GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY

Giấy phép thành lập công ty hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản chứng nhận của cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh; là nghĩa vụ của nhà nước trong việc bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy phép thành lập công ty giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuận lợi hơn trong việc quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của các doanh nghiệp. Do đó, cá nhân, tổ chức bắt buộc phải hoàn thành những thủ tục hành chính để được cấp giấy phép thành lập công ty, khi đó các hình thức kinh doanh của doanh nghiệp mới được xem là đúng pháp luật.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Tư vấn Trí Tâm đã triển khai dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập công ty, đồng thời tiến hành hỗ trợ, tư vấn cho quý khách thông qua hệ thống tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0397597960.

Giấy phép thành lập công ty là gì?

Có thể hiểu giấy phép thành lập công ty là loại giấy tờ mà cá nhân, các tổ chức sau khi được cấp là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh được một cách hợp pháp. Được nhà nước bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật. Bước đầu tiên khi hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức là thực hiện việc xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Trước ngày 1/6/2010 thì tất cả các doanh nghiệp khi bắt đầu vào hoạt động sẽ có 2 loại giấy tờ chính bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư cấp và giấy chứng nhận đăng ký thuế do cơ quan thế trực thuộc cấp. 

* Sau ngày 1/6/2010 thì các quy định được thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được thay thế bằng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, hồ sơ sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính xem xét, thẩm định, kiểm tra hồ sơ quy định theo quy định của pháp luật và cấp phép để công ty có đủ điều kiện hoạt động kinh doanh.

Các thông tin thể hiện trên giấy phép thành lập công ty

+ Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: Mỗi một doanh nghiệp khi thành lập đều được cấp một mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp, đây là 1 dãy số có 10 chữ số được cơ quan quản lý nhà nước cấp dùng để tra thông tin doanh nghiệp trên mạng điện tử của cơ quan nhà nước

+ Tên công ty: Tên công ty là tên đầy đủ của công ty, doanh nghiệp (gồm loại hình công ty và phần tên để phân biệt giữa công ty này với các doanh nghiệp khác.

+ Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ trụ sở nơi công ty đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước cụ thể đến từng số nhà, đường, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

+ SĐT: số điện thoại của công ty hoặc người đại diện pháp luật của công ty.

+ Email: của Công ty hoặc của người phụ trách

+ Vốn điều lệ công ty: Ghi bằng chữ và bằng số và mệnh giá (đối với Công ty cổ phần)

+ Danh sách thành viên góp vốn/danh sách cổ đông: đối với công ty CP, công ty TNHH 2 thành viên, thông tin chủ sở hữu đối với công ty tnhh 1 thành viên.

+ Người đại diện theo pháp luật. Gồm các thông tin như họ và tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty

giấy phép thành lập công ty

Thứ nhất, điều kiện về đối tượng thành lập công ty

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tất cả tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp sau đây:

Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định khá rõ ràng và cụ thể các điều kiện về chủ thể khi thành lập doanh nghiệp. Điều này giúp các nhà đầu tư nhận thức được quyền năng của mình khi tiến hành đăng ký kinh doanh một cách hợp pháp.

Thứ hai, ngành nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với việc kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện luật định trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Do pháp luật không thừa nhận việc kinh doanh những ngành nghề bị cấm nên cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp Giấy chứng nhận cho những trường hợp này.

Thứ ba, tên của công ty được đặt theo đúng quy định.

Tên doanh nghiệp được sử dụng trong các văn bản, giấy tờ giao dịch, các hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp, do đó, tên doanh nghiệp phải có khả năng phân biệt. Đồng nghĩa với việc tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Thứ tư, điều kiện về trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định và phải thỏa mãn các điều kiện được pháp luật quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thứ năm, có hồ sơ đăng ký mở công ty hợp lệ.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật (theo khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014). Tùy từng loại hình doanh nghiệp và nội dung đăng ký mà chủ thể đăng ký doanh nghiệp cần nộp các loại giấy tờ khác nhau phù hợp với yêu cầu của pháp luật.

Thứ sáu, nộp đủ lệ phí đăng ký thành lập công ty theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Người thành lập doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay đang được điều chỉnh bởi Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập công ty

Cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép thành lập công ty chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;

– Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần;

– Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền trong trường hợp quý khách hàng sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập công ty do Trí Tâm thực hiện.

Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các thức liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty tại Tư vấn Trí Tâm

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ xin giấy phép thành lập công ty chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi theo hotline: 0397597960 theo các bước sau:

Bước 1: Bạn hãy chuẩn bị trước nội dung cần tư vấn, cước điện thoại trước khi gọi để đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định và nhận được tư vấn tốt nhất, không bị gián đoạn.

Bước 2: Nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số 0397597960 và lựa chọn lĩnh vực giấy phép thành lập công ty

Bước 3: Vui lòng chờ kết nối đến luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực xin giấy phép thành lập công ty

Bước 4: Trình bày vấn đề đang gặp vướng mắc, lắng nghe tư vấn từ các luật sư, chuyên viên tư vấn, trao đổi những vấn đề còn thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Vì vậy, nếu quý khách hàng đang có vướng mắc về các vấn đề pháp luật liên quan đến dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty, đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 0397597960 để được tư vấn, hỗ trợ ngay lập tức.

Lưu ý khi tư vấn:

– Để được giải quyết nhanh chóng, hỗ trợ khi cần thiết và được kết nối nhanh nhất, quý khách hàng hãy lưu số điện thoại tư vấn dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty 0397597960 vào danh bạ của bạn.

– Vui lòng chờ kết nối trong giây lát nếu chưa kết nối được với luật sư bởi yêu cầu tư vấn dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty lớn trong khi số lượng luật sư tư vấn còn hạn chế. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao số lượng và chất lượng luật sư tư vấn trong thời gian tới để đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

– Khách hàng không đặt các câu hỏi không liên quan đến vấn đề pháp luật, không đặt các câu hỏi xúc phạm thể chế, chống phá Nhà nước, có thái độ không tôn trọng luật sư tư vấn. Chúng tôi có quyền từ chối với những trường hợp nêu trên.

– Tư vấn Trí Tâm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ tư thành lập doanh nghiệp trực tuyến. Bởi lẽ các vấn đề pháp luật thủ tục xin giấy phép thành lập công ty thường không quá phức tạp, thay vì phải tốn thời gian đến tư vấn trực tiếp thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn trực tuyến với những tiện ích tư vấn nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Nếu vấn đề của quý khách hàng phức tạp cần tư vấn cụ thể, chi tiết, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn thông qua hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thông qua thư tư vấn mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc sẽ được giải đáp một cách tận tình.

Tư vấn Trí Tâm hỗ trợ Quý khách hàng dịch vụ xin giấy phép thành lập công ty với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất. Cam kết khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ, chính xác, tận tình các nội dung cần thiết cho quá trình xin giấy phép thành lập công ty.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư vấn Trí Tâm giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến quy trình xin giấy phép thành lập công ty. Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài 0397597960 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thảo Luật Sư

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581