố ý gây thương tích luật 2015 là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương tích cụ thể,... Read more »
tội cố ý gây thương tích 2017

Tội cố ý gây thương tích 2017

Sau quá trình sửa đổi, bổ sung, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 bắt đầu có hiệu lực kể từ thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm... Read more »
tội cố ý gây thương tích luật hình sự 2015

Tội cố ý gây thương tích luật hình sự 2015

Trong thời gian gần đây, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất phổ biến. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức... Read more »
tội gây thương tích

Tội gây thương tích

Thực tiễn xét xử tại các tòa án ở Việt Nam hiện nay, tội gây thương tích là một trong những tội được xét xử nhiều nhất. Vì vậy thực trạng này... Read more »
hình phạt tội cố ý gây thương tích

Hình phạt tội cố ý gây thương tích

Khi một người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì vấn đề mà người phạm tội quan tâm là mức hình... Read more »
tội phạm cố ý gây thương tích

Tội phạm cố ý gây thương tích

Bàn về tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134  BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quy định Tội cố ý gây thương tích là hành vi... Read more »
khái niệm tội cố ý gây thương tích

Khái niệm tội cố ý gây thương tích

Pháp luật Việt Nam có quy định nghiêm cấm các hành vi gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác, điều này cũng được luật hóa rõ ràng trong... Read more »
cố ý gây thương tích là vi phạm gì

Cố ý gây thương tích là vi phạm gì

Hiện nay, việc giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội bằng cách sử dụng vũ lực là điều hiển nhiên thường thấy, bởi vì cái tôi quá cao và do nhiều... Read more »
phòng vệ chính đáng gây thương tích

Phòng vệ chính đáng gây thương tích

Phòng vệ chính đáng gây thương tích có phải bồi thường thiệt hại không? là một câu hỏi chưa có câu trả lời một cách chính xác mà còn phụ thuộc vào nhiều... Read more »
mức phạt cố ý gây thương tích

Mức phạt cố ý gây thương tích

Hiện nay, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức... Read more »
quy trình giải quyết vụ cố ý gây thương tích

Quy trình giải quyết vụ cố ý gây thương tích

Bất cứ một vụ án hình sự nào xảy ra đều phải trải qua quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án để giải quyết trọn... Read more »
phạt hành chính tội cố ý gây thương tích

Phạt hành chính tội cố ý gây thương tích

Mỗi người đều có quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe. Đây là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp của nước... Read more »
tội danh cố ý gây thương tích

Tội danh cố ý gây thương tích

Trong pháp luật hình sự có rất nhiều tội danh được quy định, để xác định một tội danh nhằm xử lý đúng người đúng tội cần căn cứ vào nhiều yếu... Read more »
khách thể của tội cố ý gây thương tích

Khách thể của tội cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần được loại trừ và lên án. Tuy nhiên những hành vi này lại càng xuất hiện nhiều trong... Read more »
lỗi cố ý gây thương tích

Lỗi cố ý gây thương tích

Lỗi cố ý gây thương tích trở nên phổ biến trong cuộc sống thường nhật, những va chạm, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Những mâu thuẫn có thể giải... Read more »
tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích

Hiện nay, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Có thể thấy, tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh... Read more »
tự mình bào chữa trong một vụ án hình sự có được không

Tự mình bào chữa trong một vụ án hình sự có được không

Hiện nay có rất nhiều người thắc mắc rằng trong những vụ án hình sự liệu có thể tự mình bào chữa trong một vụ án hình sự có được không? Ai... Read more »
đồng phạm

Đồng phạm

Trong những vụ việc có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội thì hầu hết các trường hợp đều có đồng phạm với nhau một cách chặt chẽ, hành vi do nhiều... Read more »
xâm phạm bí mật kinh doanh

Xâm phạm bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là một trong những nội dung qua trọng, là cách thức mà một chủ thể kinh doanh ứng dụng riêng đối với hoạt động của doanh nghiệp mà... Read more »
tội hủy hoại tài sản

Tội hủy hoại tài sản

Mỗi cá nhân đều được pháp luật bảo hộ về quyền sở hữu đối với tài sản mà mình có được thông qua lao động, sáng tạo, sản xuất kinh doanh hoặc... Read more »
quy định giảm nhẹ hình phạt cho phụ nữ mang thai

Quy định giảm nhẹ hình phạt cho phụ nữ mang thai

Nguyên tắc nhân đạo là một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật hình sự. Chính sách hình sự nhân đạo luôn được Nhà nước ta quan tâm quy định... Read more »
giả mạo chữ ký trách nhiệm như thế nào

Giả mạo chữ ký trách nhiệm như thế nào

Trước đây khi khoa học công nghệ chưa phát triển, hầu hết các giấy tờ đều phải được thực hiện ký trực tiếp vào văn bản, nhưng hiện nay đối với các... Read more »
tội phản bội tổ quốc

Tội phản bội tổ quốc

Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia là nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền,chế độ Nhà nước Cộng hòa... Read more »
luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư bào chữa vụ án hình sự có vai trò quan trọng đối với các bị can, bị cáo, bị hại…trong các vụ án hình sự. Việc có luật sư bào chữa... Read more »
miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với hành vi do người phạm tội thực hiện. Đồng thời qua... Read more »
các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bộ luật hình sự quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Điều 51 thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước ta đối với người phạm... Read more »
cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ là một loại hình phạt trong xử lý trách nhiệm hình sự, được coi là nhẹ hơn hình phạt tù nhưng nặng hơn hình phạt cảnh cáo... Read more »
công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn

Công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn

Thi hành án hình sự là khâu mà bản án quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật sẽ được mang ra thi hành, đồng nghĩa với việc người phạm... Read more »
luật thi hành án hình sự 2014

Luật thi hành án hình sự 2014

Vào năm 2014 thì Luật thi hành án hình sự năm 2010 vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng mà người ta vẫn hay gọi là luật thi hành án... Read more »
luật thi hành án hình sự 2015

Luật thi hành án hình sự 2015

Ngày 17/06/2010, Quốc hội đã thông qua luật thi hành án hình sự 2010, năm 2015 Luật này vẫn có hiệu lực mà người ta vẫn thường gọi là luật thi hành án... Read more »
luật thi hành án hình sự 2018

Luật thi hành án hình sự 2018

Thi hành án hình sự là khâu cuối cùng của hoạt động tố tụng của Việt Nam. Thi hành án hình sự là một hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước... Read more »
luật thi hành án hình sự 2019

Luật thi hành án hình sự 2019

Thi hành án hình sự là một hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước nhằm thực hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án trong thực tiễn,... Read more »
xét xử lưu động

Xét xử lưu động

Tại sao lại cần tỏ chức xét xử lưu động? Ý nghĩa và cách thức tổ chức phiên tòa xét xử lưu động theo quy định hiện nay? Cần lưu ý những... Read more »
tuyển tập án lệ

Tuyển tập án lệ

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao... Read more »
án lệ kinh doanh thương mại

Án lệ kinh doanh thương mại

Pháp luật Việt Nam hiện hành đã thừa nhận việc áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ án; sau đây, Luật Rong Ba cung cấp cho bạn đọc một... Read more »
án lệ lao động

Án lệ lao động

Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động yếu thế trong quan hệ lao động, người lao động cần nắm rõ các quy định của... Read more »
án lệ của tòa án nhân dân tối cao

Án lệ của tòa án nhân dân tối cao

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao... Read more »
án lệ hành chính

Án lệ hành chính

Luật Rong Ba chúng tôi xin tổng hợp 02 án lệ hành chính để quý khách hàng tìm hiểu phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp của mình trong lĩnh vực... Read more »
án lệ về thừa kế

Án lệ về thừa kế

Thừa kế là một trong những quan hệ pháp luật thường diễn ra tranh chấp, đặc biệt thời gian gần đây. Tranh chấp thừa kế thường phức tạp kéo dài khó giải... Read more »
án lệ 06

Án lệ 06

Án lệ số 06/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng... Read more »
khung hình phạt tội cố ý gây thương tích

Khung hình phạt tội cố ý gây thương tích

Dựa trên nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự thì những quy định của Bộ luật hình sự 2015 về tội cố ý gây thương tích cũng được chia thành nhiểu... Read more »
đâm người gây thương tích

Đâm người gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích dù hậu quả để lại là lớn hay không thì đều được xem xét vào việc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người... Read more »
phân tích tội cố ý gây thương tích

Phân tích tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là trong những tội phạm xảy ra phổ biến trong đời sống. BLHS năm 2015, sửa đổi,... Read more »
luật cố ý gây thương tích cho người khác

Luật cố ý gây thương tích cho người khác

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác là hành ci nguy hiểm cần được xã hội lên án và loại trừ. Hành vi này... Read more »
cố ý gây thương tích cho người khác

Cố ý gây thương tích cho người khác

Xã hội ngày càng phát triển kèm theo những mâu thuẫn và xung đột ngày càng tăng, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn nếu những mâu thuẫn trong xã... Read more »
không cố ý gây thương tích cho người khác

Không cố ý gây thương tích cho người khác

Gây thương tích cho người khác là hành vi sai trái và bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện. Tuy nhiên trên thực tế, hành vi gây thương tích hoặc gây tổn... Read more »
tội cố ý gây thương tích cho người khác

Tội cố ý gây thương tích cho người khác

Trong cuộc sống thường nhật, những va chạm, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Những mâu thuẫn có thể giải quyết được bằng lời nói, có những con người có... Read more »
cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần

Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần

Tinh thần bị kích động mạnh hay trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được hiểu là một dạng diễn biến tâm lý của người gây thương tích khi người bị... Read more »
tội giết người và tội cố ý gây thương tích

Tội giết người và tội cố ý gây thương tích

Việc định tội một người rất quan trọng và phải hết sức thận trọng. Trong một số vụ án việc phân biệt tội giết người hay tội cố ý gây thương tích... Read more »
giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích

Giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích

Có rất nhiều trường hợp khi các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định áp dụng hình phạt đối với người phạm tội thì việc hiểu chưa đúng những quy định... Read more »
phân biệt cố ý gây thương tích và giết người

Phân biệt cố ý gây thương tích và giết người

Việc phân biệt phân biệt cố ý gây thương tích và giết người trong nhiều trường hợp rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi người tiến hành tố tụng... Read more »
nghị quyết hướng dẫn tội cố ý gây thương tích

Nghị quyết hướng dẫn tội cố ý gây thương tích

Hiện nay có những tình tiết về tội cố ý gây thương tích được các tòa án áp dụng vẫn chưa thống nhất với nhau đòi hỏi phải có văn bản hướng... Read more »
điều luật cố ý gây thương tích

Điều luật cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự 2015? Điều luật nào quy định về tội cố ý gây thương tích và mức phạt... Read more »
điều 104 bộ luật hình sự 2015

Điều 104 bộ luật hình sự 2015

Theo quy định của Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, tội này chỉ gồm 4 khoản với định mức tỷ lệ thương tật được chia ra làm bốn mức là... Read more »
tội cố ý gây thương tích điều 104

Tội cố ý gây thương tích điều 104

Cố ý gây thương tích là một trong những tội phạm phổ biến hiện nay với nhiều thủ đoạn khác nhau với nhiều công cụ phương tiện khác nhau, tội cố ý... Read more »
dieu 134 blhs

Dieu 134 blhs

Ngày nay, nền kinh tế phát triển, thu nhập tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện. Sự phát triển kinh tế là một bước đệm lớn để phát triển đất... Read more »
điều 104 bộ luật hình sự

Điều 104 bộ luật hình sự

Tại điều 104 bộ luật hình sự 1999 có quy định về tôi cố ý gây thương tích và tổn hại cho sức khỏe của người khác. Có thể thấy hành vi... Read more »
điều 104 bộ luật hình sự 1999

Điều 104 bộ luật hình sự 1999

Theo quy định tại Điều 104 bộ luật hình sự 1999 có quy định về tôi cố ý gây thương tích và tổn hại cho sức khỏe của người khác. Có thể... Read more »
cấu thành tội phạm tội cố ý gây thương tích

Cấu thành tội phạm tội cố ý gây thương tích

Hiện nay, tình trạng tội phạm về tội cố ý gây thương tích ngày càng diễn ra nhiều với diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất, mức độ. Để có... Read more »
vô ý gây thương tích dưới 31

Vô ý gây thương tích dưới 31

Vô ý gây thương tích là hành vi vi phạm là hành vi vi phạm các quy tắc thông thường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Vậy vô ý... Read more »
vô ý gây thương tích

Vô ý gây thương tích

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều trường hợp chúng ta gây ra thương tích cho người khác một cách vô ý và chúng ta cũng không mong muốn điều đó... Read more »
tội vô ý gây thương tích

Tội vô ý gây thương tích

Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác đã được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự được thực hiện do... Read more »
đánh người gây thương tích là vi phạm quyền

Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền

Hành vi đánh người gây thương tích là hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức... Read more »
mức phạt đánh người gây thương tích

Mức phạt đánh người gây thương tích

Dựa trên nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự thì những quy định của Bộ luật hình sự 2015 về tội cố ý gây thương tích cũng được chia thành nhiểu... Read more »
luật đánh người gây thương tích

Luật đánh người gây thương tích

Hiện nay với sự thay đổi của xã hội về mặt đạo đức và lối sống, nhất là đối với giới trẻ hiện nay thường có tâm lý bốc đồng về mặt... Read more »
đánh người gây thương tích

Đánh người gây thương tích

Tội cố ý đánh người gây thương tích? Đây có thể nói là tội phạm nhiều nhất trên xã hội hiện nay trong cuộc sống thường ngày. Việc mất bình tĩnh vì... Read more »
tội cố ý đánh người

Tội cố ý đánh người

Tội cố ý đánh người? Đây có thể nói là tội phạm nhiều nhất trên xã hội hiện nay trong cuộc sống thường ngày. Việc mất bình tĩnh vì những mẫu thuẫn... Read more »
cố ý đánh người gây thương tích

Cố ý đánh người gây thương tích

Xử lý hành vi cố ý đánh người gây thương tích là một vấn đề rất nhiều người quan tâm và thắc mắc. Bởi, chúng ta không biết khi nào phải chịu trách nhiệm... Read more »
tội đánh người không gây thương tích

Tội đánh người không gây thương tích

Cố ý gây thương tích là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015. Vậy đánh người không gây thương tích có thuộc tội này hay không? Trong... Read more »
tội đánh người gây thương tích

Tội đánh người gây thương tích

Tội danh cố ý gây thương tích hay nhiều người vẫn hay gọi là tội đánh người gây thương tích được quy định trong Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết và... Read more »
đánh người gây thương tích 20

Đánh người gây thương tích 20

Cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được... Read more »
đánh người gây thương tích 31

Đánh người gây thương tích 31

Cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được... Read more »
đánh người gây thương tích 40

Đánh người gây thương tích 40

Đánh nhau gây thương tích là những vụ việc mà chúng ta vẫn thấy thường xuyên và xảy ra hàng ngày trong thực tế đời sống vì nhiều lý do khác nhau... Read more »
đánh người gây thương tích trên 30

Đánh người gây thương tích trên 30

Hiện nay có nhiều người vẫn chưa nắm được quy định của pháp luật về những khung hình phạt của tội cố ý gây thương tích hoặc mức độ thương tật bao... Read more »
đánh người gây thương tích 11 chịu trách nhiệm gì

Đánh người gây thương tích 11 chịu trách nhiệm gì

Cố ý gây thương tích bao nhiêu % thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Trách nhiệm pháp lý khi có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác... Read more »
đánh người gây thương tích trên 11

Đánh người gây thương tích trên 11

Hiện nay chúng ta vẫn thường thấy những trường hợp cố ý gây thương tích cho người khác để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Hành vi này vô cùng nguy... Read more »
bồi thường thiệt hại tội cố ý gây thương tích

Bồi thường thiệt hại tội cố ý gây thương tích

Bộ luật hình sự quy định về tội phạm là chế tài cao nhất giành cho người vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hệ thống hình thức xử phạt của Việt... Read more »
cố ý gây thương tích dưới 18 tuổi

Cố ý gây thương tích dưới 18 tuổi

Hiện nay; rất nhiều học sinh hay thậm chí là trẻ vị thanh niên đã lao vào các tệ nạn xã hội; bạo lực học đường ngày một nhiều hơn. Đời sống... Read more »
tự vệ gây thương tích cho người khác

Tự vệ gây thương tích cho người khác

Có những trường hợp pháp luật cho phép một người gây ra thiệt hại nguy hiểm cho xã hội nhưng không bắt người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về hành... Read more »
mặt khách quan của tội cố ý gây thương tích

Mặt khách quan của tội cố ý gây thương tích

Mâu thuẫn trong xã hội sẽ càng trở nên gay gắt nếu một trong các bên không biết ứng xử một cách khéo léo, điển hình là những vụ ẩu đả và... Read more »
tội cố ý gây thương tích cho trẻ em

Tội cố ý gây thương tích cho trẻ em

Hiện nay chúng ta vẫn thường thấy tràn lan trên mạng xã hội những hành vi gây thương tích cho đối tượng là các bạn nhỏ, điều này vô cùng trái đạo... Read more »
cố ý gây thương tích khi chưa đủ tuổi

Cố ý gây thương tích khi chưa đủ tuổi

Có thể thấy rằng xu hướng phạm tội hiện nay đang có dấu hiệu trẻ hóa ở mọi loại tội phạm, trong đó có tội cố ý gây thương tích. Vậy, bạn... Read more »
mức án cho tội cố ý gây thương tích

Mức án cho tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích theo Bộ Luật Hình sự là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương... Read more »
gây tổn hại cho sức khỏe người khác

Gây tổn hại cho sức khỏe người khác

Trong cuộc sống thường nhật, những va chạm, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Những mâu thuẫn có thể giải quyết được bằng lời nói, có những con người có... Read more »
đồng phạm trong tội cố ý gây thương tích

Đồng phạm trong tội cố ý gây thương tích

Trong hầu hết các mâu thuẫn thường xảy ra thì không tránh khỏi những trường hợp có người cố ý gây ra thương tích cho đối phương. Không chỉ chính người trực... Read more »
luận cứ bào chữa tội cố ý gây thương tích

Luận cứ bào chữa tội cố ý gây thương tích

Luật sư bào chữa cho tội cố ý gây thương tích đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội hiện nay. Các luật sư là người am hiểu kiến thức pháp luật có thể... Read more »
xử phạt hành chính tội cố ý gây thương tích

Xử phạt hành chính tội cố ý gây thương tích

Nhiều người vẫn thắc mắc rằng cố ý gây thương tích như thế nào thì bị đi tù? Hay xử phạt hành chính tội cố ý gây thương tích được quy định... Read more »
xử phạt tội cố ý gây thương tích

Xử phạt tội cố ý gây thương tích

Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người bị hại mà còn tác động xấu đến trật tự an ninh xã hội. Vậy mức... Read more »
tội chém người gây thương tích

Tội chém người gây thương tích

Cố ý gây thương tích có rất nhiều thủ đoạn và công cụ, phương tiện khác nhau mà người phạm tội sử dụng. Trong đó việc sử dụng dao để chém là... Read more »
cố ý gây thương tích có tổ chức

Cố ý gây thương tích có tổ chức

Định tội danh tội cố ý gây thương tích trong một số trường hợp vẫn còn gặp nhiều băn khoăn. Nhất là xem xét các tình tiết tăng nặng định khung hoặc... Read more »
tổ chức đánh người gây thương tích

Tổ chức đánh người gây thương tích

Trong những vụ án cố ý gây thương tích thì chúng ta vẫn thường thấy việc tổ chức đánh người gây thương tích, nghĩa là đánh người hội đồng như chúng ta... Read more »
đánh người có tổ chức gây thương tích

Đánh người có tổ chức gây thương tích

Hiện nay, việc đánh người có tổ chức gây thương tích cho người khác đang ngày càng diễn biến phức tạp, xuất phát từ việc lôi kéo, dụ dỗ nhau dẫn đến... Read more »
xử phạt hành vi cố ý gây thương tích

Xử phạt hành vi cố ý gây thương tích

Nhiều người vẫn chưa nhận thức được hành vi cố ý gây tổn hại đến sức khỏe của người khác là hành ci có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Read more »
hành vi đánh người gây thương tích

Hành vi đánh người gây thương tích

Hành vi đánh người gây thương tích dù là cố ý hay vô ý đều ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người bị người khác đánh hay gây thương tích, pháp... Read more »
hành vi cố ý gây thương tích cho người khác

Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác

Trong xã hội hiện nay việc dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn ngày càng diễn ra phổ biến và hậu quả để lại thương tích ngày càng nghiêm trọng. Nhiều... Read more »
đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm

Đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm

Hành vi đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm đến quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ. Nếu... Read more »
hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác

Hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác

Hiện nay, hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng... Read more »
cấu thành tội cố ý gây thương tích

Cấu thành tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương... Read more »
tung clip lên mạng xã hội bị xử lý như thế nào

Tung clip lên mạng xã hội bị xử lý như thế nào

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ lộ clip ” nóng” của các hot girl trên mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau. Việc bị xúc phạm, đăng tải... Read more »
hành vi cố ý gây thương tích

Hành vi cố ý gây thương tích

Hiện nay, hành vi cố ý gây thương tích xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe... Read more »
luật cố tình gây thương tích

Luật cố tình gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là trong những tội phạm xảy ra phổ biến trong đời sống. BLHS năm 2015, sửa đổi,... Read more »
tội cố tình gây thương tích

Tội cố tình gây thương tích

Cố ý gây thương tích cho người khác để giải quyết mâu thuẫn tức thời là hành vi mà chúng ta vẫn thường thấy trong thực tế đời sống, nhiều người vẫn... Read more »
cố tình gây thương tích

Cố tình gây thương tích

Hành vi cố tình gây thương tích cho người khác là hành vi vô cùng nguy hiểm nếu gây ra mức thương tật lớn cho người khác thì hoàn toàn có thể... Read more »
bình luận đồng phạm tội cố ý gây thương tích

Bình luận đồng phạm tội cố ý gây thương tích

Đồng phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày càng phổ biến. Các vụ án xét xử về tội cố ý gây thương tích đang tăng một cách chóng mặt.... Read more »
tội cố ý gây thương tích nhẹ

Tội cố ý gây thương tích nhẹ

Nhiều người vẫn thắc mắc rằng cố ý gây thương tích như thế nào thie bị đi tù? Hay tội cố ý gây thương tích nhẹ thì bị xử lý như thế... Read more »
đánh người gây thương tích nhẹ

Đánh người gây thương tích nhẹ

Việc cố ý gây thương tích cho người khác là một hành vi nguy hiểm và cần được loại trừ. Bộ luật hình sự đã quy định nếu một người gây thương... Read more »
vô ý gây thương tích dẫn đến chết người

Vô ý gây thương tích dẫn đến chết người

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi của một người trực tiếp tác động đến người khác làm cho người này... Read more »
cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Cố ý gây thương tích là một trong những tội phạm phổ biến mà chúng ta vẫn thường thấy hiện nay, cố ý gây thương tích trong nhiều tường hợp dẫn đến... Read more »
tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Hành vi cố Ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người là hành vi vi phạm pháp luật tìm ra hình sự. Chính vì thế khi bạn phát hiện hành... Read more »
đánh người gây thương tích dưới 11

Đánh người gây thương tích dưới 11

Trong những vụ xô xát hàng ngày mà chúng ta vẫn thường thấy, thì có những vụ mà hai bên gây ra thương tật cho nhau mà mức thương tật đó trên... Read more »
tội cố ý gây thương tích dưới 11

Tội cố ý gây thương tích dưới 11

Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi mức thương tật gây ra trên... Read more »
cố ý gây thương tích dưới 11

Cố ý gây thương tích dưới 11

Cố ý gây thương tích là hành vi của một người cố ý tấn công người khác làm cho họ bị thương hoặc tổn hại đến sức khoẻ. Khoản 1 Điều 134 Bộ... Read more »
đe dọa giết người

Đe dọa giết người

Trong xã hội hiện nay nhiều người vẫn hay dùng những lời nói, cử chỉ mang tính đe dọa đến mạng sống của người khác để giải quyết mâu thuẫn hay để... Read more »
tội đe dọa giết người

Tội đe dọa giết người

Hiện nay, mâu thuẫn giữa các cá nhân trong xã hội ngày càng tăng cao và việc sử dụng những lời nói, cử chỉ mang tính hăm dọa đến tính mạng người... Read more »
dấu hiệu định tội của tội giết người

Dấu hiệu định tội của tội giết người

Muốn quyết định hành vi nguy hiểm cho xã hội thì Tòa án phải căn cứ vào các dấu hiệu của từng loại tội phạm trong phần các tội phạm của Bộ... Read more »
tội giết người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Tội giết người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Tội phạm tuy có chung các dấu hiệu nhưng những hành vi phạm tội cụ thể có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau. Do sự khác... Read more »
phân tích tội giết người

Phân tích tội giết người

Giết người là một loại tội phạm xâm phạm đến quyền sống của con người bằng những thủ đoạn khác nhau. Hành vi giết người để lại hậu quả nghiêm trọng cho... Read more »
vô ý giết người

Vô ý giết người

Tội vô ý làm chết người hay chúng ta vẫn thường gọi là vô ý giết người là loại tội phạm xâm phạm đến tính mạng của người khác nhưng mức độ... Read more »
tội giết người chưa đạt

Tội giết người chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là một chế định áp dụng đối với những loại tội phạm nhất định theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, qua đó người nào thực... Read more »
tội giết người không thành

Tội giết người không thành

Có rất nhiều trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi giết người nhưng vì những lý do nhất định mà không đạt được mong muốn của mình, chúng ta vẫn... Read more »
nghị quyết hướng dẫn tội giết người

Nghị quyết hướng dẫn tội giết người

Tội giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với tội giết người Điều 93 BLHS 1999. Một số tình... Read more »
khách thể của tội giết người

Khách thể của tội giết người

Hành vi giết người là hành vi có khả năng gây ra cái chết hoặc chấm dứt sự sống. Hành vi này được thể hiện bằng hành động hoặc có thể giới... Read more »
bình luận tội giết người

Bình luận tội giết người

Giết người là một tội phạm được ghi nhận ở tất cả các Bộ luật hình sự của nước ta hiện nay bởi tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này... Read more »
cấu thành tội vô ý làm chết người

Cấu thành tội vô ý làm chết người

Chúng ta đã biết việc tước đoạt mạng sống của người khác là hành vi vô cùng nguy hiểm và phải chịu hình phạt thích đáng về tội giết người. Tuy nhiên... Read more »
các yếu tố cấu thành tội giết người

Các yếu tố cấu thành tội giết người

Pháp luật đã quy định quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất trong các loại quyền, không ai được phép tước đoạt mạng sống của người khác một cách... Read more »
cấu thành tội phạm giết người

Cấu thành tội phạm giết người

Giết người là một loại tội phạm phổ biến với những thủ đoạn che giấu tội phạm ngày càng tinh vi và man rợ. Hành vi giết người để lại hậu quả... Read more »
phân tích cấu thành tội phạm của tội giết người

Phân tích cấu thành tội phạm của tội giết người

Tội giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với tội giết người Điều 93 BLHS 1999. Hãy cùng Luật... Read more »
tội hăm dọa giết người

Tội hăm dọa giết người

Đe dọa là Hành vi uy hiếp tinh thần người khác qua việc thông báo trước bằng những cách khác nhau sẽ làm hoặc không làm việc bất lợi cho họ hoặc... Read more »
giết người có tổ chức

Giết người có tổ chức

Đồng phạm trong vụ án giết người thuộc đối tượng tội phạm được pháp luật hình sự điều chỉnh. Việc xác định tư cách đồng phạm, trách nhiệm hình sự đối với đồng... Read more »
giết người khi chưa đủ tuổi

Giết người khi chưa đủ tuổi

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ 14 tuổi trở lên. Hiện nay, tội phạm giết người đang có xu... Read more »
tội giết người khi chưa đủ 18 tuổi

Tội giết người khi chưa đủ 18 tuổi

Xã hội càng phát triển thì ngày càng nhiều những đối tượng phạm tội là những người trẻ tuổi chưa đủ 18 tuổi. Với hành vi giết người khi chưa đủ 18... Read more »
dưới 18 tuổi giết người có bị tử hình không

Dưới 18 tuổi giết người có bị tử hình không

Hành vi giết người là một hành vi cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, hiện nay xu hướng thực hiện các hành vi phạm tội này ngày càng có xu hướng... Read more »
14 tuổi giết người có phải đi tù không

14 tuổi giết người có phải đi tù không

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật hình sự của các quốc gia. Hiện nay vẫn rất còn nhiều người chưa... Read more »
giết người khi chưa đủ 14 tuổi

Giết người khi chưa đủ 14 tuổi

Hiện nay vẫn rất còn nhiều người chưa nắm rõ được mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi. Do vậy, câu hỏi mà nhiều người đang còn thắc mắc đó... Read more »
tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi

Tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi

Hiện nay vẫn rất còn nhiều người chưa nắm rõ được mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi. Do vậy, câu hỏi mà nhiều người đang còn thắc mắc đó... Read more »
16 tuổi giết người có phải đi tù không

16 tuổi giết người có phải đi tù không

Hiện nay vẫn rất còn nhiều người chưa nắm rõ được mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi. Do vậy, câu hỏi mà nhiều người đang còn thắc mắc đó... Read more »
16 tuổi giết người có bị tử hình không

16 tuổi giết người có bị tử hình không

Hành vi giết người là một hành vi cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, hiện nay xu hướng thực hiện các hành vi phạm tội này ngày càng có xu hướng... Read more »
giết người không cố ý

Giết người không cố ý

Tội vô ý làm chết người hay chúng ta vẫn thường gọi là giết người không cố ý là loại tội phạm xâm phạm đến tính mạng của người khác nhưng mức... Read more »
cố ý giết người nhưng không thành

Cố ý giết người nhưng không thành

Giết người không thành có bị coi là tội phạm hay không là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi người thân hoặc chính bản thân mình là người có hành... Read more »
cố ý giết người

Cố ý giết người

Một trong những đặc điểm để phân biệt giữa giết người và các hành vi khác trong nhóm tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người... Read more »
phân biệt giết người và cố ý gây thương tích

Phân biệt giết người và cố ý gây thương tích

Việc định tội một người rất quan trọng và phải hết sức thận trọng. Trong một số vụ án việc phân biệt tội giết người hay tội cố ý gây thương tích... Read more »
giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích

Giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích