DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Nếu như các bạn là người đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin để thành lập loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thì đây là bài viết bạn không thể bỏ qua. Tư vấn trí Tâm soạn thảo nội dung bài viết dưới đây  đầy đủ và cần thiết và cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Tư vấn Trí Tâm

Tư vấn luật doanh nghiệp trước khi thành lập công ty TNHH

– Quy định chung về công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên
– Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH
– Tư vấn về lựa chọn tên công ty TNHH
– Tư vấn lựa chọn trụ sở công ty TNHH
– Tư vấn về vốn điều lệ (vốn pháp định) trong công ty TNHH
– Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
Dịch vụ tư vân thành lập doanh nghiệp TNHH về ngành nghề kinh doanh.
– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành trong công ty TNHH (đại hội thành viên, hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc …) 
– Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên
– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
– Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH
– Tư vấn về đường lối giải quyết tranh chấp nội bộ và tranh chấp kinh doanh đối với công ty
TNHH

Tư vấn thủ tục, hò sơ thành lập công ty TNHH

  1. Thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH: Sở Kế hoạch và đầu tư
  2. Số lượng hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH: 01 bộ
  3. Hướng dẫn soạn hồ sơ thành lập công ty TNHH

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
– Dự thảo điều lệ Công ty TNHH (người đại diện theo pháp luật và các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang điều lệ)
– Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
– Giấy ủy quyền
– Các giấy tờ kèm theo:
– Các giấy tờ kèm theo:
+ Đối với thành viên là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản sao chứng thực)
+ Đối với thành viên là tổ chức (doanh nghiệp): Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên trở lên; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; Quyết định ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với ngành, nghề kinh doanh bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thành lập công ty TNHH

Tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp tnhh về đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục thành lập công ty  TNHH, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

Công ty Tư vấn Trí Tâm chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục thành lập công ty  TNHH, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp và thông báo thành lập công ty TNHH tại Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và đầu tư), Sở Công an, Cục thuế,, cổng thông tin điện tử Quốc gia tại Sở kế hoạch và đầu tư…

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tư vấn luật. hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau khi thành lập công ty TNHH

– Tư vấn về biển hiệu, thông báo báo về việc đã góp đủ vốn…
– Tư vấn về tổ chức nội bộ công ty TNHH (lập sổ thành viên, nội quy lao động, hợp đồng lao động…)
– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ liên quan đến thương hiệu, logo của công ty TNHH
– Tư vấn thủ tục in hoá đơn, các quy định pháp luật về kế toán, báo cáo tài chính năm
– Tư vấn luật về thuế
– Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến công ty TNHH

Tư vấn lựa chọn loại hình  công ty TNHH một thàn viên hay TNHH 2 thành viên

Đặc điểm

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

 

Chủ sở hữu

Cá nhân hoặc tổ chức có pháp nhân

Cá nhân hoặc tổ chức có pháp nhân

 

Số lượng thành viên góp vốn

Tối đa một thành viên góp vốn đồng thời là chủ sở hữu

Tối thiểu 2 và tối đa 50 thành viên góp vốn

 

Đối tượng chịu trách nhiệm khoản nợ và tài sản công ty

Chủ sở hữu

Các thành viên góp vốn (trừ một số trường hợp nhất định

 

Quyền phát hành cổ phiếu

Không

Không

 

Tư cách pháp nhân

Có (Tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Có (Tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

 

Với những thông tin trên, chắc chắn quý khách hàng đã biết công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là gì? Nhìn chung, hai loại hình công ty này tương đối giống nhau, điểm khác biệt lớn nhất chính là số lượng thành viên góp vốn.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp TNHH về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 mô hình:

– Chủ tịch – Giám đốc (Tổng Giám đốc) – Kiểm soát viên

– Hội đồng thành viên – Giám đốc (Tổng Giám đốc) – Kiểm soát viên

Trường hợp chủ sở hữu là cá nhân

– Chủ tịch – Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc)

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trường hợp có dưới 11 thành viên góp vốn

– Hội đồng thành viên – Chủ tịch – Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc)

Trường hợp từ 11 thành viên góp vốn trở lên

– Hội đồng thành viên – Chủ tịch – Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) – Ban kiểm soát

Lưu ý: Trường hợp dưới 11 thành viên góp vốn, quý khách hàng vẫn có thể lập Ban kiểm soát. Điều đó tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của Công ty.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn doanh nghiệp tự đăng kí để hoạt động.

  • Mặc dù, thực tế số vốn này không yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh nhưng về mặt pháp lý nhưng nó sẽ là căn cứ và cơ sở sau này để doanh nghiệp cam kết nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của công ty. Vì vậy, tùy thuộc vào quy mô, khả năng và tình hình hoạt động của công ty thì các bạn nên cân nhắc lựa chọn đăng kí vốn điều lệ cho phù hợp.
  • Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Từ năm 2017 thì doanh nghiệp cũng dựa vào vốn điều lệ của công ty để nộp thuế môn bài gồm 2 bậc: Trên 10 tỷ đồng: Thuế môn bài là 3 triệu /1 năm và từ 10 tỷ trở xuống là 2 triệu/1 năm.

Tư vấn về lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có thể đăng kí những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm và đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ yêu cầu họat động của ngành ví dụ như vốn điều lệ tối thiếu hoặc theo quy định khác của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH về người đại diện theo pháp luật

Là người điều hành, quản lý trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh của công ty, đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, cá nhân hay tổ chức khác. (Tham khảo khoản 5, Điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo pháp luật).

  • Đối với công ty TNHH 1 thành viên thì chủ sở hữu có thể làm đại diện pháp luật luôn hoặc nếu muốn thì có thể đăng kí cho một người khác.
  • Tương tư công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng vậy, có thể là một trong các thành viên góp vốn của công ty làm người đại diện theo pháp luật hoặc cũng có thể là một người khác không tham gia góp vốn vào công ty.

Như vậy, trên đây là những thông tin tư vấn dịch vụ thàn lập doanh nghiệp TNHH cơ bản nhất của  Công ty Tư vấn Trí Tâm  Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc gì hãy gọi đến tổng đài tư vấn 0397597960 của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được giải đáp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp cũng như thủ tục dịch vụ thàn lập doanh nghiệp TNHH miễn phí một cách tận tình và chuyên nghiệp.

Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào về chuyển đổi công ty cổ phần, xin hãy liên hệ Tư vấn Trí Tâm

Luật Trí Tâm chúng tôi luôn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu,luôn đưa đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn về dịch vụ thàn lập doanh nghiệp TNHH một cách tốt nhất,nhanh chóng ,tiết kiệm

-Thứ nhất : Mọi khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của luật sư tại bất kỳ nơi đâu,thời gian Luật Trí Tâm trực tổng đài 24/24-số điện thoại tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 0397597960 ,chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trên phạm vi toàn quốc tại 64 tỉnh/Thành

– Thứ hai: giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian đi lại,chi phí tư vấn được rút gọn,thật đơn giản chỉ với một cuộc điện thoại gọi đến số điện thoại 0397597960 mọi vấn đề vướng mắc của bạn đã được giải quyết bởi đội ngũ luật sư pháp lý giàu kinh nghiệm của chúng tôi

– Thứ ba :chất lượng dịch vụ tại luật Trí Tâm tốt nhất với đội ngũ luật sư/chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệp được tập huấn thường xuyên và được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn hàng tháng. Với nhiều năm phục vụ khách hàng chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai trên phạm vi toàn quốc.

– Thứ tư: Đội ngũ luật sư -Thái độ phục vụ tận tình chuyên nghiệp chúng tôi cung cấp dịch vụ 24/24 (tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến CN) vào khung thời gian Sáng từ 06 giờ 30 phút đến 24h đêm. Đội ngũ luật sư luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết tận tâm, tận tình với mọi vướng mắc pháp lý của khách hàng.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Tư vấn Trí Tâm!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thanh Nguyễn

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581