Dịch vụ kế toán tại tiền giang

dịch vụ kế toán tại tiền giang

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang do Luật Rong Ba cung cấp đã được hàng trăm khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu được khó khăn về mặt chi phí nhưng vẫn muốn đảm bảo phần hành kế toán của công ty mình hoạt động thông suốt và đúng luật. Vì thế, dịch vụ kế toán do Luật Rong Ba cung cấp sẽ mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ kế toán thuế toàn diện với phí dịch vụ kế toán phù hợp. 

Kế toán là gì?

Theo Khoản 8, Điều 3 Luật kế toán 2015 thì Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Dưới dạng thuật ngữ có thể hiểu: Kế toán là việc đo lường, xử lý và truyền đạt thông tin tài chính và phi tài chính về các thực thể kinh tế như các doanh nghiệp và tập đoàn. Kế toán, vốn được gọi là “ngôn ngữ kinh doanh”, đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức và chuyển tải thông tin này đến nhiều người dùng, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, ban quản lý và các cơ quan quản lý.

Những người hành nghề kế toán được gọi là kế toán viên. Thuật ngữ “kế toán” và ” báo cáo tài chính ” thường được sử dụng như những từ đồng nghĩa. Kế toán có thể được chia thành nhiều lĩnh vực bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán bên ngoài, kế toán thuế và kế toán chi phí. Hệ thống thông tin kế toán được thiết kế để hỗ trợ các chức năng kế toán và các hoạt động liên quan.

Kế toán tài chính tập trung vào việc báo cáo thông tin tài chính của một tổ chức, bao gồm cả việc lập báo cáo tài chính, cho những người sử dụng thông tin bên ngoài, chẳng hạn như các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và nhà cung cấp; và kế toán quản trị tập trung vào việc đo lường, phân tích và báo cáo thông tin để quản lý sử dụng nội bộ. Việc ghi chép các giao dịch tài chính, để các bản tóm tắt tài chính có thể được trình bày trong các báo cáo tài chính, được gọi là kế toán ghi sổ, trong đó phương pháp ghi sổ kép là hệ thống phổ biến nhất.

Nguyên tắc kế toán

Điều 6 Luật Kế toán 2015 quy định các nguyên tắc của kế toán như sau:

Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.

Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.

Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch.

Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

dịch vụ kế toán tại tiền giang
dịch vụ kế toán tại tiền giang

Nhiệm vụ của một kế toán là gì?

Nhiệm vụ kế toán quy định tại Điều 4 Luật Kế toán 2015 như sau:

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toánvà chế độ kế toán.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Với chức năng phản ảnh và kiểm tra, cung cấp thông tin toàn bộ các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, kế toán có những nhiệm vụ thực tiễn như sau:

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.

– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán.

– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Tại sao doanh nghiệp nên thuê dịch vụ kế toán

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang thuê các Công ty dịch vụ Kế toán đủ điều kiện hành nghề về kế toán để ghi sổ, lập Báo cáo Tài chính, khai báo thuế, quyết toán thuế và giảm thiểu các rủi ro trong công tác kế toán cũng như cắt giảm các khoản chi phí thay vì tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho bộ máy kế toán của công ty.

Lý do là các doanh nghiệp đã nhìn thấy được những lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ kế toán và khai báo thuế từ các công ty dịch vụ kế toán có uy tín, chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy, đây cũng là xu hướng chung của các nước trên thế giới (Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Châu Âu…đã áp dụng từ nhiều năm trước đây). Đa số doanh nghiệp chọn phương thức thuê ngoài vì vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp vừa đạt được lợi ích kinh tế.

Thực trạng, để có thể duy trì đội ngũ nhân sự kế toán nhằm thực hiện các công việc kế toán, doanh nghiệp phải trả nhiều khoản chi phí như: Chi phí trực tiếp (Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phúc lợi như tiền thưởng…) và chi phí đào tạo,v.v…

Số lượng nhân viên càng nhiều thì chi phí phát sinh càng lớn.  Ngoài ra, còn phát sinh thêm các khoản chi phí Quản lý doanh nghiệp để phục vụ như: tiền thuê văn phòng, chi phí khấu hao, điện nước,… chi phí quản lý doanh nghiệp này thường lớn gấp nhiều lần so với chi phí tiền lương của nhân viên.

Như vậy, chỉ cần một phép tính nhỏ, chúng ta có thể thấy chi phí cho việc duy trì một đội ngũ kế toán ở DNNVV là khá lớn và không thật sự tối ưu đối với doanh nghiệp. Trong khi đó, nếu đi thuê dịch vụ kế toán thuế bên ngoài thì doanh nghiệp chỉ phải mất chưa đầy 35%-50% chi phí này và lại an tâm về chất lượng dịch vụ.

Thực tế cho thấy, ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, nhân viên kế toán được tuyển dụng thường chưa đầy đủ kinh nghiệm, chưa nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm toàn bộ công tác kế toán.

Trong khi đó, kế toán và các công cụ quản lý tài chính chỉ có thể có tác dụng hữu hiệu khi nó được thực hiện trên một nền tảng kế toán căn bản và phải được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và tuân thủ pháp luật. Điều này chỉ thực hiện được nếu có bộ máy kế toán chuyên nghiệp được thực hiện bài bản và có quy trình chuẩn mực, nghiêm ngặt (Áp dụng cho các Công ty lớn, Tập đoàn,…).

Như vậy, nhiều  doanh nghiệp nhỏ và vừa  khi mới thành lập đã tính ngay đến việc thuê dịch vụ kế toán từ các Công ty có uy tín để tiết kiệm chi phí đầu tư và hạn chế rủi ro về kế toán và chi phí thuế. Rõ ràng đây là một lựa chọn phù hợp và thông minh.

Ngoài ra, các Công ty dịch vụ kế toán đủ điều kiện hành nghề đều phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kế toán, được Bộ tài chính kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ định kỳ. Vì vậy, doanh nghiệp được bảo đảm tối đa về lợi ích và thông tin kinh doanh.

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang của Luật Rong Ba gồm những công việc gì?

Chuẩn bị sổ kế toán

Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, chuẩn bị và chuyển giao chứng từ

Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra

Phân loại và sắp xếp các tài liệu kế toán

Lập báo cáo tài chính hằng quý/hằng năm.Với nếu quý khách hàng yêu cầu thực hiện

In tài liệu kế toán

Chuẩn bị báo cáo quản lý theo yêu cầu ( thêm phí nếu khách hàng yêu cầu )

Đăng kí làm kế toán trưởng ( thêm phí nếu khách hàng yêu cầu )

Chuẩn bị báo cáo tài chính

Kê khai thuế

Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm

Hoàn thiện thuế TNDN / thuế TNCN

Khai báo các loại thuế khác nhau như thuế giấy phép, thuế thu nhập

Đăng kí mã số thuế cho người lao động

Thông báo và tính toán số tiền thuế khi phát sinh

Giải thích về dữ liệu kế toán

Giải thích cho kiểm toán viên

Giải thích với cơ quan thuế

Giải thích với các cơ quan có thẩm quyền khác

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang của Luật Rong Ba phù hợp đối với các doanh nghiệp nào?

Các doanh nghiệp mới thành lập chưa có kế toán;

Các doanh nghiệp đã có kế toán nhưng kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán thuế cần có sự hỗ trợ của Đại lý thuế;

Các doanh nghiệp cần rà soát lại hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế do thay đổi nhiều đời kế toán trong quá trình hoạt động;

Các doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế theo quy định;

Các doanh nghiệp cần tra soát hoàn thiện thậm chí là nộp lại hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính các năm trước do có nghi ngờ về sự chính xác và trình độ, ăng lực của kế toán công ty.

Các doanh nghiệp đã có kế toán tốt nhưng vẫn muốn song song có đơn vị Đại lý thuế đồng hành nhằm hỗ trợ tối đa hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán thuế.

Doanh nghiệp mới thành lập, startup không có nhiều kinh phí

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chưa hoàn thiện bộ phận kế toán

Doanh nghiệp lâu năm nhưng hệ thống sổ sách kế toán bất ổn, cần tư vấn và gỡ rối

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không am hiểu luật pháp Việt Nam

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang do Luật Rong Ba cung cấp

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang cho các doanh nghiệp mới thành lập

Tư vấn thủ tục pháp lý và kế toán theo quy định liên quan lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động;

Hướng dẫn, thực hiện kê khai hồ sơ thuế cho doanh nghiệp mới thành lập bao gồm: Nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài; Đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế; Đăng ký nộp thuế điện tử; Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, các thủ tục kê khai thuế khác….

Tư vấn, kê khai, nộp các loại thuế phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Thay mặt doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế với tư cách Đại lý thuế.

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang cho doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm

Tư vấn các hồ sơ, chứng từ kế toán thuế doanh nghiệp cần phải có;

Tư vấn, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;

Tư vấn cách lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành;

Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, các loại thuế liên quan khác;

Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Thay mặt doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế với tư cách Đại lý thuế.

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang hàng tháng, quý

Tư vấn khách hàng tập hợp, hóa đơn, chứng từ, các văn bản pháp lý đi kèm cho hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lệ theo quy định;

Nhận hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp, tư vấn tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ phát sinh;

Hoàn thiện chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh nhằm cân đối thuế GTGT, TNCN, nhập xuất tồn, tình hình công nợ cho doanh nghiệp;

Kê khai và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng;

Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn;

Kê khai và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân (nếu trong kỳ có phát sinh khấu trừ thuế TNCN);

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Nộp các báo cáo thuế phát sinh khác theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán tại Tiền Giang cuối năm

Tổng hợp hồ sơ, chứng từ theo năm cho doanh nghiệp;

Rà soát hồ sơ chứng từ, hóa đơn tổng thể cho doanh nghiệp;

Lập và nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;

Hỗ trợ báo cáo kiểm toán (áp dụng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp đặc thù phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm);

In và hoàn thiện hệ thống sổ sách theo quy định bàn giao cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn doanh nghiệp lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo năm.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến dịch vụ kế toán tại tiền giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu dịch vụ kế toán tại tiền giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775