Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Phước

dịch vụ thành lập công ty tại Bình Phước

Thành lập công ty là sự hình thành một công ty mới trong nền kinh tế. Hoạt động này do nhà đầu tư tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật về hình thức pháp lý của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cách thức góp vốn, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp,…

Bạn có đang thắc mắc hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty tại các tỉnh thành của nước ta, chẳng hạn như tỉnh Bình Phước như thế nào?

Sau đây, Luật Rong Ba sẽ đưa ra những tư vấn đề cụ thể về dịch vụ thành lập công ty tại bình phước trọn gói giá rẻ.

Tổng quan về dịch vụ thành lập công ty tại bình phước

Những trường hợp không có quyền thành lập công ty tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 như sau:

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các loại hình công ty theo quy định của pháp luật hiện hành

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Nếu bạn chọn loại hình doanh nghiệp này; để thành lập công ty TNHH một thành viên thì bạn sẽ là chủ sở hữu duy nhất của công ty đó.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ phát sinh của công ty; trong phạm vi số vốn đã khai báo với cơ quan Nhà nước.

Công ty TNHH một thành viên có thể huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu; hoặc chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoặc Công ty cổ phần. Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp có từ 02-50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Hiện nay, có nhiều người lựa chọn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Các đặc điểm còn lại cũng tương tự như loại hình Công ty TNHH một thành viên

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần. Các thành viên gọi là cổ đông; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa cổ đông góp vốn.

Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi phần vốn đã góp.

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách: phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp. Để thành lập được 1 công ty hợp danh; cần có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân; chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Khi công ty hợp danh có thêm vốn từ những cá nhân bên ngoài thì những người này đóng vai trò là thành viên góp vốn của công ty.

Bên cạnh đó, thành viên hợp danh của công ty chỉ được phép làm chỉ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của một công ty hợp danh khác khi có sự nhất trí của tất cả các thành viên hợp danh còn lại. Nhược điểm duy nhất của công ty hợp danh đó là không thể huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ có quyền được thành lập doanh nghiệp tư nhân duy nhất. Do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ; nên doanh nghiệp tư nhân luôn tạo được lòng tin với đối tác, khách hàng. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

dịch vụ thành lập công ty tại Bình Phước
dịch vụ thành lập công ty tại bình phước

Những hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty tại Bình Phước

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tại Bình Phước 

Đơn đăng ký thành lập công ty tại Bình Phước 

Dự thảo các điều lệ thành lập công ty tại Bình Phước; 

Danh sách các thành viên công ty TNHH hoặc danh sách các thành viên công ty cổ phần

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên công ty TNHH hoặc thành viên công ty cổ phần

Các giấy tờ khác trong trường hợp đặc biệt 

Giấy ủy quyền cho Luật Rong Ba thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại bình phước 

Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty tại Bình Phước: từ 03 đến 05 ngày làm việc

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty tại Bình Phước trên cổng thông tin 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty, công ty phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định về nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

Ngành, nghề để kinh doanh

Danh sách các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký thành lập công ty tại Bình Phước:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải đăng tải nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc con dấu cho công ty tại Bình Phước

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty ủy quyền cho Luật Rong Ba hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan khắc dấu để khắc dấu pháp nhân cho công ty.

Điểm nổi bật của luật doanh nghiệp là  “Bạn có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung của con dấu công ty. Nội dung của con dấu phải có các thông tin sau”:

Tên của doanh nghiệp

Mã số thuế của doanh nghiệp

Sau khi nhận con dấu pháp nhân và trước khi sử dụng con dấu công ty, phải gửi thông báo về mẫu con dấu công ty đến phòng đăng ký kinh doanh để công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập công ty tại Bình Phước. 

Thời hạn thực hiện công việc khắc dấu: từ 01 ngày làm việc

Bước 4: Thông báo về mẫu dấu việc thành lập công ty tại Bình Phước

Hồ sơ thông báo mẫu dấu pháp nhân công ty 

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu cho công ty 

Khi nhận được thông báo về mẫu con dấu, phòng đăng ký trao giấy biên nhận cho công ty, thực hiện việc đăng thông báo của công ty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty và cấp phiếu tiếp nhận công bố thông tin về mẫu con dấu của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Thời hạn hoàn thành thủ tục thông báo mẫu dấu: từ 03 ngày làm việc 

dịch vụ thành lập công ty tại bình phước hỗ trợ toàn bộ thủ tục thông báo thành lập công ty cho công ty mà không phát sinh chi phí dịch vụ, không bị phạt nếu chậm công bố hoặc không công bố thông tin.

Mời bạn tham khảo giá dịch vụ thành lập công ty tại bình phước của Luật Rong Ba

Gói dịch vụ

Chi phí dịch vụ

Kết quả/Công việc thực hiện

Gói 1

790.000đ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Gói 2

1.690.000đ

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Con dấu công ty

Gói 3

2.690.000đ

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Biển tên công ty
– Con dấu chức danh
– Điều lệ hoạt động chuẩn quy định pháp luật
– Danh sách cổ đông, thành viên
– Số cổ đông, thành viên
– Thông báo sử dụng con dấu( để làm việc với ngân hàng khi mở tài khoản)
– Công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống thông tin doanh nghiệp
quốc gia

Gói 4

5.290.000

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Biển tên công ty
– Con dấu chức danh
– Điều lệ hoạt động chuẩn quy định pháp luật
– Danh sách cổ đông, thành viên
– Số cổ đông, thành viên
– Thông báo sử dụng con dấu( để làm việc với ngân hàng khi mở tài khoản)
– Công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống thông tin doanh nghiệp
quốc gia
– Đăng ký tài khoản thuế điện tử
– Đăng ký các loại tờ khai thuế cho doanh nghiệp như: Thuế môn bài, GTGT, TNDN,TNCN, báo cáo, sử dụng hóa đơn,..
– Thiết bị chữ ký số điện tử( USB Token dùng để ký các loại báo cáo thuế và hóa đơn điện tử
– Thiết kế và thông báo phát hành hóa đơn VAT cho doanh nghiệp
– Hỗ trợ, chuẩn bị kiểm tra trụ sở của cơ quan thuế ( nếu có)
– Hỗ trợ thủ tục mở tài khoản ngân hàng
– Tặng Voucher 10% gói thiết kế logo, thương hiệu, bộ nhận diện( tối đa không qua 2 triệu đồng)
– Tặng Voucher 10% gói thiết kế website ( tối đa không qua 2 triệu đồng)
– Tặng Voucher 50% phí dịch vụ báo cáo thuế 01 quý ( tối đa không quá 2 triệu đồng)
– Tặng Voucher 30% phí dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu (tối đa không quá 2 triệu đồng)

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến dịch vụ thành lập công ty tại bình phước. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về dịch vụ thành lập công ty tại bình phước.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng pháp luật vào giải quyết công việc hoặc những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin