Dịch vụ kế toán tại Nam Định

dịch vụ kế toán tại Nam Định

Như quý vị đã biết mỗi ngày trôi qua lại có thêm vài doanh nghiệp đến vài chục doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Nam Định được thành lập mới.Điểm chung của các doanh nghiệp mới thành lập là chưa có đội ngũ kế toán viên hoặc chưa muốn thuê kế toán làm việc tại văn phòng bởi vì bao giờ cũng vậy và doanh nghiệp nào cũng vậy mới thành lập mà nên hồ sơ, sổ sách chưa nhiều, thậm chí là cũng chưa phát sinh hóa đơn hay chứng từ nào trong vài tháng đầu tiên. Vậy bài toán chung mà các doanh nghiệp phải giải là làm sao giảm được chi phí đến mức tối thiểu có thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả mọi thứ đều tốt. Giải pháp đặt ra cho chủ doanh nghiệp là thuê dịch vụ kế toán trọn gói từ các Công ty dịch vụ kế toán tại Nam Định chuyên nghiệp hoặc cộng tác với 1 kế toán kinh nghiệm nhiều năm muốn nhận làm thêm việc việc ngoài giờ.

Chúng tôi  khuyên các doanh nghiệp mới thành lập nếu không thực sự cần thiết phải có 1 kế toán làm việc tại văn phòng thì quý vị nên cộng tác với 1 kế toán bán thời gian để hoàn thiện các công việc liên quan đến sổ sách,chứng từ kế toán.Chắc chắn quý vị sẽ thắc mắc tại sao tôi lại khuyên quý vị nên thuê 1 kế toán partime mà không phải là thuê 1 công ty chuyên về dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Nam Định.

Tại sao công ty cần bộ phận kế toán?

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp họ đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn.

Trong mỗi công ty, phần tài chính luôn được vận động trong nội tại, với chính phủ, giữa các doanh nghiệp với nhau. Tài chính doanh nghiệp biểu hiện sự vận động dich chuyển các luồng giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán trong mỗi công ty là rất quan trọng. Nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan. Tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán còn bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ máy kế toán sẽ xác định đúng nhu cầu cần huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động vốn, để nguồn vốn bảo toàn và phát triển, nâng cao thu nhập của công ty.

Một bộ máy kế toán mạnh, sổ sách kế toán rõ ràng, phân tích thấu đáo sẽ giúp cho người điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh đạt hiệu quả. Mặt khác sổ sách rõ ràng thì việc quyết toán về thuế đối với cơ quan chức năng sẽ mau lẹ, giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

– Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoan, từng thời kỳ. Nhờ đó người quản lý tính được hiệu quả công việc, vạch ra hướng hoạt động cho tương lai. Triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

– Cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán.

– Là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp: Quản lý hạ giá thành, quản lý doanh nghiệp kịp thời.

– Cung cấp một kết quả tài chính rõ ràng, không thể chối cãi được.

– Duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp.

– Quản lý các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giám sát và quản lý hoạt động.

– Thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính và các thông tin liên quan tới cổ đông trong và ngoài công ty (quyền và trách nhiệm mới, các văn bản về luật, chủ nợ, nhà băng, nhà đầu tư…) theo một cách thức tạo dựng sự tin tưởng cao nhất từ phía đối tác dành cho doanh nghiệp…

dịch vụ kế toán tại Nam Định
dịch vụ kế toán tại Nam Định

Dịch vụ kế toán tại Nam Định của chúng tôi bao gồm những công việc :

Khai thuế môn bài hàng năm

–          Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế

–          Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

–          Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

–          Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác

–          Lập báo cáo tài chính

–          Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh

Các nghiệp vụ kế toán

–          Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán

–          Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh

–          Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật

–          Hoạch toán và ghi sổ sách các chứng từ

–          Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định

–          Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp

–          Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp

Tư vấn, giải trình thuế

–          Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

–          Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện

–          Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

–          Làm việc với công ty kiểm toán

–          Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện

Giao nhận chứng từ và nộp các báo cáo

–          Nhận các chứng từ từ khách hàng.

–          Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế

–          Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Với kinh nghiệm gần 10 năm làm kế toán cho các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau tôi chuyên nhận làm dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ quyết toán thuế và dọn dẹp sổ sách kế toán tại Thành Phố Nam Định, Huyện Mỹ Lộc, Huyện Xuân Trường, Huyện Giao Thủy, Huyện Ý Yên, Huyện Vụ Bản, Huyện Nam Trực, Huyện Trực Ninh, Huyện Nghĩa Hưng, Huyện Hải Hậu.

Ngoài ra để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện nhất chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp như: 

– Thành lập doanh nghiệp; 

– Thay đổi đăng ký kinh doanh; 

– Giải thể doanh nghiệp (đóng cửa mã số thuế);

– Dịch vụ tư vấn các thủ tục đầu tư;

– Dịch vụ làm kế toán thuế trọn gói; 

– Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm;

– Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng – hàng quý;

– Dịch vụ làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

– Dịch vụ quyết toán thuế;

– Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán;

– Dịch vụ tư vấn bảo hiểm, hải quan, đại lý cung cấp chữ ký số…

Nhiệm vụ của công ty dịch vụ kế toán Luật Rong Ba

Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, cập nhật văn bản mới

Đăng ký thuế cho doanh nghiệp

Cảnh báo kịp thời mọi rủi ro có thể xảy ra.

Hạch toán ghi chép sổ sách kế toán cho doanh nghiệp

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ

Cân đối thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra

Báo cáo thuế các loại (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác)

Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động, cập nhật các quy định mới về bảo hiểm xã hội.

Lập sổ chi tiết tính giá thành.

Lập biểu mẫu bảng phân bổ, khấu hao theo quy định.

Lập các loại sổ cái tài khoản

Lập sổ nhật ký chung.

Nộp các loại báo cáo thuế, tờ khai lên cơ quan thuế đúng quy định.

Lập hệ thống thang lương, chế độ bảo hiểm xã hội

Lập báo cáo tài chính cuối năm.

Quyết toán thuế và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Tuân thủ chế độ báo cáo sổ sách kế toán theo quy định.

Thay mặt chủ doanh nghiệp giải trình về những số liệu đã lập.

Những lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Nam Định

Do dịch vụ kế toán thuế là trợ thủ đắc lực giúp các doanh nghiệp xóa tan đi những lo lắng về vấn đề giải quyết các chứng từ, các báo cáo, quyết toán thuế và các phát sinh với cơ quan thuế… Nên hiện nay, các công ty mới thành lập luôn lựa chọn cho mình những dịch vụ chất lượng và tốt nhất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trẻ cũng cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ kế toán tại Nam Định. Quản lý chặt chẽ và cẩn thận sẽ là bước thúc đẩy doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Các lưu ý về hợp đồng khi kết nối dịch vụ kế toán thuế Nam Định

Khi công ty/doanh nghiệp bạn có nhu cầu bắt tay với công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại Nam Định thì khi đó cần có một hợp đồng giữa các bên. Bên thuê và bên cho thuê dịch vụ cần có những quy tắc riêng và được đưa ra bàn luận để đảm bảo quyền và trách nhiệm giữa hai phía.

Trong bản Hợp đồng giữa các bên, cần phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Phát hành hóa đơn cho bên thuê;

– Theo quy định từng kỳ, kê khai báo cáo thuế GTGT;

– Thuế thu nhập cá nhân được kê khai và báo cáo theo kỳ quy định;

– Lập bảng kê khai tạm tính về khoản tiền thuế thu nhập của doanh nghiệp;

– Lập bảng báo cáo chi tiết về tình trạng sử dụng hóa đơn công ty;

– Khi có các phát sinh liên quan đến thuế, bên cho thuê dịch vụ kế toán thuế tại Nam Định có nhiệm vụ giải quyết với cơ quan thuế;

– Hàng năm, bên cho thuê cần phải tổng hợp và in các sổ sách cho doanh nghiệp cất giữ;

– Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật;

– Bên cho thuê dịch vụ cần chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện hồ sơ kế toán;

– Cuối năm, lập báo cáo và nộp lên các bộ phận liên quan;

– Giải trình số liệu với Thanh tra, nộp biểu mẫu theo quy định…

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Nam Định cần chú ý về số liệu báo cáo

Mặc dù các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế Nam Định rất nhiệt tình, nắm vững Điều luật và chuyên nghiệp trong công việc nhưng không vì thế mà doanh nghiệp giao toàn bộ cho bên họ. Khi sử dụng dịch vụ này, bên thuê cần nhớ rõ:

– Trong hợp đồng thuê dịch vụ giữa hai bên, các điều khoản phải rõ ràng và nhất là phải có yêu cầu bên cung cấp dịch vụ giải trình về số liệu và quyết toán với cơ quan thuế về kết quả đã làm.

– Việc bên cung cấp dịch vụ đưa ra bảng chi tiết công việc rõ ràng và hoàn chỉnh là rất cần thiết. Nếu trong hợp đồng chưa có thì bên thuê cần yêu cầu bên cho thuê bổ sung thêm.

Lựa chọn dịch vụ kế toán thuế tại Nam Định uy tín

Để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến thuế và tiết kiệm thời gian, chi phí thì việc chọn lựa dịch vụ kế toán thuế Nam Định chất lượng, uy tín sẽ hết sức quan trọng. Các tiêu chí để lựa chọn dịch vụ tốt nhất bao gồm:

– Công ty đã thành lập và có bề dày lịch sử, giàu kinh nghiệm và đã kết nối thành công với nhiều công ty khác;

– Có đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao;

– Luôn hoàn thành xuất sắc các công việc mà bên thuê yêu cầu về cả thời gian và chất lượng:

– Mức chi phí cho các gói dịch vụ hợp lý;

– Luôn xử lý tốt các phát sinh liên quan đến thuế…

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến dịch vụ kế toán tại Nam Định. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về dịch vụ kế toán tại Nam Định. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng pháp luật vào giải quyết công việc hoặc những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.    

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775