cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản

Cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản

Tội cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản là hai tội độc lập. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định hai tội này có mối quan hệ... Read more »
cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý... Read more »
Ad Widget
luật cố ý gây thương tích

Luật cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích theo Bộ Luật Hình sự là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các... Read more »
luật gây thương tích

Luật gây thương tích

Xử lý hành vi cố ý gây thương tích là một vấn đề rất nhiều người quan tâm và thắc mắc. Bởi, chúng ta không biết khi nào phải chịu TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ với... Read more »
luật hình sự về tội cố ý gây thương tích

Luật hình sự về tội cố ý gây thương tích

Hiện nay, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức... Read more »
tội đánh nhau gây thương tích

Tội đánh nhau gây thương tích

Đánh nhau gây mất trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích cho người khác là các hành vi vi phạm pháp luật quá đỗi phổ biến trong đời sống. Vậy... Read more »
134 bộ luật hình sự

134 bộ luật hình sự

Tội cố ý gây thương tích là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương tích cụ thể, là... Read more »
tội cố ý gây thương tích luật 2015

Tội cố ý gây thương tích luật 2015

Tội cố ý gây thương tích luật 2015 là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương tích cụ thể,... Read more »
tội cố ý gây thương tích 2017

Tội cố ý gây thương tích 2017

Sau quá trình sửa đổi, bổ sung, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 bắt đầu có hiệu lực kể từ thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm... Read more »
tội cố ý gây thương tích luật hình sự 2015

Tội cố ý gây thương tích luật hình sự 2015

Trong thời gian gần đây, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất phổ biến. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tới sức... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775