Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu

dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu

Kế toán là một phần quan trọng không thể thiếu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp mới thành lập hay là doanh nghiệp hoạt động lâu năm thì luôn cần một hệ thống kế toán đầy đủ, chính xác, an toàn và bảo mật. Để có được hệ thống kế toán như vậy cần đòi hỏi cao về nhân sự và kinh phí, và hệ thống kế toán hoàn thiện để có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của luật pháp. Vậy dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu được quy định như thế nào. Bài viết về dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Kế toán là gì và tại sao doanh nghiệp cần nó?

Kế toán chỉ xuất hiện khi con người tham gia vào kinh doanh và trao đổi. Điều này có ý nghĩa, nếu chúng ta muốn làm kinh doanh với nhau trong bất kỳ loại tổ chức nào, chúng ta cần một hệ thống để theo dõi tất cả các giao dịch và sự chuyển đổi của nó.

Minh chứng ngày nay, kế toán là một trong những bộ phận quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.

Các loại kế toán

Có hai loại cơ bản của kế toán: kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Kế toán tài chính chú trọng vào các thông tin được công bố cho các cổ đông, khách hàng, các chủ nợ và cơ quan quản lý.

Kế toán quản trị chú trọng vào các thông tin không được chia sẻ với công chúng, chẳng hạn như tiền lương, lợi nhuận và chi phí của hàng hóa sản xuất. Mục tiêu của kế toán quản trị là để giúp các nhà quản lý thực hiện các quyết định tài chính, trong khi mục tiêu của kế toán tài chính là cung cấp thông tin tài chính quan trọng về công ty của bạn với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.

Đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ, từ “kế toán” là kế toán tài chính, và đối với chủ doanh nghiệp lớn hơn từ “kế toán” là kế toán quản trị. 

Kế toán giúp bạn giải quyết vấn đề gì?

Kế toán là cần thiết nếu bạn muốn phát triển doanh nghiệp của bạn trong tầm tay và bạn có thể đo lường và dự đoán.

Có hệ thống theo dõi kinh doanh ‘tài sản, nợ phải trả, thu nhập và cho phép bạn thực hiện một cách thông minh các quyết định kinh doanh dựa trên hiệu suất kinh doanh bạn đã thực hiện được và sức khỏe tài chính hiện tại của công ty bạn.

Với một hệ thống kế toán rõ ràng, tổ chức của bạn không chỉ có thể phân tích dữ liệu tài chính của công ty của bạn mà còn giúp nó phát triển và gia tăng lợi nhuận.

→ Kế toán cũng sẽ giúp bạn thỏa mãn khách hàng của bạn, giúp bạn biết vị trí tài chính mà công ty của bạn đang có trên mối tương quan giữa Doanh thu  và Chi phí, điều này  sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì bạn cần làm trong tương lai để duy trì mức độ hài lòng của khách hàng và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Bạn cần thêm bằng chứng để thuyết phục bạn?

Kế toán cũng giúp bạn theo dõi những người mắc nợ bạn những gì, những gì bạn nợ người khác, quản lý hồ sơ lương, theo dõi khoản và trả lãi, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, duy trì ngân sách hoạt động, và có lẽ rất quan trọng với đa số doanh nhân là các dữ liệu tài chính mà bạn cần khi tính nộp thuế của công ty bạn.

dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu

Dịch vụ kế toán trọn gói được hiểu là một hoạt động tổng thể liên quan đến kế toán doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán như: báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.Dịch vụ kế toán thuế trọn gói mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích tối đa khi nguồn chi phí bỏ ra tối thiểu.

Dịch vụ kế toán trọn gói ngoài việc tiết kiệm chi phí thuê kế toán ra còn giúp hệ thống sổ sách giấy tờ của doanh nghiệp được sắp xếp, trình bày 1 cách chuyên nghiệp và chính xác. Mặt khác Quý doanh nghiệp sẽ không phải lo về vấn đề nhân sự kế toán cũng như nơi làm việc cho kế toán. Kế Toán  cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế và bộ tài chính nếu có sai xót xảy ra.

Mô tả công việc mà Công ty thực hiện trong gói dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu

01/ Tiếp nhận hồ sơ, hóa đơn chứng từ đầu vào – đầu ra. Kiểm tra, rà soát và sắp xếp hồ sơ, hóa đơn chứng từ đầu vào – đầu ra để đảm bảo hóa đơn chứng từ là hợp lý – hợp lệ, hợp pháp;

02/ Đề nghị Doanh nghiệp bổ sung các hồ sơ chứng từ cần phải giải trình cho rõ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (NVKTPS). Ví dụ như: bổ sung hợp đồng, biên bản nghiệm thu để kiểm tra đối chiếu với hóa đơn đầu ra xuất đúng với ngày ghi trên biên bản nghiệm thu chưa…;

03/ Phân loại hóa đơn chứng từ đầu vào đảm bảo hoạch toán chi phí cho phù hợp với thực tế SXKD của từng Doanh nghiệp;

04/ Nhập số liệu từ hóa đơn chứng từ do Doanh nghiệp cung cấp và đã được rà soát kiểm tra kể trên và phần mềm kế toán;

05/ Báo cáo số thuế phải nộp trong kỳ, gửi “Tờ khai thuế GTGT”.

06/ In sổ sách. Gửi “Tờ khai thuế GTGT” hàng tháng hàng quí qua mạng Internet theo qui định của Luật Thuế và tiến hành nộp thuế điện tử;

07/ Sau khi đã gửi “Tờ khai thuế GTGT” hàng tháng, hàng quí như trên tiến hành in ấn phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập và sổ sách cần thiết theo qui định. Tiến hành kẹp chứng từ gốc vào phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập vừa in, đóng tập lưu trữ theo qui định.

08/ Lập HĐLĐ, bảng lương, bảng chấm công hàng tháng, hàng quí theo thực tế SXKD của Doanh nghiệp; Lập hồ sơ về Bảo hiểm cho Doanh nghiệp;

09/ Kết thúc liên độ Kế toán năm thực hiện lập BCTC (báo cáo tài chính), Quyết toán thuế TNDN (thu nhập cá nhân), TNCN theo qui định.

dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu
dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại bạc liêu sẽ thực hiện kê khai thuế ban đầu

Thiết lập Hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế

Soạn thảo toàn bộ hồ sơ khai thuế ban đầu

Lập và nộp tờ khai môn bài, thuế môn bài

Đại diện doanh nghiệp làm việc ban đầu với cơ quan thuế

Liên hệ ngân hàng mở tài khoản ngân hàng

Đứng tên phụ trách kế toán cho doanh nghiệp

Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết

Thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn doanh nghiệp viết hóa đơn và hủy hóa đơn đúng cách

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại bạc liêu sẽ thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký và tư vấn hồ sơ

Tập hợp hóa đơn, chứng từ cho khách hàng

Nhận hóa đơn và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ

Cập nhật các chứng từ vào phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý một cách bảo mật

Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì phải kê khai theo tháng

Lập và in sổ sách các loại theo quy định

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại bạc liêu sẽ thực hiện công việc báo cáo quý

Cân đối mua vào và bán ra số thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng quý

Thông báo số thuế giá trị gia tăng phải nộp

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nộp tờ khai báo cáo tài chính phát sinh hàng quý

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng quý

Lập và nộp thuế phát sinh (nếu có)

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại bạc liêu sẽ thực hiện công việc báo cáo năm

Lập tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Lập và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Lập báo cáo tài chính năm đúng quy định.

Lập tờ khai quyết toán cuối năm

Nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê hay cục thuế hàng năm

Cung cấp báo cáo tài chính cho khách hàng khi có yêu cầu đấu thầu, vay ngân hàng

In hồ sơ và lưu trữ hồ sơ kế toán hàng năm

Cam kết TRÁCH NHIỆM của  khi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu

Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành, chúng tôi hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính KỊP THỜI và TRÁCH NHIỆM đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán chúng tôi luôn cam kết 7 chỉ mục quan trọng sau.

Khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế,  cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.

 sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để lấy hóa đơn chứng từ trước ngày 15 hàng tháng.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán  thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)

Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do  thực hiện (Trường hợp khách hàng bị phạt bởi các cơ quan nhà nước đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do chúng tôi tư vấn sử dụng và khai báo thuế, chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho khách hàng toàn bộ các khoản phạt này)

Hàng tháng/quý  sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để lấy chứng từ, mọi vấn đề về kê khai thuế chúng tôi sẽ cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho thuế để thuế gửi thông báo trực tiếp về email của khách hàng.

 luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ kế toán trọn gói tại Bạc Liêu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775