Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận

dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận

Các doanh nghiệp mới thành lập thường còn rất sơ khai và non nớt. Để có thể trụ vững và phát triển lâu dài thì họ cần biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh thì càng phải tận dụng để khai thác triệt để còn điểm yếu thì tìm cách tháo gỡ bằng phương pháp tối ưu. Cũng giống như việc thay bằng tìm nhân viên kế toán thì doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận để giải quyết các chứng từ, sổ sách, các nghiệp vụ liên quan đến thuế. Dịch vụ này mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích và hiệu quả cao. Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu kỹ hơn về dịch vụ này nhé!

Nhiệm vụ của một kế toán là gì?

Với chức năng phản ảnh và kiểm tra, cung cấp thông tin toàn bộ các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, kế toán có những nhiệm vụcơ bản như sau:

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.

– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán.

– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Đối tượng của kế toán là gì?

Tài sản của đơn vị

– Điều kiện xác định tài sản:

+ Thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị;

+ Có giá phí xác định;

+ Gắn với lợi ích trong tương lai của đơn vị.

– Phân loại tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh gồm: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

+ Tài sản ngắn hạn là bộ phận tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi trong một năm hay một chu kỳ kinh doanh. Tài sản ngắn hạn bao gồm: Vốn bằng tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài khoản ngắn hạn khác.

+ Tài sản dài hạn là bộ phận tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi trên một năm hay kéo dài qua một chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn bao gồm: Tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác.

– Phân loại tài sản theo nguồn hình thành vốn kinh doanh gồm: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

+ Nợ phải trả là nguồn vốn tài trợ cho tài sản của đơn vị dưới hình thức đơn vị đi vay, đi chiếm dụng vốn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác mà đơn vị phải có trách nhiệm hoàn trả. Xét theo thời hạn cần hoàn trả thì có hai bộ phận: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

+ Vốn chủ sở hữu là bộ phận vốn này được hình thành do chính chủ sở hữu của đơn vị bỏ ra từ kết quả kinh doanh của đơn vị. Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bộ phận vốn này sẽ được hình thành theo các cách khác nhau.

dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận
dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận

Sự vận động của tài sản

– Sự vận động của tài sản mang tính chất hai mặt bởi sự vận động của tài sản dù có đa dạng phong phú đến đâu cũng phải nằm ở một tròn hai mặt biến động – biến động làm tăng và biến động làm giảm.

– Sự vận động của tài sản thuộc một trong ba quá trình chủ yếu:

+ Quá trình mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất. Ở giai đoạn này các yếu tố tài sản như tiền, công nợ với người bán, thuế giá trị gia tăng, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ,… sẽ bị tác động.

+ Quá trình sản xuất – tại giai đoạn này các yếu tố đầu vào sẽ kết hợp với nhau, kết quả quá trình là các thành phẩm. Trong giai đoạn này, nguyên vật liệu, hao mòn tài sản cố định, tiền lương, chi phí sản xuất… bị tác động.

+ Quá trình bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh – đây là giai đoạn thành phẩm được tiêu thụ trên thị trường và đem lại lợi nhuận cho đơn vị. Các yếu tố sẽ bị tác động như: thành phẩm, hàng hóa, chi phí bán hàng, doanh thu…

Doanh nghiệp nào cần thuê dịch vụ kế toán thuế?

Nếu doanh nghiệp của bạn đang ở trong một trong những tình huống sau thì một kế toán thuế partime sẽ cần thiết:

Doanh nghiệp còn mới và chưa phát sinh nhiều nghiệp vụ nên tiết kiệm chi phí tuyển dụng kế toán mà tự làm kế toán thuế

Kế toán nghỉ việc ngang, chưa tìm được kế toán thay thế hoặc kế toán nghỉ thai sản

Công ty mất hóa đơn, sổ sách kê khai không phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp

Kế toán nội bộ chưa đủ năng lực chuyên môn để quyết toán thuế, dịch vụ kế toán thuế tại Bình Phước sẽ hỗ trợ tối đa vấn đề này. 

Doanh nghiệp cần được tư vấn và hướng dẫn chi tiết các luật thuế cũng như kế toán mới ban hành.

Nhiệm vụ của công ty dịch vụ kế toán Luật Rong Ba

Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, cập nhật văn bản mới

Đăng ký thuế cho doanh nghiệp

Cảnh báo kịp thời mọi rủi ro có thể xảy ra.

Hạch toán ghi chép sổ sách kế toán cho doanh nghiệp

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ

Cân đối thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra

Báo cáo thuế các loại (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác)

Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động, cập nhật các quy định mới về bảo hiểm xã hội.

Lập sổ chi tiết tính giá thành.

Lập biểu mẫu bảng phân bổ, khấu hao theo quy định.

Lập các loại sổ cái tài khoản

Lập sổ nhật ký chung.

Nộp các loại báo cáo thuế, tờ khai lên cơ quan thuế đúng quy định.

Lập hệ thống thang lương, chế độ bảo hiểm xã hội

Lập báo cáo tài chính cuối năm.

Quyết toán thuế và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Tuân thủ chế độ báo cáo sổ sách kế toán theo quy định.

Thay mặt chủ doanh nghiệp giải trình về những số liệu đã lập.

Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận giúp tiết kiệm chi phí

Các khoản chi phí mà các doanh nghiệp trẻ đang phải chi trả rất nhiều. Để hạn chế gánh nặng cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần tỉnh táo lựa chọn các phương án tối ưu cho mình. Nếu thuê nhân viên để giải quyết các vấn đề về kế toán thuế thì đòi hỏi nhân viên đó phải có chuyên môn cao, trình độ và kinh nghiệm lâu năm mới giúp các chủ doanh nghiệp an tâm khi giao việc.

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp không thuê nhân viên mà lựa chọn dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận thì sẽ tiết kiệm chi phí rất lớn cho doanh nghiệp. Cụ thể:

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế thì không phải tốn các khoản phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên;

– Khi không có nhân viên kế toán thì doanh nghiệp không phải quản lý bộ phận này và không phải đóng các khoản như BHXH, BHYT hay chế độ khen thưởng khác;

– Không cần phải mua các phần mềm kế toán, dành không gian làm việc, bàn ghế cho nhân viên, các chi phí phát sinh khác như máy tính, văn phòng phẩm, điện, nước, chi phí đi lại…

– Nếu mức lương mỗi tháng cho nhân viên từ 5 – 10 triệu đồng thì mức phí cho gói dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận chỉ mất 500.000 – 1.000.000 đồng. Như vậy, doanh nghiệp bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp

Không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm các khoản chi phí mà còn tiết kiệm vốn thời gian quý báu. Để tuyển được một nhân viên kế toán thuế có tiềm năng thì bạn cần dành nhiều thời gian tuyển dụng, sàng lọc và phỏng vấn. Nhưng chỉ cần một ngày tìm hiểu dịch vụ kế toán là đã có thể kết nối với các công ty uy tín chuyên cung cấp đội ngũ nhân viên trình độ và giàu kinh nghiệm.

Thời gian mà doanh nghiệp bỏ ra để đào tạo, quản lý nhân viên kế toán là ra không hề nhỏ. Tuy nhiên, bạn có dám chắc nhân viên đó sẽ đi cùng công ty bạn đến cuối con đường hay không? Vậy thời gian công sức bạn bỏ ra cho nhân viên đó có trở nên vô nghĩa?

Nếu bạn sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận, bạn sẽ dành hết quỹ thời gian còn lại để sáng tạo những ý tưởng mới, xây dựng công ty phát triển hơn nữa. Vậy tại sao doanh nghiệp không lựa chọn dịch vụ kế toán thuế thay cho việc tuyển dụng nhân viên?

Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận giúp doanh nghiệp quản lý sổ sách, làm đúng luật Thuế

Sai sót trong kế toán thuế tại các doanh nghiệp lớn và nhỏ đều có thể xảy ra. Nếu là doanh nghiệp nhỏ thì khó có được bộ phận thuế chuyên nghiệp và đủ khả năng; với công ty lớn thì có bộ phận kế toán thuế chuyên nghiệp nhưng vì có quá nhiều số liệu nên rất dễ bị sai và nhầm lẫn. Cuối năm, khi công việc nhiều, nhân viên trở nên bận rộn thì các chứng từ, sổ sách khó có thể đảm bảo đúng chính xác và xử lý kịp thời.

Biết rõ tình trạng này đang rất phổ biến, nên nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ kế toán thuế để đảm bảo giấy tờ, chứng từ được chính xác, các báo cáo làm đúng thời hạn và nhất là không phạm luật Thuế. Dịch vụ kế toán thuế sẽ giúp các doanh nghiệp cập nhật đầy đủ các Thông tư, Nghị định, Điều luật mới nhất. Các số liệu kế toán thuế được xử lý kịp thời, cân đối hợp lý và đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.

Toàn bộ sổ sách, giấy tờ liên quan đến kế toán thuế sẽ được dịch vụ kế toán cất giữ an toàn, sạch sẽ và không bị mất mát. Ngoài ra, các số liệu luôn được cập nhật trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp nên tất cả hệ thống sẽ được thống nhất ngay từ đầu.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về dịch vụ kế toán thuế tại Bình Thuận. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng pháp luật vào giải quyết công việc hoặc những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.                     

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035