Dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói

dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói

Logistic là một trong những ngành rất quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nước hiện nay. Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực này đều phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Vậy dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói gồm những gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Những thông tin liên quan đến dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói

Theo Luật Thương Mại Việt Nam, xuất khẩu, nhập khẩu và xuất nhập khẩu tại Việt Nam được định nghĩa như sau: 

“Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Xuất nhập khẩu là “hoạt động mua, bán hàng hóa của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hóa, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.” 

Tóm lại, Xuất Nhập Khẩu là khâu cơ bản của hoạt động ngoại thương, là nghiệp vụ chính trong hoạt động thương mại của quốc gia.

Logistics là gì

Cũng theo Luật Thương Mại Việt Nam, Logistics được định nghĩa như sau:

“Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”

Tóm lại, Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ.

Dịch vụ xuất nhập khẩu là gì

Dịch vụ xuất nhập khẩu là tổng hợp các nghiệp vụ liên quan đến ngoại thương như: ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, thủ tục hải quan, các thủ tục đăng ký – kiểm tra với các cơ quan nhà nước nói chung như: xin giấy phép xuất nhập khẩu, kiểm dịch, phun trùng, công bố, kiểm tra chất lượng, đăng kiểm, xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO)… mà bên nhận dịch vụ đứng ra đảm nhận và thực hiện thay cho bên giao dịch vụ.

Dịch vụ xuất nhập khẩu với sự chuyên môn hóa của mình nhằm cung cấp cho chủ thể hàng hóa (chủ hàng) dịch vụ tốt nhất, với nghiệp vụ chuyên sâu để thực hiện các nghiệp vụ thủ tục một các nhanh nhất phù hợp với các điều ước thông lệ quốc tế cũng như các quy định của nước sở tại.

Nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục để đưa hàng ra thế giới cũng như nhận hàng về cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Trong bối cảnh nhu cầu trao đổi hàng hóa, xuất nhập khẩu phát triển theo hướng chuyên môn hóa hiện đại hóa, các công ty tập trung phát triển chuyên sâu vào lĩnh vực của mình để tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng tốt nhất nhằm cạnh tranh trong thế giới mở như hiện nay. 

Dịch vụ xuất nhập khẩu là người bạn đồng hàng cùng doanh nghiệp, chính là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường thế giới dễ dàng, nhanh chóng và tự tin.

Sự khác biệt giữa Xuất Nhập Khẩu và Logistics

Về phạm vi hoạt động

Xuất Nhập Khẩu là những hoạt động bắt buộc có yếu tố quốc tế. Còn Logistics bao gồm cả hoạt động có yếu tố quốc tế và cả hoạt động nội địa trong nước.

Về nội dung công việc

Công việc của Xuất Nhập Khẩu bao gồm: 

Nghiên cứu lựa chọn thị trường và đối tác xuất khẩu/nhập khẩu; 

Lựa chọn hình thức xuất khẩu/ nhập khẩu của các doanh nghiệp; 

Xây dựng giá hàng xuất khẩu/ Xác định nhu cầu và chi phí nhập khẩu; 

Lập phương án kinh doanh/ Đàm phán, kí kết hợp đồng nhập khẩu; 

Tổ chức xuất khẩu hàng hóa/Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu

Còn nội dung công việc của LOGISTICS bao gồm: 

Customer Services – Dịch vụ khách hàng

Demand Forecasting/Planning – Dự báo nhu cầu

Inventory Management – Quản trị hàng tồn kho

Materials Management – Quản trị nguồn nguyên liệu

Order Processing – Xử lý đơn hàng

Packaging – Đóng gói hàng hóa

Plant and warehouse Site Selection – Lựa chọn vị trí

Procurement – Thu mua (rộng hơn Purchasing – chỉ là mua theo đơn hàng)

Transportation management – Quản trị Vận tải (inland trucking và international transport)

Customs Clearance – Thông quan Hải Quan(các công ty Việt Nam đang làm Customs brokerage, đại lý hải quan và khai thuê hải quan)

Freight booking and Container Coordinator – book cước và điều vận container (air freight, ocean freight, trucking…)

Warehousing and Storage Management – Quản trị kho hàng

Logistics Information System – Hệ thống thông tin Logistics (ứng dụng IT, high-tech)

Reverse Logistics – Logistics ngược

Vendor monitoring- quản trị nhà cung cấp đầu vào(đặc biệt với các công ty đa quốc gia có chuỗi logistics riêng cho mình như Nike, Adidas, Samsung…

dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói
dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói

Về vai trò

Xuất Nhập Khẩu có vai trò như sau:

Xuất khẩu:

Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu.

Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước.

Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp đầu vào cho sản xuất, khai thác tối đa sản xuất trong nước

Nhập khẩu:

Nhập khẩu thúc đẩy nhanh quá trình sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một sự phát triển cân đối ổn định.khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả năng của nền kinh tế vào vòng quay kinh tế.

Nhập khẩu đảm bảo đầu vào cho sản xuất tạo việc làm ổn định cho người lao động góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân.

Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu góp phần nâng cao chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu ,tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế đặc biệt là nước nhập khẩu.

Còn đây là vai trò của Logistics: 

Giúp giải quyết cả đầu vào lẫn đầu ra cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, tối ưu hoá quá trình vận chuyểnnguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ…

Nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, phân phối hàng hoá, gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tạo ra những lợi ích về thời gian và địa điểm cho việc phân phối và tiêu dùng sản phẩm trong bối cảnh thị trường tiêu thụ và nguồn cung ứng ngày càng có khoảng cách xa về địa lý của xu hướng toàn cầu hoá hiện nay.

Giúp doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá và đáp ứng dịch vụ cho khách hàng hiệu quả, nhanh chóng. Việc xây dựng những phương án tối ưu trong dự trữ, vận chuyển, mua hàng… và sự phát triển của hệ thống thông tin hiện đại sẽ là những điều kiện tốt để đưa hàng hoá đến nơi khách hàng yêu cầu nhanh nhất.

Tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc bán hàng ở mức chi phí thấp hơn nhờ vào hệ thống Logistics hiệu quả. Uy tín của doanh nghiệp cũng được nâng cao với việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở mức độ tốt và hoàn thiện hơn.

Qua những điểm trên, chúng ta cũng đã có thể thấy được đặc trưng riêng cũng như sự khác biệt giữa Xuất Nhập Khẩu và LOGISTICS. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, Logistics và Xuất Nhập Khẩu có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. 

Xuất nhập khẩu và Logistics là hai khái niệm có liên quan mật thiết với nhau và không thể tách rời. Nếu như mục đích của Xuất nhập khẩu là đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế thì Logistics là một chuỗi các hoạt động từ vận chuyển, kho bãi nhằm đưa hàng hóa từ người bán đến người mua. Có Logistics thì hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu mới đến được tay người mua. 

Cho nên có thể nói, không có Logistics thì không thể thực hiện hoạt động Xuất nhập khẩu. Đối với Logistics, nếu không có nhu cầu đưa hàng hóa từ tay người bán đến tay người mua, thì Logistics cũng không có ý nghĩa gì.

Và vì vậy, hoạt động Xuất nhập khẩu về thực chất đang là một trong những bộ phận không thể thiếu giúp thúc đẩy và vận hành Logistics và ngược lại.

Dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu gồm những gì

Thay vì phải tự tìm hiểu hay phải hỏi nhiều người, bạn sẽ được chúng tôi tư vấn cụ thể tất cả những công việc cần thiết để có thể xuất nhập khẩu hàng hóa. Chẳng hạn như:

Chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, invoice, chứng nhận xuất xứ

Giấy phép xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành

Điều kiện thương mại (ExWork, FOB, CIF, DDU…), phương thức thanh toán (TT, L/C, DA…)

Thủ tục hải quan: chính sách mặt hàng, thuế, mã HS

Phương thức vận chuyển phù hợp: đường không, đường biển, đường bộ…

Nếu bạn cảm thấy những thuật ngữ trên lạ hoắc, hoặc cũng chỉ biết mang máng, thì cũng đừng hoang mang nhé. Đó là lý do tại sao bạn nên cân nhắc sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Tất nhiên, bạn sẽ nghe thấy ở đâu đó quảng cáo về việc tư vấn xuất nhập khẩu miễn phí. Nhưng những gì miễn phí thì bạn cũng khó mà kỳ vọng nhiều về chất lượng và độ tin cậy.

Nếu dùng những đơn vị như vậy, nhiều khả năng, bạn sẽ không được trực tiếp tư vấn bởi người chưa thực sự có kinh nghiệm, mà từ một bạn nhân viên kinh doanh mới vào nghề (miễn phí mà).

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức khai hải quan điện tử, đây sẽ là trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và những giấy tờ cần thiết để tiến hành khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS.

Bước 2: Người khai sẽ tiến hành khai những thông tin cần thiết theo đúng tiêu chí và khuôn dạng đã được quy định. Sau đó truyền tờ khai cùng những chứng từ liên quan tới hệ thống hải quan điện tử. Hệ thống sẽ xử lí và gửi cho bạn số tờ khai cùng kết quả phân luồng.

Luồng xanh:

Hầu như doanh nghiệp nào cũng mong nhận được kết quả luồng xanh. Bởi lẽ như vậy, hàng hoá của bạn sẽ được hải quan miễn kiểm tra thực tế lẫn kiểm tra các hồ sơ giấy.

Doanh nghiệp chỉ việc tới Chi cục hải quan in tờ khai và lấy hàng.

Luồng vàng:

Nếu nhận được kết quả luồng vàng, lô hàng của bạn phải trải qua công đoạn kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu hải quan có những đề nghị sửa đổi hay bổ sung thông tin, doanh nghiệp phải chấp hành. Trong một vài trường hợp, doanh nghiệp sẽ cần xuất trình giấy tờ liên quan để hải quan kiểm tra chi tiết.

Luồng đỏ:

Ngoài các bước công việc ở mục tờ khai phân luồng vàng, cơ quan hải quan sẽ phải tiến hành kiểm hóa thực tế hàng hóa.

Trong trường hợp các lô hàng của bạn đáp ứng các điều kiện yêu cầu, đẩy đủ chứng từ, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận thông quan để doanh nghiệp tiến hành tiếp các công việc xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu dịch vụ xuất nhập khẩu logistics trọn gói và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin