Điều kiện hưởng bhtn

điều kiện hưởng bhtn

Luật sư cho tôi hỏi, tôi làm ở doanh nghiệp giày đóng bảo hiểm từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018 nghỉ việc và có công việc mới từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 lại nghỉ việc.

Tiếp tục đóng từ tháng 6 năm 2019 và nghỉ và tháng 5 năm 2020. Cho tôi hỏi tôi đủ điều kiện hưởng bhtn không? Thủ tục hưởng như thế nào? 

Câu trả lời của luật sư: 

Luật Rong Ba cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Luật Rong Ba xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 tại Điều 46 quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp có đủ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau đây:

Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn;

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

Lưu ý về điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp :

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục, được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

Chết.

Như vậy trong trường hợp của bạn, để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì bạn phải đáp ứng điều kiện đầu tiên là đã chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp theo đúng quy định cả pháp luật.

Theo quy định Bộ luật lao động 2012 điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định định thì người lao động phải tiến hành thông báo trước cho người sử dụng lao động:

Khi hợp đồng hết thời hạn, thuộc trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận với người sử dụng lao động được nghỉ việc, từ đó tiến hành thủ tục báo trước. Đối với hợp đồng không xác định thời hạn thì chỉ cần đảm bảo thời gian báo trước.

+ Báo trước ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng dưới 12 tháng hoặc hợp đồng mùa vụ.

+ Báo trước ít nhất 30 ngày đối hợp đồng xác định thời hạn.

+ Báo trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

Báo trước ở đây có thể làm bằng văn bản hoặc gửi bằng mail (đơn xin nghỉ nghỉ việc)

điều kiện hưởng bhtn
điều kiện hưởng bhtn

– Sau khi thông báo đủ thời hạn báo trước (trong thời hạn báo trước vẫn đi làm bình thường) thì bạn sẽ có quyết định nghỉ việc của công ty và được nhận lại sổ bảo hiểm, tiền lương theo đúng quy định của Pháp Luật (trong 7 ngày phải thanh toán đầy đủ tiền và sổ bảo hiểm, trường hợp đặc biệt không quá 30 ngày).

Điều kiện thứ 2 để được nhận bảo hiểm thất nghiệp

Bạn không nói rõ loại hợp đồng lao động mà bạn đang thực hiện. 

Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn;

Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

Nếu bạn ký kết với người sử dụng lao động loại hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn thì bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động bạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng.

Ở đây bạn chấm dứt việc làm vào tháng 5 năm 2020 thì trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động bạn đã làm đủ 12 tháng (tháng 6/ 2018 – tháng 5/2020) . 

Điều kiện thứ 3: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đáp ứng đủ 3 điều kiện trên thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp  

Thủ tục để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Sau khi đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Người lao động có đủ hồ sơ, thì  thực hiện theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28 năm 2015 của Chính Phủ quy định:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp (không phụ thuộc vào nơi đang ở hay nơi đang làm việc).

Bước 2. Giải quyết hồ sơ đủ dieu kien huong bhtn 

Cũng theo Nghị định 28, cụ thể khoản 1 Điều 18, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp khi du dieu kien huong bhtn

Trong trường hợp được nhận trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 18, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775