Giải thể văn phòng đại diện mới

giải thể văn phòng đại diện

Giải thể văn phòng đại diện là gì? thủ tục để giải thể văn phòng đại diện như thế nào? Để hiểu rõ hơn, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba về giải thể văn phòng đại diện

Giải thể văn phòng đại diện là gì?

Hiện nay pháp luật doanh nghiệp không có quy định cụ thể về khái niệm của giải thể văn phòng đại diện.

Tuy nhiên, có thể hiểu, giải thể văn phòng đại diện là cách gọi thông thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.

Việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện là thủ tục được thực hiện khi văn phòng đó hoạt động không còn hiệu quả và đáp ứng đủ điều kiện, căn cứ.

Khi nào doanh nghiệp phải giải thể văn phòng đại điện?

Doanh nghiệp có thể chủ động giải thể văn phòng đại diện trước khi giấy phép kinh doanh hết hạn khi công ty không thể hoạt động kinh doanh do thu lỗ, phá sản,…

Do công ty mẹ chấm dứt hoạt động kinh doanh trên cùng một lãnh thổ.

Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà doanh nghiệp đó không đề nghị gia hạn.

Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp hoạt động chưa đủ ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết theo quy định pháp luật

Các công việc cần thực hiện khi giải thể văn phòng đại diện công ty

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, văn phòng đại diện có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập văn phòng đại diện công ty mà bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động văn phòng đại diện công ty là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể văn phòng đại diện càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này.

– Tuy nhiên, việc giải thể văn phòng đại diện chưa bao giờ là công việc đơn giản với những người chưa từng thực hiện thủ tục này. Thực tế thì khi giải thể văn phòng đại diện, doanh nghiệp sẽ phải hoàn tất những công việc sau:

Đóng cửa mã số thuế của văn phòng đại diện tại chi cục thuế cấp huyện, quận.

Trả dấu tròn (nếu có) + trả đăng ký mẫu dấu của văn phòng đại diện cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh để giải thể văn phòng đại diện gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện quy định tại phụ lục II-20 Thông báo về việc chấm dứt hoạt độngvăn phòng đại diện (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có).

Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện (nếu có).

Ngoài ra doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để gửi Cơ quan thuế gồm:

Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế – Mẫu số 24/ĐK-TCT thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất năm 2021 theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.

Quyết định giải thể văn phòng đại diện

Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao).

Giấy đăng ký mã số thuế bản chính (nếu có).

Các bước giải thể văn phòng đại diện công ty mới nhất

Để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cần tiền hành theo các bước như sau:

Bước 1: Thủ tục giải thể văn phòng đại diện với cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế văn phòng đại diện công ty.

– Thông báo đề nghị cấm dứt hiệu lực mã số thuế văn phòng đại diện;

– Quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

– Biên bản họp giải thể văn phòng đại diện công ty của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

– Bản photo giấy phép kinh doanh văn phòng đại diện

– Văn bản ủy quyền nếu không phải đại điện pháp luật

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện.

Bước 2: Trả dấu tròn văn phòng đại diện (nếu có)

Nếu văn phòng đại diện có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp cần phải làn thủ tục trả con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của văn phòng đại diện cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nếu văn phòng đại diện sử dụng con dấu và thông báo mẫu dấu lên Sở KH&ĐT thì lưu trữ tại công ty.

Bước 3: Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty mới nhất năm 2021 tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo phương thức sau đây:

Cách nộp hồ sơ về việc giải thể VPĐD công ty:

Nộp hồ sơ về việc giải thể văn phòng đại diện công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Nộp hồ sơ về việc giải thể văn phòng đại diện công ty qua dịch vụ bưu chính;

Nộp hồ sơ về việc giải thể văn phòng đại diện công ty qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

giải thể văn phòng đại diện
giải thể văn phòng đại diện

Thành phần hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty bao gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện(Phụ lục II-20 ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.;

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

Thông báo xác nhận trả con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nhận kết quả về việc giải thể văn phòng đại diện công ty

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể VPĐD công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty.

Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với Tư Vấn DNL để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện.

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện công ty

Khi sử dụng dịch vụ giải thể văn phòng đại diện công ty , quý doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT, cụ thể Tư Vấn DNL sẽ thay quý doanh nghiệp hoàn thành các công việc dưới đây:

Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty;

Soạn quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);

Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

Làm thủ tục thông báo công bố giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

Đại diện công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;

Đại diện công ty hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

Bàn giao kết quả giải thể văn phòng đại diện công ty tận nơi cho khách hàng.

Lưu ý: Tùy vào từng cơ quan thuế mà thời gian có thông báo giải thể văn phòng đại diện và khóa mã số thuế từ 10 – 25 ngày.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về giải thể văn phòng đại diện. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu giải thể văn phòng đại diện và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035