Dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài

dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là trách nhiệm của các doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài.

Thủ tục này nhằm xác nhận việc lưu trú và làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam là hợp pháp. Tuy nhiên xin giấy phép lao động (Work Permit) tốn khá nhiều thời gian và công sức của quý khách.

Đó là lý do mà Luật Rong Ba mang đến cho bạn một giải pháp nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đó là “dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài”. Hãy để đội ngũ chuyên viên lành nghề của chúng tôi giúp bạn.

WORK PERMIT LÀ GÌ

Work permit là gì? Work permit là giấy phép chứng minh và cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Nội dung được thể hiện trên giấy phép lao động rất rõ ràng với những thông tin về người lao động và người sử dụng lao động như: Tên người nước ngoài, tên tổ chức doanh nghiệp sẽ làm việc, địa chỉ, vị trí công việc đảm trách, chức danh, trình độ chuyên môn, thời hạn của giấy phép lao động,…

Giấy phép lao động có thời hạn tối đa 2 năm và có thể được cấp lại hoặc xin gia hạn. Mặt khác, nếu có bất cứ thay đổi thông tin nào đang được thể hiện trên work permit như đơn vị bảo lãnh, vị trí công việc,… thì người lao động nước ngoài phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lao động.

Theo quy định, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng buộc phải xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động đầy đủ.

Nếu làm việc dưới 03 tháng bạn không cần xin work permit, thay vào đó chỉ cần xin visa Việt Nam thời hạn 3 tháng.

TẠI SAO PHẢI LÀM WORKPERMIT

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian trên 03 tháng phải có Giấy phép lao động. Trong trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mà không xin cấp Giấy phép lao động thì sẽ bị xử phạt

Mức xử phạt khi người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với những người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, bởi vì theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP:

Người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật mà làm việc tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hoặc bị trục xuất theo quy định tại Luật lao động năm 2012; đồng thời

Người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực có thể bị phạt tiền lên tới 75.000.000 đồng tùy vào số lượng lao động liên quan.

Đối tượng bắt buộc phải làm Giấy phép lao động

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam(sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:

Thực hiện hợp đồng lao động;

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

Chào bán dịch vụ;

Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Tình nguyện viên;

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài
dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài

CÁC LOẠI WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo quy định hiện hành của cơ quan thẩm quyền thì dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài gồm có các loại sau:

Giấy phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp có tính chất thương mại.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng thương mại,  kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục,…

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Tất cả các doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài có nhu cầu vào làm việc tại Việt Nam đều phải xin dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài, trừ những trường hợp:

Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam trong thời hạn dưới 3 tháng;

Người nước ngoài là thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

Người nước ngoài là chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên;

Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần;

Người nước ngoài đếnViệt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;

Người nước ngoài là Luật sư đã được Bộ Tư pháp cấp phép hành nghề luật sư tại Việt Nam;

Người nước ngoài vào Việt Nam để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

ĐIỀU KIỆN XIN DỊCH VỤ WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 13 tháng;

Có lý lịch tư pháp do chính quyền nước của người xin giấy phép lao động cấp;

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc sẽ làm tại Việt Nam;

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

Là du khách, người đi công tác nhưng có lý lịch tư pháp tốt (cấp ở nước ngoài);

Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

THỦ TỤC XIN WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ xin work permit cho người nước ngoài

STT

Hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy tờ xin cấp mới giấy phép lao động

1

Hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị ngang hộ chiếu

2

Ảnh kích cỡ 4 x 6 cm, phông nền trắng, mới chụp

3

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu

4

Công văn xin tuyển dụng lao động nước ngoài

5

Lý lịch tư pháp (Việt Nam và nước ngoài)

6

Bằng cấp liên quan, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

7

Giấy khám sức khỏe do 1 trong các bệnh viện được chỉ định theo TT14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ( ví dụ như Bệnh viện 115, Thống Nhất, Chợ Rẫy, FV, An Sinh,…)

8

Giấy phép kinh doanh bản sao

9

Hợp đồng lao động

Giấy tờ xin gia hạn giấy phép lao động sắp hết hạn

1

Bản gốc giấy phép lao động cũ

2

Ảnh kích cỡ 4 x 6 cm, phông nền trắng, mới chụp

3

Giấy khám sức khỏe do 1 trong các bệnh viện được chỉ định theo TT14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ( ví dụ như Bệnh viện 115, Thống Nhất, Chợ Rẫy, FV, An Sinh,…)

4

Hợp đồng lao động

Giấy tờ xin cấp lại giấy phép lao động đã hết hạn

1

Bản sao hộ chiếu

2

Ảnh kích cỡ 4 x 6 cm, phông nền trắng, mới chụp

3

Giấy khám sức khỏe do 1 trong các bệnh viện được chỉ định theo TT14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ( ví dụ như Bệnh viện 115, Thống Nhất, Chợ Rẫy, FV, An Sinh,…)

4

Bản gốc giấy phép lao động cũ

5

Lý lịch tư pháp (nước ngoài và Việt Nam)

6

Bằng cấp liên quan

7

Giấy phép kinh doanh

8

Hợp đồng lao động.

Lưu ý: Các giấy tờ xin giấy phép lao động bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch, công chứng sang tiếng Việt.

THỜI GIAN XÉT DUYỆT VÀ THỜI HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thời gian xét duyệt giấy phép lao động

Trong vòng 21 ngày, tính từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận được đầy đủ đơn xin giấy phép lao động và báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, bạn sẽ nhận được kết quả thông qua email. Với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, bạn sẽ nhận được yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung.

Sau khi được sự đồng ý cho phép sử dụng lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) sẽ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan thẩm quyền.

Lúc này, trong vòng khoảng 8 ngày, bạn sẽ nhận được bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động hay còn gọi là giấy phép lao động.

Thời hạn giấy phép lao động

Theo quy định, giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm. Khi thời hạn ghi trên giấy phép lao động hết hạn, bạn có thể tiến hành gia hạn Thời gian gia hạn tối đa cho mỗi giấy phép lao động là không quá 24 tháng (2 năm).

LÝ DO NÊN CHỌN DỊCH VỤ LÀM WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯƠC NGOÀI CỦA LUẬT RONG BA

Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Đội ngũ chuyên viên lành nghề, thành thạo ngoại ngữ, am hiểu pháp luật.

Hỗ trợ người nước ngoài làm lý lịch tư pháp tại Việt Nam mà không yêu cầu:

Người nước ngoài xuất trình xác nhận tạm trú.

Người nước ngoài phải trực tiếp đến Sở tư pháp tỉnh/ thành phố.

Hướng dẫn, hỗ trợ người nước ngoài khám sức khỏe tại các bệnh viện yêu cầu ở Việt Nam.

Hỗ trợ người nước ngoài xin giấy phép lao động khẩn.

Ưu đãi lệ phí làm giấy phép lao độngcho khách đoàn (từ 2 khách trở lên) khi đăng ký dịch vụ tại Vietnam Booking.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký giấy phép lao động, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775