Giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì? Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ thông tin chi tiết về giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49, Luật Việc làm 2013 thì người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)  khi:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a)Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b)Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

e) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

g) Chết.”

Về vấn đề thời hạn nộp giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định về nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: “1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì cơ quan bảo hiểm chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết giấy tờ làm bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng. Nếu sau thời hạn nộp hồ sơ giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn mới được công ty trả sổ bảo hiểm xã hội thì bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của bạn vẫn được bảo lưu để hưởng vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau.

Hồ sơ giấy tớ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm ………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………. Sinh ngày:……………………………. Nam , Nữ 
Số CMTND/ Số định danh cá nhân:…………………………………………………………………………………. Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………….

Địa chỉ email: (nếu có)…………………………. Số tài khoản (ATM nếu có)…………………………………. Tại ngân hàng:……………………………………..

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày………………………………………………….., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm
việc với (tên đơn vị)…………………………….. tại địa chỉ:………………………………………………………….

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp………………………………………………tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……………………… Kèm theo Đề nghị này là (1)…………………………………………………………và Sổ bảo hiểm xã hội
của tôi.

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo
đúng quy định. Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước
pháp luật./.

………., ngày ……. tháng ….. năm …….. Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775