GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà các doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động giảm vốn điều lệ.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn góp vốn của thành viên công ty là 90 ngày, thời hạn góp vốn thu hẹp dẫn đến việc nếu các thành viên không góp đủ vốn, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đã đăng ký trước đó với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nhằm giúp quý khách có cái nhìn khái quát nhất về việc giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên, Luật Loan Loan sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên là gì?

“Vốn điều lệ” chắc hẳn không còn xa lạ đối với các chủ sở hữu doanh nghiệp. Theo Khoản 29, Điều 4, Chương 1, Luật Doanh nghiệp 2014 đã giải thích về thuật ngữ vốn điều lệ như sau: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Qua định nghĩa này ta có thể thấy vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên để hoàn trả 1 phần vốn góp cho thành viên công ty

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

Tổ chức lại công ty;

Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty

Điều kiện giảm vốn do công ty có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty:

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Như vậy, chậm nhất trước 150 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH;

Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH;

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH;

Danh sách thành viên công ty TNHH;

Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH;

giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên
giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp công ty Giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty cần cung cấp Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty TNHH.

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 05 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Danh sách thành viên; Người đại diện theo pháp luật;

Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Người đại diện theo ủy quyền; Thông tin đăng ký thuế; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty TNHH trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai tài chính bổ sung

Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên làm giảm mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

Kê khai và nộp mẫu 08-MST;

Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là một thủ tục tương đối khó khăn và phức tạp, vì vậy mà người đứng đầu doanh nghiệp cũng như các thành viên góp vốn cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình để đăng ký số vốn điều lệ cho phù hợp, tránh việc phải giảm vốn chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động.

Hướng dẫn liên hệ sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay, việc tìm các đơn vị cung cấp dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên không còn là điều quá khó khăn.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về sđt đội ngũ luật sư của Luật Loan Loan luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc mà bạn đang gặp phải.

Quý khách có nhu cầu liên hệ luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Kết nối với tổng đài tư vấn pháp luật bằng cách gọi tới sđt

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Ưu điểm của dịch vụ tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên:

Giải quyết nhanh chóng những vướng mắc của bạn: Chúng tôi luôn phục vụ 24/7 tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 – 21h00.

Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí: Thay vì bạn tự tìm hiểu quy định của pháp luật và mất một khoảng thời gian dài thì bạn có thể liên hệ với tổng đài tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên. Chỉ với một cuộc gọi vấn đề của bạn sẽ được giải đáp nhanh gọn và chính xác.

Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm: Với đội ngũ luật sư được đào tạo chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm, Luật Loan Loan tự tin sẽ đem đến cho khách hàng những giải đáp hiệu quả, hài lòng khách hàng.

Thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm: Chúng tôi hiểu rằng, khi tìm đến luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là bạn đang mong chờ rất nhiều vào kết quả tư vấn của chúng tôi.

Chính vì vậy thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm của chúng tôi là nhân tố quan trọng quyết định sự hài lòng của khách hàng.

Bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư: cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân cũng như nội dung mà bạn trao đổi cùng luật sư, chuyên viên pháp lý.

Các hình thức luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Nhằm đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ tư vấn pháp luật, Luật Loan Loan còn mở rộng dịch vụ tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên thông qua các hình thức như tư vấn trực tiếp, tư vấn thông qua email.

Liên hệ tư vấn trực tiếp theo hướng dẫn sau:

Đặt lịch hẹn tư vấn luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên thông qua tổng đài 

Đặt lịch hẹn trên websit theo link

Đặt lịch hẹn thông qua email

Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp luật sư, chuyên viên phù hợp để hỗ trợ theo yêu cầu của quý khách hàng.

Để tiện lợi hơn cho nhu cầu tư vấn một cách chi tiết, kỹ lưỡng Luật Loan Loan còn hỗ trợ dịch vụ tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên thông qua email.

Quý khách hàng đặt câu hỏi cho luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên qua email vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Công ty nhận thông tin đề nghị tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên qua email hoặc qua hotline công ty.

Bước 2: Đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật sẽ kiểm tra, đánh giá nội dung được gửi đến và phản hồi câu hỏi của khách hàng.

Bước 3: Chuyển câu hỏi đến bộ phận luật sư chuyên môn trả lời tư vấn (mất phí dịch vụ, nếu khách hàng đồng ý với giá cả dịch vụ về các thủ tục theo khách hàng yêu cầu).

Bước 4: Gửi bản tư vấn đã hoàn thành đến địa chỉ email của khách hàng và đội ngũ nhân sự của chúng tôi liên hệ với bạn qua điện thoại để thông báo kết quả tư vấn.

Trên đây là những nội dung tư vấn giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên mà Luật Loan Loan muốn cung cấp đến quý khách hàng

Nếu còn bất cứ vướng mắc gì về các vấn đề liên quan đến vấn đề giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline mọi thắc mắc, vấn đề của bạn sẽ được tư vấn, giải đáp một cách hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin