Gia hạn giấy phép lao động

gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động là loại giấy do cơ quan nhà nước Việt Nam cấp cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Như vậy, Người nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam phải được cấp Giấy phép lao động. Trong giấy phép được ghi rõ người nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam với công việc, vị trí và làm việc nào, đồng thời tổ chức hay cá nhân nào đứng ra bảo lãnh, thời gian làm việc. 

Mọi việc làm của người nước ngoài được coi là hợp pháp nếu làm công việc như đã được ghi trong giấy phép. 

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; thời gian dự kiến mà bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam; thời gian hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài…. nhưng tối đa không quá 02 năm.

Và hiện nay việc gia hạn giấy phép lao động như thế nào là một trong những thắc mắc mà quý đọc giả tìm kiếm rất nhiều. Bài viết sau đây của Luật Rong Ba sẽ giới thiệu cho quý đọc giả về gia hạn giấy phép lao động.

Giấy phép lao động là gì

Giấy phép lao động là bằng chứng chứng tỏ người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Tên tiếng Anh là work permit, còn để phân biệt với các quốc gia khác thì dùng Vietnam Work Permit. Đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam.

Nghĩa là giấy phép lao động sẽ chứng minh rằng người được cấp phép được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo luật lao động của Việt Nam cũng như quyền lợi hợp pháp của họ được bảo vệ chính đáng.

Lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động (gọi là lao động chui) sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định hiện nay, giấy phép lao động chỉ có giá trị cao nhất là 2 năm. Trước khi giấy phép lao động hết hạn, người có tên trên giấy phép lao động phải xin gia hạn giấy phép lao động nếu muốn tiếp tục làm việc, hoặc trả giấy phép lao động hết hạn cho bên sử dụng lao động người nước ngoài, sau đó, trả giấy phép lao động này về cho cơ quan cấp.

Quy định về gia hạn giấy phép lao động

Trước đây, việc gia hạn được quy định trong Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Nhưng, từ khi áp dụng Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, thì việc gia hạn cho người nước ngoài hoàn toàn chịu sự điều chỉnh của 2 văn bản pháp luật này, trong đó quy định:

Theo điều 152 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, giấy phép lao động có thời hạn tối đa 02 năm và chỉ được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Còn theo Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì thời điểm để gia hạn giấy phép lao động là khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Với các quy định về gia hạn thì sau khi đã gia hạn 01 lần, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động nêu trong giấy phép lao động, tại vị trí và chức danh công việc tương ứng, thì phải tiến hành xin cấp mới giấy phép lao động, chứ không được tiếp tục gia hạn.

Ngoài ra, cả người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài đều cần chú ý đến thời hạn giấy phép lao động của mình để đảm bảo gia hạn  kịp thời.

Điều kiện gia hạn giấy phép 

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, để xin gia hạn giấy phép, người sử dụng lao động phải đảm bảo 3 điều kiện dưới đây:

Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài do Bộ lao động, Thương binh, và Xã hội hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người nước ngoài làm việc cấp.

Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung ghi trên giấy phép lao động đã được cấp (vị trí, chức danh, địa chỉ làm việc …)

Sau khi thỏa mãn các điều kiện này, người sử dụng lao động sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo checklist bên dưới và thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép

Bộ hồ sơ xin gia hạn giấy phép cho người nước ngoài đơn giản hơn nhiều so với hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động. Bộ hồ sơ này bao gồm các giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI.

02 ảnh màu 4*6 cm, nền trắng, chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bản gốc hoặc bản sao y công chứng Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

Bản gốc hoặc bản sao y công chứng Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Bản sao y công chứng hộ chiếu còn giá trị.

Bản gốc/sao y công chứng Giấy khám sức khỏe nếu khám tại Việt Nam, hoặc Giấy khám sức khỏe hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng ra tiếng Việt nếu khám tại nước ngoài, không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Giấy tờ này sẽ là bản gốc hoặc bản sao y công chứng nếu cấp tại Việt Nam, hoặc bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng ra tiếng Việt nếu cấp tại nước ngoài trừ khi thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động:

Mẫu đơn đề nghị gia hạn của người sử dụng lao động;

Bản sao hợp đồng học nghề(có công chứng) được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bản sao hợp đồng lao động có công chứng;

Giấy phép lao động đã được cấp.

Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp:

Đơn đề nghị gia hạn của đại diện doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam;

Giấy phép lao động đã được cấp.

Đối với người nước ngoài thực hiện các hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam;

Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;

Giấy phép lao động đã được cấp.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn người sử dụng lao động cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Xin phê duyệt nhu cầu sử dụng lao động với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố

Trước tiên, người sử dụng lao động sẽ tải Văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 02/PLI, điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu.

Sau đó, ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hiện tại hết hạn, người sử dụng lao động sẽ nộp văn bản giải trình này lên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố nơi người lao động nước ngoài làm việc.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu, người sử dụng lao động sẽ nhận được Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 03/PLI.

Trong trường hợp không được chấp thuận, người sử dụng lao động cũng sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do vì sao bị từ chối phê duyệt.

Bước 2. Xin gia hạn giấy phép 

Để thực hiện bước 2 trong quy trình gia hạn giấy phép cho người nước ngoài, chủ sử dụng lao động cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nêu tại mục Hồ sơ xin gia hạn.

Sau đó, người sử dụng lao động sẽ phải nộp bộ hồ sơ này lên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động để xin gia hạn. Việc này cần được thực hiện ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, ngườ sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động được gia hạn.

Trong trường hợp không được gia hạn, người sử dụng lao động cũng sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do bị từ chối gia hạn .

gia hạn giấy phép lao động

gia hạn giấy phép lao động

Thời hạn giấy phép được gia hạn

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn cũng giống với thời hạn của giấy phép lao động cấp mới. Thời hạn tối đa của giấy phép lao động được gia hạn là 02 năm. Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn thực tế phụ thuộc vào:

Thời hạn nêu tỏng hợp đồng lao động dự kiến ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.

Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.

Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về gia hạn giấy phép lao động. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký giấy phép lao động, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775